Εσύ Κύριε, είσαι το φως της ψυχής μου..
Εσύ Κύριε, είσαι η χαρά της καρδιάς μου…
Εσύ Κύριε, είσαι η ευφροσύνη του πνεύματός μου…
Εσύ Κύριε, είσαι η αγάπη της ψυχής μου…
Εσύ Κύριε, είσαι η δύναμή μου…
Εσύ Κύριε, είσαι η γλυκειά ελπίδα στις θλίψεις μου..
Εσύ Κύριε, είσαι το τέλειο αγαθό..
Άγιος Αυγουστίνος