kyriaki-tideon 02
Ἀξιότιμε κ. βουλευτά
ἀνήκετε στά μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, στούς πατέρες τοῦ έθνους, οἱ ὁποῖοι ὑποτίθεται ὅτι σέ κάθε σας ἐνέργεια ἐκφράζετε τήν ταυτότητα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καί δέν τήν περιφρονεῖτε γιά ὁποιοδήποτε τίμημα. Ταυτόχρονα ὑποτίθεται ὅτι  φροντίζετε μέ εὐθύνη καί ἐπάρκεια  γιά τίς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ, ἀπό τόν ὁποῖο έκλέγεσθε καί τόν ὁποῖο ὁρκίζεσθε εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος νά ὑπηρετεῖτε.
Ἐκφράζουμε τήν ἐντονη  διαμαρτυρία μας, γιατί  εἰσάγεται πρός ψήφιση στήν ἑλληνική βουλή νόμος, μέ τόν ὁποῖο καταργεῖται ἡ κυριακάτικη ἀργία, ἡ ὁποία ἰσχύει ἐδῶ καί 17 αἰῶνες, ἀπό τήν ἐποχή πού τήν καθιέρωσε ὁ  Μ. Κωνσταντῖνος.
Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς  καλῶς ἰσχύει καί δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά τήν καταργήσετε.
Ἀπευθυνόμενοι σέ σᾶς
1.   Σᾶς καλοῦμε νά σεβασθεῖτε τό νόμο τοῦ Θεοῦ, πού ἐπιβάλλει τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Ἄλλωστε ὀρκίζεσθε στό σύνταγμα τοῦ ὁποίου προμετωπίδα  ἡ ἐπίκληση  εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει ἀποκαλύψει πῶς πρέπει νά ζοῦμε. Σκεφθεῖτε τί θέλει ὁ Θεός καί ὄχι ἡ παγκοσμιοποίηση, πού ἀπο-ιεροποιεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν μετατρέπει σέ παραγωγική καί καταναλωτική μηχανή.
2.   Σᾶς καλοῦμε νά σεβασθεῖτε τό κεκτημένο δικαίωμα  τῶν ἐργαζομένων νά ἔχουν μία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος γιά ἀνάπαυση ἀπό τά ἔργα τοῦ σώματος. Αὐτή ἡ ἡμέρα εἶναι μόνο ἡ  Κυριακή, κατά τήν ὁποία μπορεῖ ὁ καθένας μας νά συνεχίσει πιό ἔντονα τά ἔργα  τῆς ψυχῆς, πού συνδέονται μέ τή λατρεία καί τή φιλανθρωπία. Ἀναλογισθεῖτε ὅτι , ἄν συμβεῖ τό ἀπευκταῖο, οἱ χριστιανοί θα εἶναι οἱ μόνοι πού δεν θα ἔχουν μία ἡμέρα ἀφιερωμένη στό Θεό.
3.   Σᾶς  καλοῦμε νά σεβασθεῖτε τό  θεσμό τῆς οἰκογένειας , πού μέ τήν  κατάργηση τῆς  κυριακάτικης ἀργίας ἀποδομεῖται καί ἀποδιοργανώνεται πλήρως, διότι τά μέλη της δέν θά μποροῦν οὔτε μία μέρα τήν ἑβδομάδα νά συναντῶνται καί νά νιώθουν τήν οἰκογενειακή θαλπωρή. Ἔχετε ὑπ ὄψει σας ὅτι σύμφωνα μέ τό σύνταγμα τό κράτος εἶναι ὑποχρεωμένο νά προστατεύει καί νά στηρίζει τόν οἰκογενειακό θεσμό. Ἀλλιῶς ἡ συνοχή τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας κινδυνεύει να  διαρραγεῖ  εἰς τό ὄνομα οἰκονομικῶν   συμφερόντων.
4.   Σᾶς καλοῦμε νά σεβασθεῖτε τό αἴτημα 14 περιφερειακῶν ὁμοσπονδιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμπορίου καί 288 τοπικῶν  ἐμπορικῶν συλλόγων ὅλης τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νά μή καταργηθεῖ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς , γιατί μέ τήν κατάργηση τό ἐμπόριο θά παραδοθεῖ  «στούς θηριώδεις μεγαλοκαρχαρίες τῶν πολυεθνικῶν». Πέρα ἀπ αὐτό δέν διερωτᾶσθε πῶς αυτός πού δέν  ἔχει χρήματα γιά ἀγορές ὁποιαδήποτε  ἄλλη μέρα   τῆς ἑβδομάδας θά ἔχει   τήν Κυριακή;;  Ἡ ἀνεργία   καί ἡ ἔλλειψη ρευστότητας δέν ἀντιμετωπίζονται μέ τήν κατάργηση τῆς κυριακάτικης ἀργίας.  Ἐξ ἄλλου δεν μποροῦμε νά ξεχάσουμε ὅτι ὁ Ἀπόστολος τοῦ γένους μας Ἁγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός χαρακτήριζε τό κέρδος τῆς Κυριακῆς «καταραμένο».
Ἀξιότιμε κ. βουλευτά
5.   Ἐάν δέν σεβασθεῖτε ὅλα τά παραπάνω και ψηφίσετε ὑπέρ τῆς καταργήσεως τῆς κυριακάτικης ἀργίας, ἡ ὁποία,  ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, δεν ἀποτελεῖ θέμα οἰκονομικῆς πολιτικῆς- τήν ὁποία ἄλλωστε ὑφιστάμεθα  ἀδιαμαρτύρητα ὅλα αὐτά τά χρόνια – ἀλλά στρέφεται εὐθέως ἑναντίον  τῆς πίστεώς μας,  σᾶς δηλώνουμε ὅτι ὡς χριστιανοί πολίτες θά σᾶς καταψηφίσουμε, καί ὡς ἄτομο καί ὡς κόμμα, στίς  ἐρχόμενες  Δημοτικές και Εθνικές ἐκλογές καί στίς εὐρωεκλογές ὁποτεδήποτε καί  ἄν αὐτές γίνουν. Τό ἴδιο θά πράξουν καί τά χιλιάδες μέλη τῶν Σωματείων μας.
Πέραν ὅμως τούτων  ἡ ἱστορία θα σᾶς καταγράψει ὡς θεομάχους και ἐκκλησιομάχους, ὡς ἡρόστρατους τῆς πίστεως  καί ὡς βουλευτές καί κυβέρνηση τῆς  παρακμῆς!
Τα Ὀρθόδοξα  Ἱεραποστολικά Σωματεῖα :
– ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
– Γ.Ε.Χ.Α (Γονέων Ἕνωση Χριστιανικη Αγωγη)

– ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

http://aktines.blogspot.gr/2013/07/blog-post_7577.html#more