Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Μαρτυρίες προσκυνητῶν-Γέροντας Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης-Νίκ.Ζουρνατζόγλου (Β΄ τόμος- Θεσσαλονίκη 2012)

Λίγο πρὶν τὸν πόλεμο, θὰ ὑπάρχει κακομοιριὰ στὴ χώρα μας ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρώπη.

Θὰ ὑπάρχει κρίση,οἰκονομικὴ καὶ πολιτική. (σελ 369)

*

Ἡ Εὐρώπη δὲν ἔχει νὰ προσφέρει τίποτα, ἔρχεται μόνο νὰ πάρει τήν πίστη μας καὶ τὴν ψυχή μας (σελ. 367)

 *

 “Ὅταν ἡ Τουρκία νομίσει πώς ἀπέκτησε δύναμη στὴν περιοχή, θὰ “ξυθεῖ στὴν γκλίτσα τοῦ τσομπάνη”.Τότε θὰ γίνει κάτι, καί, μὲ μιὰ εὐκαιρία πού θὰ δοθεῖ, θὰ μᾶς πάρουν ξαφνικὰ καὶ γρήγορα δύο νησιά. Τότε οἱ Ρῶσοι θὰ βροῦν τὴν ἀφορμὴ τάχα νὰ βοηθήσουν, ἂν καὶ θὰ κινηθοῦν γιὰ δικό τους συμφέρον, στὴν πραγματικότητα. Ὡστόσο, θὰ χτυπήσουν πράγματι τὴν Τουρκία” θὰ ἐμπλακοῦν μάλιστα ἑπτὰ δυτικὰ κράτη καὶ θὰ χυθεῖ πολὺ αἷμα. Στὰ ἀνοιχτά τῆς Μυτιλήνης θὰ μαζευτεῖ τεράστιος στόλος. Ἡ Ἑλλάδα, ὅμως, δὲ θὰ συμμετάσχει σ’ αὐτὸν τὸν πόλεμο. Κι ἔτσι θὰ πάρουμε τὴν Πόλη. Ἡ Τουρκία θὰ χάσει τὸ ἕνα τρίτο του πληθυσμοῦ της, τὸ ἄλλο θὰ πάει πέρα ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα καὶ τὸ τελευταῖο τρίτο θὰ βαπτιστοῦν Χριστιανοί.» (σελ. 365)

 *

 Ἕνας καλὸς Ὀρθόδοξος εἶναι καὶ καλὸς Ἕλληνας καὶ ἀντίστροφα (σελ. 369).

 

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο