ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
 
Νίκος Παπανικολόπουλος, Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)
 
Είναι γνωστό ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι ο κατ’ εξοχήν προστάτης άγιος των Ναυτικών, του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς στον βίο του αναφέρονται θαύματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα.
Όμως, το πώς καθιερώθηκε η ημέρα μνήμης του, η 6η Δεκέμβριου, να είναι επίσημη αργία στο Πολεμικό Ναυτικό, το Εμπορικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα, δεν είναι ευρέως γνωστό.
 
***
 
Στη δεύτερη Κυβέρνηση Αλεξάνδρου ΖΑΙΜΗ (Νοέμβριος 1901- Νοέμβριος 1902), υπήρχαν έξη Υπουργεία (Εσωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών, Δικαιοσύνης, Εκκλησιαστικών και Ναυτικών*).
 
Υπουργός επί των Στρατιωτικών και Υπουργός επί των Ναυτικών ήταν ο Γεώργιος ΚΟΡΠΑΣ (1838-1911). Ως Υπουργός επί των Ναυτικών έστειλε στον Βασιλέα ΓΕΩΡΓΙΟ Α’ την παρακάτω επιστολή :

 
Μεγαλειότατε,
 
Η επέτειος εορτή του Αγίου Νικολάου θεωρείται εορτή των απανταχού ναυτιλλομένων χριστιανών και εορτάζεται υπό τούτων την 6η Δεκεμβρίου η μνήμη του Αγίου μετά ιδιαιτέρας ευλαβείας και πολύ ευλόγως, θεωρουμένου του Αγίου Νικολάου ως προστάτου και αντιλήπτορος των ναυτιλλομένων.
 
Τούτου ένεκεν η υπηρεσία ημών επάναγκες θεώρει την εξαίρεσιν της 6ης Δεκεμβρίου από πάσης εργασίας ου μόνω εν τω Ναυστάθμω**, αλλά και εν παντί άλλω ναυτικώ ιδρύματι και επι τουτοις παρακαλουμεν την Υμετεραν Μεγαλειότητα ίνα ευδοκούσα εγκρίνη την εξαίρεσιν της ημέρας ταύτης από πάσης εν τω Β. Ναυτικώ εργασία και ορίση ταύτην ως ιδιαιτέραν εορτήν του Βασιλικού και Εμπορικού Ναυτικού.
 
Διατελώ μετά βαθυτάτου σεβασμού
 
Της Υμετέρας Μεγαλειότητος
 
ευπειθέστατος θεράπων
 
Ο Υπουργός των Ναυτικών
 
Γεώργιος ΚΟΡΠΑΣ
 
Ο Βασιλεύς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α’ αποδέχτηκε το αίτημα και με το από 5 Δεκεμβρίου 1901 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 263 Α/8-12-1901), όρισε «την 6η Δεκεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Νικολάου, ως ιδιαιτέρα εορτή του τε Βασιλικού και Εμπορικού Ναυτικού».
 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
Αλεξανδρούπολη Δεκέμβριος 2021
 
Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)
 
*Τότε, το Υπουργείο Ναυτικών είχε ευθύνη για όλα τα ναυτικά θέματα, τόσο στρατιωτικά όσο και εμπορικά. Το 1936 ιδρύθηκε το Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας υπαγόμενο στο Υπουργείo Ναυτικών και το 1944 ο κλάδος της Εμπορικής Ναυτιλίας διαχωρίστηκε από το Υπουργείο Ναυτικών και συνεστήθη το αυτοτελές Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
 
** Το 1881 άρχισε σταδιακά η οικοδόμηση του Ναυστάθμου Σαλαμίνας. Από τα πρώτα κτίσματα που κατασκευάστηκαν στον ναύσταθμο ήταν και ο ναός του Αγίου Νικολάου (τέλη του 1882).
 
 
https://aktines.blogspot.com/2021/12/blog-post_14.html