Ὅταν ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐσυκοφαντεῖτο καί καθυβρίζετο ἀπό τήν εἰσαγγελική ἀρχή, ἀπό τήν στρατιωτική ἀρχή καί ἀπό τούς ἄλλους παράγοντες τοῦ τόπου ἐκεῖ καί τόν εἴχανε ἀπομονώσει μέσα στήν αἴθουσα, ἐκεῖνος μόνο ἄκουγε.
Δέν ξέρω τί ἄκουγε, τί λέξεις… ὅτι τά παιδιά ἀπό τίς παράνομες σχέσεις του, τά εἶχε πετάξει μέσα εἰς τό πηγάδι ἐκεῖ… καί αὐτός ἀτάραχος σιωποῦσε!
Μήπως δέν ἤξερε νά ἀπαντήσει
ἤ δέν ἦταν λόγιος
ἤ δέν ἤξερε νά τούς καθηλώσει
ἤ δέν ἤξερε νά τούς ἀφορίσει
ἤ δέν ἤξερε νά τούς κεραυνοβολήσει;
Ὅλα τά ἤξερε, ἀλλά δέν ἔκανε τίποτα ἀπ’ αὐτά.
Δέν ἀπαντοῦσε καί ἁπλῶς ἐστράφη μόνο εἰς μιά στιγμή καί κοίταξε ἐπάνω εἰς τόν Κύριο πού ἦταν κρεμασμένος.
Καί ὅταν ἔφυγαν, τότε ἡ μικρή, ἡ Νεκταρία, ἡ ὁποία ἔβλεπε καί ἄκουγε ἀπό μία γωνία τό περιστατικό, πῆγε καί ἔπεσε στά γόνατα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί τοῦ λέγει:

– Σεβασμιότατε, πῶς τά ἄντεξες αὐτά τά λόγια; Πῶς ἄντεξες Σεβασμιότατε, αὐτούς τούς χαρακτηρισμούς;
Καί δείχνοντας ὁ Ἅγιος Νεκτάριος (μία εικόνα μέ) τόν Κύριο, τῆς εἶπε:
– Αὐτός πῶς ἄκουγε;Τί εἶπε Αὐτός παιδί μου, ὅταν κατηγορεῖτο; Τί εἶπε;
Καταλάβατε; Ἀλλά πού;…
Ποιός μιμεῖται ἀπό ἐμᾶς τόν Χριστό;Εἴμαστε ἤ δέν εἴμαστε Χριστιανοί;Εἴμαστε…
Πεῖτε μου, ποιός μιμεῖται ἀπό ἐμᾶς τόν Χριστό σ’ αὐτές καί παρόμοιες μ’ αὐτές περιπτώσεις;…
 
Δημήτριος Παναγόπουλος -Ιεροκήρυκας
 
 
https://proskynitis.blogspot.com/2023/11/blog-post_96.html