ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ο Ε.Ο.Μ.

( ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ )

ΜΕ ΕΝΑ ΝΑΙ Ή ΕΝΑ ΟΧΙ;

ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ:

ΘΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΣΗΣ «ΔΩΡΕΑΣ» ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ( Ή ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ )

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» ΜΑΣ;

ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

Ἡ παρακάτω αἴτηση-ἐπιστολή, ἐστάλη στόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων ἀπό συμπολίτη μας ἐδῶ καί καιρό καί μετά ἀπό τηλεφώνημα γιά διευκρινιστικές πληροφορίες γύρω ἀπό τό φλέγον ζήτημα τῆς δωρεᾶς ὀργάνων. Ἀναμένεται ἀπάντηση!… Θεωρεῖται σημαντική ἡ δημοσιοποίησή της πρός ἐνημέρωσιν ὅλων.

Ὁ ὑπάλληλος πού ἀπάντησε στό τηλέφωνο, μεταξύ ἄλλων πληροφόρησε τήν συμπολίτη μας, ὅτι παρά τίς δηλώσεις ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων πού ὑποβάλλονται ἀπό πολίτες, θά ἰσχύει ὅπως γινόταν μέχρι τώρα ( δηλαδή πρό δηλώσεων ), ἡ συναίνεση γιά ἀφαίρεση ὀργάνων ( ἐφόσον ὑπάρξει ) συγγενοῦς μας ( Α’ βαθμοῦ, ὄπως ἀνέφερε ὁ ὑπάλληλος )!

Ἡ ἀποστολέας τῆς αἴτησης-ἐπιστολῆς πού ἀκολουθεῖ, μᾶς πληροφόρησε πώς ὁ ὑπάλληλος ἐν ὁλίγοις τῆς εἶπε πώς: «οἱ δηλώσεις θά προσβάλλονται ὅπως καί οἱ διαθῆκες σέ περίπτωση συναίνεσης κι ἄς εἶναι ὑπογεγραμμένες»!!!Κατόπιν τούτου, ἡ συμπολίτης μας ἐξεπλάγην, στήν συνειδητοποίηση προσβολῆς τῆς ἀρνητικῆς ὑπεύθυνης δήλωσής της καί ὅλων τῶν δηλούντων παρομοίως! Ἐξάλλου γιά πολλούς Ἁγίους, Πατέρες καί Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, καθώς ἐπίσης καί γιά πολλούς ἐξαίρετους ἐπιστήμονες, ἡ ἀφαίρεση-δωρεά-λήψη ζωτικῶν κι ὄχι διπλῶν ὀργάνων, ἀποτελεῖ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ καί ΦΟΝΟ! Ὁπότε, συνέταξε την παρακάτω αἴτηση-ἐπιστολή κατόπιν συμβουλῆς καί δικηγόρου της, ζητώντας ἀπό τόν Ε.Ο.Μ ἔγγραφη, ἐνυπόγραφη, ἀλλά καί δημόσια στήν ἱστοσελίδα τους, ξεκάθαρη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ;

Θά προσβάλλεται ἡ ὑπεύθυνη δήλωση ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων τῶν πολιτῶν

σέ περίπτωση «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου»

καί συναίνεσης συγγενοῦς μας ( ἤ καί ὁποιουδήποτε ἄλλου ) στό νά ἀφαιρεθοῦν;

  • Ἄν ΝΑΙ βάσει ποιοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου τοῦ σχετικοῦ Νόμου καί σέ μία τέτοια περίπωση: τί νόημα ἔχει ἡ ὑποβολή δηλώσεων ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων ἀπό τούς πολίτες;

  • Ἄν ΟΧΙ, νά ἀποκατασταθεῖ καί ἐγγράφως ὡς ἀπάντηση καί δημοσίως: τό ἀπρόσβλητο τῆς ὑπεύθυνης δήλωσης ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων, πού νόμιμα ὑπογράφει ὁ κάθε πολίτης!


Ἄν ὑπάρξει ἀπάντηση τοῦ Ε.Ο.Μ. θά ὑπάρξει ἐνημέρωση…

Ἀκολουθεῖ ἡ αἴτηση-ἐπιστολή πού ἐστάλη συστημένη ἀπό ΕΛΤΑ:

Θεσσαλονίκη 28 / 01 / 2013

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ

τῆς: Προς:

τά στοιχεῖα θνικός ργανισμός Μεταμοσχεύσεων

τῆς ἀποστολέως Τμῆμα Προώθησης Δωρεᾶς & Ὀργάνων

τά ἔχουμε Ἄν. Τσόχα 5, 11521 Ἀθήνα

στήν κατοχή μας

 

Ἀξιότιμοι Κύριοι χαίρετε ,
Τό Σάββατο 19-01-2013,
πικοινώνησα ργά τό πόγευμα τηλεφωνικς μέ τό Τμμα σας, γιά διευκρινίσεις σχετικά μέ τήν δήλωση ρνησης μεταμόσχευσης δωρες ργάνων, γιά σους πό μς θεωρομε ντίθετο μέ τό Νόμο το Θεο καί τήν προσωπική μας πιθυμία-δεολογία, τήν φαίρεση ζωτικν ργάνων πό τούς λεγόμενους “γκεφαλικά νεκρούς” σθενες, οποοι εναι ζωντανοί! Γι’ ατό καί οἱ ἰατροί χρειάζεσθε ναισθησιολόγο πρίν τήν φαίρεση τν ργάνων τους, τσι δέν εναι;

ρμόδιος κύριος μέ τόν ποον μίλησα, μο επε τι κόμη κι ν στείλουμε στόν ργανισμό σας ρνητική δήλωση, δέν θά ληφθεπόψιν σας σέ περίπτωση πού βρεθε συγγενς μας Α’ βαθμο, ποος θά συναινέσει νά πογράψει καί νά  φαιρεθον τά ργανά μας πρός μεταμόσχευση ( δέν ἀναφερόταν σέ ἀνήλικο πρόσωπο, γιατί τόν ρώτησα προσωπικά καί γιά μένα, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς πολίτες γενικά ).

Θεώρησα διανόητη ατήν τήν πληροφορία, μιά πού οσιαστικά κυρώνει τό νόμιμο Κρατικό ντυπο τς δήλωσης μν τν πολιτν, μαζί μέ λο τό περιεχόμενό της καί τήν πογραφή μας σέ ατό! ναρωτήθηκα γιατί μς βάζετε σέ ατήν τήν διαδικασία καί τοῦ ἐξέφρασα αὐτήν τήν ἀπορία!

ς κ τούτου, πευθύνθηκα σέ δικηγόρο καί μο συνέστησε: νά μοποστείλετε τόν Νόμο βάσει τοποίου δέν θά ληφθεπόψιν σας πογραφή μου  ( καί τν πόλοιπων συμπολιτν μου πού συμπληρώνουν τή δήλωση ), καταστρατηγώντας τό νόμιμο δικαίωμά μας γιά ατοδιαχείριση τοαυτο μας. Κι νας λόγος παραπάνω, πού τό διο τό Κράτος μς δίνει ατό τό δικαίωμα πιλογς γιά δωρεά μή τν ργάνων ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ( κι χι τοποιουδήποτε συγγενος μας το δικο σας κάποιου ξένου )!

Παρακαλ νά μο στείλετε τό Νόμο σχετικά μέ ατό πού μο επε τηλεφωνικς ρμόδιος το Τμήματός σας ( πού ἀπ’ ὅσο γνωρίζω δέν ὑπάρχει ).

Γιά τούς λόγους πού προανέφερα λοιπόν, πιό συγκεκριμένα αἰτοῦμαι

τόσο νά στείλετε γγράφως σέ μένα,

ὅσο καί νά ἀνακοινώσετε πίσημα καί στήν στοσελίδα σας:

1. Τό Νόμο σύμφωνα μέ τόν ποο θά περισχύσει πογραφή το συγγενος γιά φαίρεση ργάνων, ναντι το προσώπου πού σς δήλωσε πώς δέν πιθυμε νά δώσει τά ργανά του ( ἄν ἰσχύει κάτι τέτοιο ).

2.ν δέν πάρχει σχετικός Νόμος, νά μοῦ πεῖτε ἐγγράφως καί νά νακοινώσετε δημόσια, ν τυπα ( νομα ) σκοπεύετε νά φαρμόσετε σες σάν ργανισμός, μία τέτοια ταχτική ες βάρος τς νόμιμης δήλωσης κι πιθυμίας μας περί μή δωρες τν ργάνων μας.

3.  Σέ περίπτωση πού ρμόδιος το Τμήματός σας κανε λάθος, παρακαλ  νά νακοινώσετε καί νά νακαλέσετε τήν παραπληροφόρηση περί συγγενος πού μογινε, γιά νά μήν πάρξουν καί σέ λλους πολίτες παρόμοια λάθη, τά ποα εναι κυριολεκτικά ζως καί θανάτου! Γιά ἕνα τόσο σοβαρό ζήτημα ἕνας λόγος παραπάνω, ἐπιβάλλεται ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ’ ΕΞΟΧΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Μ.

πιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου. Καί προσωπικά, ἀλλά καί κάθε πολίτης, ὑποβάλλουμε τή δήλωσή μας σέ δημόσιους φορεῖς ἔχοντας σῶας τάς φρένας μας, ΝΟΜΙΜΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, κάνοντας γνωστή στό Ἑλληνικό Κράτος τήν προσωπική μας πιλογή.

Ο Μάρτυρες τοεχωβ ( μία λάχιστη μειοψηφία  στήν Πατρίδα μας ), δέν πιτρέπουν νά πάρουν γιά αμοδοσία οτε τό αμα τους γιά λόγους θρησκευτικν πεποιθήσεων καί τό Κράτος σέβεται τήν πιθυμία τους ( καταφεύγουν δέ καί σέ νομικές ὁδούς προκειμένου νά προασπίσουν τά πιστεύω τους καί δικαιώνονται )! Τούς Χριστιανούς ρθόδοξους ( πίσημη Θρησκεία το Κράτους ), θά μς σεβαστετε πού δέν θέλουμε νά δώσουμε τά ργανά μας, γιά τίς Συνταγματικά κατοχυρωμένες θρησκευτικές μας πεποιθήσεις ἤ θά χρειαστεῖ νά καταφύγουμε κι ἐμεῖς σέ ἀνάλογες ὁδούς;

Σς εχαριστ καί περιμένω τήν ξεκάθαρη πίσημη-ἔγγραφη πάντησή σας, ἐντός εὐλόγου χρονικῆς προθεσμίας, μέ ἀριθμό πρωτοκόλλου παραλαβῆς σας τῆς παρούσης ἐπιστολῆς μου σέ ἐσᾶς, ἡμερομηνία, σφραγίδα καί ὑπογραφή, καθώς καί ὀνοματεπώνυμο τοῦ ἀρμόδιου ὑπαλλήλου τοῦ Ὀργανισμοῦ σας πού θά μοῦ ἀπαντήσει.

Παράκληση: νά μοῦ στείλετε τήν τροπολογία το Νόμου σχετικά μέ τήν δωρεά ργάνων κι ,τι φορ σέ ατήν.

Μέ τιμή


 Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο