Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος : «Χωρίς τήν ἔγκριση και εν αγνοία τῶν Ἱεραρχῶν ἡ σύνταξη τῶν κειμένων τῆς Μεγάλης Συνόδου. »

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος μέ δύο ἐπιστολές του πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀσκεῖ κριτική στά κείμενα τῆς Μεγάλης Συνόδου, ἀναδεικνύει τά θεολογικά καί δογματικά προβλήματά τους (πρώτη επιστολή) καί κάνει λόγο γιά ἔλλειψη ἐνημέρωσης τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, αναφέροντας ότι τα αποσταλέντα κείμενα δεν τέθηκαν υπόψη της Ιεραρχίας αλλά απεστάλησαν εν αγνοία των Ιεραρχών και χωρίς έγκριση, περιλαμβάνοντας μάλιστα πολλές αντιπατερικές θέσεις.

ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΚΑΘΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ , ΕΡΩΤΟΥΜΕ:

Δεν πρέπει να πληροφορηθούμε: Ποίοι είναι οι Ιεράρχες που συνέταξαν τα “κείμενα” αυτά;  Γιατί τα απέκρυψαν από τους λοιπούς Ιεράρχες και τα έστειλαν, αναθεωρημένα μάλιστα σε σχέση με τα αρχικά και γνωστά,  εν κρυπτώ στη “Μεγάλη Σύνοδο”;  Από ποίον έλαβαν την εντολή αυτή; Σε τί αποσκοπεί η κρύφια αυτή και αντιδημοκρατική και εν τέλει αντιεκκλησιαστική ενέργειά τους; Τελούσε σε γνώση ο Πρώτος της Εκκλησίας (Αρχιεπίσκοπος); Αν ναι, γιατί το επέτρεψε;  Αν όχι, θα αφήσει ατιμώρητους τους Ιεράρχες που τον παρέκαμψαν και ενήργησαν πίσω από τις πλάτες της Ιεραρχίας; Και τέλος, ποιός κυβερνά την Ελλαδική Εκκλησία;  

Δεῖτε τὶς δύο ἐπιστολὲς τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου…


http://omothimadon.gr/