ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΔΙΔΑΓΜΑ 
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑΣ, 
 
ΠΟΥ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ. 
Σήμερα, 27 Μαρτίου, ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
 
Ὁ βίος της εἶναι πολύ διδακτικός γιά ὅλους μας καί κυρίως γιά μερικούς ἀξιωματούχους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς μπαινοβγαίνουν στίς συναγωγές τῶν Ἑβραίων σάν νά μήν συμβαίνει τίποτε. 
 
Ἡ μακαρία καί ἁγία Ματρῶνα ἦταν ὑπηρέτρια σέ μιά Ἑβραία, ὀνόματι Παντίλη, τῆς ὁποἰας ὁ σύζυγος ἦταν ἀρχιστράτηγος στήν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης. Ὅταν ἡ Ἑβραία κυρία της πήγαινε στήν συναγωγή, ὑποχρέωνε τήν Ματρῶνα νά τήν ἀκολουθεῖ. Ἐκείνη, ὅμως, ποτέ δέν ἔμπαινε μέσα· γύριζε πίσω καί πήγαινε κατευθεῖαν στήν Ἐκκλησία τῶν Χριστιανῶν. 

 
Ἡ Ἑβραία τό ἔμαθε αὐτό καί ὠργίσθηκε τόσο, πού ἔδωσε ἀμέσως ἐντολή νά βασσανίσουν τήν Ματρῶνα δι’ ἀνηλεοῦς ξυλοδαρμοῦ καί στήν συνέχεια νά τήν βάλουν στήν φυλακή. Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες τήν βγάζουν ἀπό τήν φυλακή, τήν ξαναδέρνουν μέ βαναυσότητα καί τήν ξαναφυλακίζουν. Ἐκεῖ, μέσα στήν φυλακή, μετά ἀπό πολλές ἡμέρες ἡ ἁγία Ματρῶνα ἐκοιμήθη καί παρέδωσε τήν ψυχή της στά χέρια τοῦ Θεοῦ. 
 
Ὑπάρχουν πληροφορίες ὅτι τό ἱερό λείψανό της ἐνταφιάστηκε ἐντίμως ἀπό Χριστιανούς, ἐνῷ ἡ Ἑβραία Παντίλα εἶχε κακό τέλος. Γλύστρισε ἀπό τό τεῖχος καί ἔπεσε μέσα σέ ἕνα μεγάλο καζάνι, ὅπου χυνόταν ὁ μοῦστος, καταστρέφοντας τήν ζωή της καί λαβοῦσα ἔτσι κατά τό παρόν παρά τοῦ Θεοῦ τήν ἀξίαν καταδίκη.