Τα Συνεργαζόμενα

Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία της Θεσσαλονίκης απέστειλαν τήν συνημμένη
επιστολή-παρέμβαση για την Κάρτα του Πολίτη σ᾽ όλους τους αρχιερείς καί τους
βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
Η επιστολή υπογράφεται
από 25 Σωματεία.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη, 26η
Μαρτίου 2015

Ἀρ.

Πρωτ.: 311/Φ.3

Κύριε/α Βουλευτά,

Ἡ παροῦσα ἐπιστολή τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι ἀποτύπωση
τῆς ἀγωνίας μας, καθώς βλέπουμε γιά ἄλλη μιά φορά, νά ἐπιχειρεῖ ἡ κυβέρνηση νά ἐ
πιβάλει
στόν λαό μας τήν ἠλεκτρονική «Κάρτα τοῦ Πολίτη».
  

http://aktines.blogspot.gr/2015/04/blog-post_54.html