Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ

ἄκρα καί χαρούμενη ὑπακοή, ἡ διάλειπτη προσευχή, τό πλθος τν γιοπνευματικν χαρισμάτων, κρα του ταπείνωση νέδειξαν τόν Γέροντα ληθινό κκλησιαστικό νθρωπο, ληθινό θεολόγο. Γέροντας γινε ληθινά θεοειδής, οκουμενικός, νθρωπος τς διπλς γάπης πού, τόν νωσε γιά πάντα μέ τόν Θεό καί τόν «πλησίον». νιωθε «να μέ λους», ζοσε μέσα στήν «πίγειο κτιστο κκλησία». ὁσία βιοτή του καί τά λόγια του ταν κφραση μις κπληκτικς κκλησιολογίας, μιᾶς γνήσιας ὀρθόδοξης πίστεως καί Θεολογίας… πίστη (δόγμα – διδασκαλία) το Γέροντα πήγαζε πό τήν σκητική του μπειρία (τή ζωή του) καί πιβεβαιωνόταν πό τήν σωτερική μαρτυρία το πνεύματός του1.

γιος Γέροντας Πορφύριος εχε πράγματι κέραιο ρθόδοξο δόγμα καί ρθόδοξο θος. Γιαυτό λόγος του, ἡ προσωπικότητά του ἀλλά καί ἡ ἄμεμπτη χριστιανική ζωή του μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ ὡς πρότυπο ἀπό ἐμᾶς καί νά θεραπεύσει τήν δική μας προσωπικότητα καί ζωή. Ἄν ἀκολουθήσουμε τά λόγια του καί μιμηθοῦμε τή ζωή του θά ὁδηγηθοῦμε στήν ἐλευθερία τῶν κατά χάριν υἱῶν «οὕς ὁ Υἱός ἐλευθέρωσε». Ὁ Γέροντας γεύθηκε αὐτήν τήν ἐλευθερία ἀπό μικρή ἡλικία καί τήν φύλαξε γιά πάντα.

γινε, κατά τό λόγιο το Κυρίου, «φρόνιμος ς φις καί κέραιος ς περιστερά»2. ζησε ρθόδοξα, σκητικά, μέ πλήρη αταπάρνηση, σηκώνοντας τό σταυρό του3, τόν λαφρύ σταυρό τς χαρούμενης πακος.

Καθάρισε τσι, τόν αυτό του πό τό σαρκικό φρόνημα καί σέ πολύ νεαρή λικία γινε δεκτικός τν χαρισμάτων τογίου Πνεύματος.

Μς θεράπευε ταν ζοσε· μς θεραπεύει καί τώρα μέ τό λόγο του καί τή Θεία Χάρη. ζησε μέ ἄκρα αὐταπάρνηση προσφέροντας τόν ἑαυτό του «θυσία ζῶσα» στόν Θεό καί στόν πλησίον.

Θαυματούργησε καί θαυματουργε. Ζε τώρα εφραινόμενος στά οράνια σκηνώματα πλησίον Ατο, πού γάπησε πάνω π’ λα· πλησίον το Χριστο, πού εναι τό «πν», τό «κρον φετόν», τό «πλήρωμα το τά πάντα ν πσι πληρουμένου».

ς χουμε τήν εχή του.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τ ΘΕ ΔΟΞΑ!

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

γαπίου μοναχο, Ἡ θεϊκή φλόγα πού ἄναψε στήν καρδιά μου ὁ γέρων Πορφύριος, Αθναι 2000.

Βλάχου εροθέου, μητρ., Βίοςκαί Λόγοι τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, στό περιοδικό «κκλησιαστική Παρέμβαση», πρίλιος 2003.

Γιαννιτσιώτη Κωνσταντίνου, Κοντά στό γέροντα Πορφύριο. Ἕνα πνευματικοπαίδι του θυμᾶται, κδ. ερο Γυναικείου συχαστηρίου « Μεταμόρφωσις το Σωτρος», θναι 1995.

Ζία Νίκου, Ὁ πατήρ Πορφύριος, ὁ Γέροντας τῆς Πεντέλης, στό περιοδικό «ρθόδοξη Μαρτυρία», τεχος 36, 1992.

ωαννίδη Κλείτου, Ὁ Γέρων Πορφύριος,θναι 1993.

Καλλιάτσου νάργυρου, Ὁ Πατήρ Πορφύριος: Ὁ Διορατικός, Ὁ Προορατικός, Ὁ Ἰαματικός,κδ. πτάλοφος, θήνα 1996.

Κρουσταλάκη Γεωργίου, Ὁ Γέρων Πορφύριος, κδ. χνηλασία, θήνα 1997.

Λαμπρινο Κοσμ, ρχιμ., Σύγχρονα καί νεώτερα παραδείγματα καλῶν ποιμένων.

Λυσικάτου Σωτηρίου, Χαριτωμένες διδαχές τοῦ γέροντος Παϊσίου, κδ. Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη 2004, http://www.pigizois.gr/afieromata/paisios/xaritomenes_didaxes.htm.

Παπαζάχου Γεωργίου, Γέρων Πορφύριος, Δεκατέσσεραχρόνια κοντά του, στό περιοδικό «Σύναξη», ανουάριος – Μάρτιος 2001.

Πορφυρίου ερομονάχου, Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν, πιμ. Κ. Καρακόλη, κδ. ερο Γυναικείου συχαστηρίου « Μεταμόρφωσις το Σωτρος», Μήλεσι 2003.

Πορφυρίου ερομονάχου, Ἐπιστολή Γέροντος Πορφυρίου πρός τά πνευματικά του παιδιά,ν Καυσοκαλυβίοις τν 4/17 ουνίου 1991.

Πορφυρίου ερομονάχου, Συνομιλία γά τήν κατάθλιψη,κδ. ερο Γυναικείου συχαστηρίου « Μεταμόρφωσις το Σωτρος», Μήλεσι 2003.

Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί Λόγοι, κδ. Ζ΄, ερά Μονή Χρυσοπηγς, Χανιά 2006.

Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Τό Πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές, κδ. ερο γυναικείου συχαστηρίου « Μεταμόρφωσις το Σωτρος», Κ.Π. 3. πομαγνητοφωνημένη συνομιλία το Γέροντος Πορφυρίου μέ φίλους τν νατολικν θρησκειν πού γινε τό 1989.

Τζαβάρα ναστασίου, Ἀναμνήσεις ἀπό τόν Γέροντα Πορφύριο, τόν διορατικό καί προορατικό πνευματικό μας πατέρα. θήνα 2001.

Τσελεγγίδη Δ., Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία μέ θέμα: «Δόγμα καί ἦθος», πού γινε στή Θεσσαλονίκη στίς 15-01-05 (κτίριο ΧΦΕ).

Τσελεγγίδη Δ., Δυτική Θεολογία καί πνευματικότητα. Σημειώσεις πό τίς Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.

1Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.

2Ματθ. 10, 16

3 Πρβλ. Ματθ. 16, 24: «Εἰ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι».