– Γιατί οι απόστολοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί την πεντηκοστή ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου;

– Γιατί ο ήχος που ακούστηκε ερχόταν από τον ουρανό;
– Η πολυγλωττία ως ποινή εχώρισε τους ανθρώπους σε πολλά έθνη. Τώρα ως δώρο ενώνει πάντα τα έθνη εις ένα έθνος, το χριστιανικό, και εις μία εκκλησία την του Χριστού.
– Γιατί το άγιο πνεύμα είχε την μορφή πύρινων γλωσσών;
– Τί σήμαινε το γεγονός ότι κάθε μία πύρινη γλώσσα εκάθισεν σε καθένα από τους αποστόλους;
– Είναι το Άγιο Πνεύμα πυρ, δηλαδή υλικό πράγμα;
– Οι απόστολοι περίμεναν την έλευση του Αγίου Πνεύματος;
– Τί σημαίνει το “επλήσθησαν άπαντες πνεύματος”;
– Οι απόστολοι μίλησαν τις γλώσσες όσων βρέθηκαν εκεί ως ακροατές ή όλες τις γλώσσες;
– Το χάρισμα της πολυγλωττίας το έλαβαν μόνο οι απόστολοι;

Διαβάστε το πολυτονικό κείμενο από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 92 – Έκδοσις 1854), πατώντας εδώ

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3178