Ἀρ. Πρωτ ρ. Πρωτ.: 70
Ναύπακτος, 5 Μαρτίου 2016
Πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάν. Γενναδίου 14 115 21 Ἀθήνας
 
Μακαριώτατε Πρόεδρε ,
Ἔχοντας ὑπ’ ὄψη τό ὑπ’ ἀριθµ. Πρωτ. 755/351/16-02-2016 Συνοδικό ἔγγραφο, µέ τό ὁποῖο καλούµαστε νά καταθέσουµε τίς ἀπόψεις µας γιά τά κείµενα πού πρόκειται νά συζητηθοῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, ἔχω νά καταθέσω τά ἀκόλουθα.

http://aktines.blogspot.gr/2016/03/blog-post_8.html#more