«τότε ον παρέδωκεν ατν ατος να σταυρωθ. Παρέλαβον δ τν ησον κα γαγον· κα βαστάζων τν σταυρν ατο ξλθεν ες τν λεγόμενον κρανίου τόπον, ς λέγεται βραϊστ Γολγοθ, που ατν σταύρωσαν(:Τότε ο Πιλάτος υποχώρησε στο τυφλόν μίσος εκείνων και παρέδωσε σε αυτούς τον Ιησού, για να σταυρωθεί. Πήραν οι στρατιώτες τον Ιησού και τον οδήγησαν στον τόπο της σταυρώσεως· και Αυτός βαστάζοντας στον ώμο του τον σταυρό Του, βγήκε έξω από την πόλη και ήλθε σε μία τοποθεσία, που λέγεται Κρανίου τόπος, Εβραϊκά δε Γολγοθά, όπου σταύρωσαν Αυτόν).»

Οι περίοδοι ευημερίας είναι ικανές να καταβάλουν και να παρασύρουν εκείνους που δεν προσέχουν· έτσι και οι Ιουδαίοι, ενώ από την αρχή απολάμβαναν τη Χάρη του Θεού, επιζητούσαν τον νόμο της βασιλείας των εθνών, και στην έρημο, μετά το μάννα εξ ουρανού, έφερναν νοσταλγικά στη μνήμη τους και αναπολούσαν τα κρεμμύδια που έτρωγαν ως υπόδουλοι στην Αίγυπτο· κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εδώ, αρνούμενοι τη βασιλεία του Χριστού, επικαλούνταν για τον εαυτό τους τη βασιλεία του Καίσαρος. Και πράγματι για τον λόγο αυτό ο Κύριος έδωσε σε αυτούς βασιλέα, σύμφωνα με τη θέλησή τους.

Όταν λοιπόν ο Πιλάτος άκουσε αυτά, παρέδωσε Αυτόν για να σταυρωθεί· πάρα πολύ απερίσκεπτα· διότι ενώ έπρεπε να ρωτήσει, εάν ο Χριστός πράγματι επιχείρησε να εγκαταστήσει τυραννική εξουσία, εξέδωσε την απόφαση μόνο από τον φόβο· αν και βέβαια, για να μην το πάθει αυτό ο Πιλάτος, τον προλαμβάνει ο Χριστός και του λέγει : « βασιλεία μ οκ στιν κ το κόσμου τούτου (:η βασιλεία η δική μου δεν προέρχεται από τον κόσμο αυτό)»[Ιω.18,36] .Αυτός όμως, παραδίδοντας όλο τον εαυτό του στα κοσμικά πράγματα, δε θέλησε να κάνει καμία απολύτως ανώτερη πνευματικά σκέψη· αν και βέβαια το όνειρο της γυναίκας του ήταν ικανό να του προκαλέσει κατάπληξη και φόβο. Αλλά με τίποτα από αυτά δεν έγινε καλύτερος, ούτε έστρεψε το βλέμμα του προς τον ουρανό, αλλά παρέδωσε τον Ιησού για να Τον σταυρώσουν.

Οι δε Ιουδαίοι έθεσαν επί του Ιησού τον σταυρό, ως καταδίκου πλέον· διότι και το ξύλο αποστρέφονταν ως κακό σημείο και ούτε να το αγγίξουν δεν ήθελαν. Έτσι συνέβη και κατά την προτύπωση του πάθους· καθόσον και ο Ισαάκ κράτησε και κουβάλησε τα ξύλα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για τη θυσία του πάνω στο βουνό. Αλλά τότε η υπόθεση σταμάτησε μέχρι τη λήψη της απόφασης από τον πατέρα του Ισαάκ, τον Αβραάμ, να θυσιάσει το μονάκριβο υιό του, εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού, χωρίς όμως τελικά να γίνει η θυσία(διότι ήταν προτύπωση),τώρα όμως προχώρησε και σε υλοποίηση· διότι η σταυρική θυσία του Θεανθρώπου Ιησού αποτελούσε πλέον πραγματικότητα.

«κα βαστάζων τν σταυρν ατο ξλθεν ες τν λεγόμενον κρανίου τόπον(:και Αυτός βαστάζοντας στον ώμο του τον σταυρό Του, βγήκε έξω από την πόλη και ήλθε σε μία τοποθεσία, που λέγεται Κρανίου τόπος). Μερικοί λένε ότι στον τόπο εκείνο είχε πεθάνει και ταφεί ο Αδάμ, και ο Ιησούς, στον τόπο, όπου βασίλευσε ο θάνατος, εκεί έστησε και το τρόπαιο· διότι εξερχόταν από την πόλη βαστάζοντας τον σταυρό ως τρόπαιο κατά της τυραννίδας του θανάτου· και όπως οι νικητές, έτσι και Αυτός έφερε επάνω στους ώμους Του το σύμβολο της νίκης. Διότι, τι και αν οι Ιουδαίοι με άλλη πρόθεση διέταζαν να γίνουν αυτά;

Σταυρώνουν δε Αυτόν μαζί με ληστές, εκπληρώνοντας και με τον τρόπο αυτόν χωρίς να το θέλουν την προφητεία· διότι εκείνα που αυτοί έπρατταν εξυβρίζοντας τον Ιησού, αυτά συντελούσαν στην επικράτηση της αλήθειας, για να μάθεις πόση είναι η δύναμή της· διότι και τούτο εξαρχής το προείπε ο Προφήτης Ησαΐας : «κα ν τος νόμοις λογίσθη·(: Κατατάχθηκε δε μεταξύ των παρανόμων και ως τέτοιος άνθρωπος θεωρήθηκε)» [ Ησ. 53,12].

Ήθελε βέβαια ο δαίμονας να συγκαλύψει ως προς τη σπουδαιότητά του αυτό που συνέβαινε, αλλά δεν το μπόρεσε· διότι σταυρώθηκαν μεν οι τρεις, όμως μόνο ο Ιησούς έλαμψε, για να μάθεις ότι η δύναμή Του επετέλεσε τα πάντα.Παρά το ότι και οι τρεις ήταν καρφωμένοι πάνω στο σταυρό, όμως και έτσι τα θαύματα γίνονταν· ωστόσο κανένας δεν απέδωσε τίποτα από όσα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της σταύρωσης σε κανέναν από εκείνους τους δύο ληστές, παρά μόνο στον Ιησού. Τόσο ανίσχυρη κατέστη η επιβουλή του διαβόλου και στράφηκε εξ ολοκλήρου ενάντια στη δική του κεφαλή· διότι και από τους δύο αυτούς ληστές, ο ένας διασώθηκε [Λουκ.23,39-43: «Ες δ τν κρεμασθέντων κακούργων βλασφήμει ατν λέγων· ε σ ε Χριστός, σσον σεαυτν κα μς. ποκριθες δ τερος πετίμα ατ λέγων· οδ φοβ σ τν Θεόν, τι ν τ ατ κρίματι ε; κα μες μν δικαίως· ξια γρ ν πράξαμεν πολαμβάνομεν· οτος δ οδν τοπον πραξε. κα λεγε τ ησο· μνήσθητί μου, Κύριε, ταν λθς ν τ βασιλεί σου. κα επεν ατ ησος· μν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ μο σ ν τ παραδείσῳ(:Ένας δε από τους σταυρωθέντες κακούργους τον βλασφημούσε λέγοντας: “εάν εσύ είσαι πράγματι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και εμάς”. Αποκρίθηκε δε ο άλλος, τον επέπληττε και του έλεγε· ούτε τον Θεό, εσύ ο εγκληματίας και ένοχος, δεν φοβάσαι, διότι υφίστασαι την ίδια καταδίκη με Αυτόν τον αθώο; Και εμείς μεν δικαίως τιμωρούμαστε, διότι απολαμβάνουμε άξια εκείνων που πράξαμε. Αυτός όμως τίποτα άτοπο ποτέ δεν έπραξε”. Και έλεγε στον Ιησού: “θυμήσου με, Κύριε, όταν θα έλθεις με δόξα και δύναμη στη βασιλεία Σου, ώστε να απολαύσω και εγώ την χαρά και την μακαριότητά της”. Και είπε σε αυτόν ο Ιησούς: “σε διαβεβαιώνω, ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο”)]. Όχι μόνο λοιπόν δεν έβλαψε τη δόξα του Σταυρούμενου, αλλά και συντέλεσε πολύ υπέρ αυτής · διότι από το να κλονίσει τις πέτρες με τον σεισμό που έγινε την ώρα της Σταύρωσης, δεν ήταν καθόλου κατώτερο και ευκολότερο το να μεταβάλει τον ληστή εν ώρα σταυρώσεως και να τον εισαγάγει στον Παράδεισο.

«γραψε δ κα τίτλον Πιλτος κα θηκεν π το σταυροῦ ἦν δὲ γεγραμμένον· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. (: Έγραψε δε ο Πιλάτος και επιγραφή και την έβαλε στο επάνω μέρος του σταυρού. Ήταν δε γραμμένο πάνω σε αυτήν· “Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων”)[Ιω.19,19]», αφενός μεν για να τιμωρήσει τους Ιουδαίους, αφετέρου δε απολογούμενος υπέρ του Χριστού. Επειδή δηλαδή Τον παρέδωσαν ως ένα φαύλο άνθρωπο και την απόφαση αυτή επιχειρούσαν να την επιβεβαιώσουν και να την περιβάλουν με κύρος δια της θανατικής εκτέλεσής Του μαζί με δύο ληστές, για να μην μπορεί κανείς στο εξής να διατυπώνει πονηρές κατηγορίες και να Τον κατηγορεί ως κάποιο φαύλο και πονηρό άνθρωπο, φράζοντας τα στόματα αυτών και όλων εκείνων που ήθελαν να Τον κατηγορούν, και για να δείξει ότι επαναστάτησαν ενάντια του δικού τους βασιλέως, έθεσε την επιγραφή όπως ακριβώς ως κάποιο τρόπαιο, αφήνουσα περίλαμπρη φωνή και δηλώνοντας τη νίκη και διακηρύττοντας τη βασιλεία, αν και όχι ολόκληρη· και αυτό το δήλωσε όχι με μία γλώσσα, αλλά με τρεις: «τοτον ον τν τίτλον πολλο νέγνωσαν τν ουδαίων, τι γγς ν τς πόλεως τόπος που σταυρώθη ησος· κα ν γεγραμμένον βραϊστί, λληνιστί, ωμαϊστί(:Αυτήν, λοιπόν, την επιγραφή πολλοί από τους Εβραίους την διάβασαν, διότι ήταν κοντά στην πόλη ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς. Και ήταν γραμμένη εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά)»[Ιω.19,20].Διότι, επειδή ήταν φυσικό να βρίσκονταν, λόγω της εορτής και πολλοί αλλόφυλοι μεταξύ των Ιουδαίων, για να μην αγνοεί κανένας την απολογία Του, στιγμάτισε την μανία των Ιουδαίων σε όλες τις γλώσσες. Διότι και ενώ είχε σταυρωθεί, πάλι Τον φθονούσαν· και όμως σε τι σας έβλαπτε αυτή η επιγραφή; Σε τίποτα· διότι αν ήταν θνητός και ανίσχυρος και επρόκειτο να εξαφανιστεί με τον θάνατό Του, για ποιον λόγο φοβάστε τα γράμματα που λένε ότι είναι βασιλεύς των Ιουδαίων;

Και τι λένε; «μ γράφε, βασιλες τν ουδαίων, λλ᾿ τι κενος επε, βασιλεύς εμι τν ουδαίων(:μη γράφεις «ο βασιλεύς των Ιουδαίων», αλλά ότι εκείνος είπε, «βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων»), διότι .τώρα μεν η καταδίκη Του είναι γνώμη και κοινή απόφαση, αν όμως προστεθεί στην επιγραφή ότι «εκείνος το είπε», αποδεικνύεται ότι η κατηγορία ήταν αποτέλεσμα της δικής του αυθάδειας και αλαζονείας.

Όμως ο Πιλάτος δεν άλλαξε γνώμη, αλλά έμεινε σταθερός στην προηγούμενή του γνώμη. Και αυτού του γεγονότος η σημασία δεν είναι μικρή ως προς το σχέδιο της οικονομίας του Θεού, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη· διότι, επειδή καταχώθηκε το ξύλο του σταυρού μέσα στη γη, δε φρόντισε να το βγάλει κανένας,και εξαιτίας του φόβου που δημιουργήθηκε και εξαιτίας της φροντίδας των πιστών για άλλα κατεπείγοντα ζητήματα, επρόκειτο δε μετά από πολλά χρόνια να αναζητηθεί· φυσικό επίσης ήταν να ήταν και οι τρεις σταυροί μαζί, για να μην αγνοείται ποιος ήταν ο σταυρός του Κυρίου, αλλά έγινε γνωστός σε όλους, πρώτα μεν από το ότι αυτός βρισκόταν στο μέσο των δύο άλλων, έπειτα δε και από τον τίτλο που αναγραφόταν στην επιγραφή που ήταν καρφωμένη επάνω στο σταυρό του Χριστού· διότι οι σταυροί των ληστών δεν είχαν τίτλους.

Οι δε στρατιώτες μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά Του, όχι όμως και τον χιτώνα. Πρόσεχε πως σε κάθε περίπτωση εκπληρώνονται οι προφητείες με όλες εκείνες τις πονηρές ενέργειες που επινοούσαν και υλοποιούσαν οι Ιουδαίοι και οι Ρωμαίοι· καθόσον και αυτό είχε εξαρχής προλεχθεί[ Ψαλμός 21,19: «διεμερίσαντο τ μάτιά μου αυτος κα π τν ματισμόν μου βαλον κλρον(:Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το ακριβότερο ένδυμά μου- [τον άρραφο χιτώνα]- έβαλαν κλήρο, ποιος θα το πάρει)» και Ιω.19, 23-24:«Ο ον στρατιται τε σταύρωσαν τν ησον, λαβον τ μάτια ατο κα ποίησαν τέσσαρα μέρη, κάστ στρατιώτ μέρος, κα τν χιτνα· ν δ χιτν ἄῤῥαφος, κ τν νωθεν φαντς δι᾿ λου. επον ον πρς λλήλους· μ σχίσωμεν ατόν, λλ λάχωμεν περ ατο τίνος σται· να γραφ πληρωθ λέγουσα· διεμερίσαντο τ μάτιά μου αυτος, κα π τν ματισμόν μου βαλον κλρον.(:Οι στρατιώτες, λοιπόν, αφού σταύρωσαν τον Ιησού πήραν τα ενδύματά Του και τα έκαναν τέσσαρα μερίδια, ένα μερίδιο για κάθε στρατιώτη, και τον εσωτερικό του ένδυμα, το έκαμαν ιδιαίτερο μερίδιο. Ήταν δε ο χιτώνας αυτός χωρίς καμιά ραφή, υφαντός ολόκληρος από επάνω έως κάτω. Είπαν, λοιπόν, μεταξύ τους· “ας μη τον σχίσουμε, αλλά ας βάλουμε γι’ αυτόν κλήρο σε ποιον θα πέσει”. Και έγιναν έτσι τα γεγονότα αυτά, για να εκπληρωθεί η προφητεία της Γραφής που λέγει· ‘’Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το εσωτερικό μου ένδυμα, τον χιτώνα, έβαλαν κλήρο’’)»].

Επίσης, η λεπτομέρεια για τον χιτώνα του Κυρίου ότι ήταν «κ τν νωθεν φαντς(:υφαντός ολόκληρος από επάνω έως κάτω)» δεν αναφέρθηκε τυχαία, αλλά άλλοι μεν λένε ότι είναι αλληγορική η σημασία του, ότι δηλαδή δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος αυτός που σταυρώθηκε, αλλά και είχε τη θεότητα από τον ουρανό, μερικοί δε λένε ότι ο ευαγγελιστής εξιστορεί αυτό το είδος του χιτωνίσκου· διότι επειδή στην Παλαιστίνη υφαίνουν τα ιμάτια συναρμολογώντας δύο τεμάχια υφάσματος, δηλώνοντας ο Ιωάννης ότι τέτοιος ήταν ο χιτώνας, λέει: «κ τν νωθεν φαντς». Αυτό, ωστόσο, κατά τη δική μου γνώμη, μου φαίνεται ότι το λέει ο Ευαγγελιστής υπαινισσόμενος το ευτελές των ενδυμάτων του Κυρίου,και ότι όπως ακριβώς σε όλα τα άλλα, έτσι και στην ενδυμασία Του, επιδίωκε τη λιτή περιβολή.

Και οι μεν στρατιώτες έκαναν αυτά, Αυτός όμως ενώ σταυρωνόταν, αναθέτει τη μητέρα Του στον μαθητή Του[ βλ. Ιω.19,26-27: « ησος ον δν τν μητέρα κα τν μαθητν παρεσττα ν γάπα, λέγει τ μητρ ατο· γύναι, δε υός σου. ετα λέγει τ μαθητ· δο μήτηρ σου. κα π᾿ κείνης τς ρας λαβεν μαθητς ατν ες τ δια(:Ο Ιησούς τότε, όταν είδε την μητέρα Του και τον μαθητή, τον οποίο ιδιαιτέρως αγαπούσε, να στέκει εκεί κοντά, λέει στη μητέρα Του· “γυναίκα, αυτός θα είναι ο υιός σου από τώρα και πέρα .Έπειτα λέγει στον μαθητή· “ιδού η μητέρα σου”. Και από εκείνη την ώρα πήρε αυτήν ο μαθητής στο σπίτι του)»], διδάσκοντάς μας ότι μέχρι την τελευταία μας πνοή πρέπει να καταβάλλουμε κάθε φροντίδα για τους γονείς μας. Όταν βέβαια σε παράκαιρη στιγμή Τον ενόχλησε η μητέρα Του, είπε: «τί μο κα σοί, γύναι; οπω κει ρα μου(:τι κοινό υπάρχει, γυναίκα, ανάμεσα σε εμένα που ως Μεσσίας και Υιός του Θεού ενεργώ τώρα με τη θεϊκή μου δύναμη, και σε εσένα που με γέννησες ως άνθρωπο; Δεν ήλθε ακόμη η ώρα να επιτελέσω θαύματα μπροστά στους ανθρώπους και να αποκαλύψω δημοσίως ότι είμαι ο Μεσσίας)»[Ιω. 2,4] και «τίς στιν μήτηρ μου;(: ποια είναι η μητέρα μου;)»[ Ματθ.12,48], εδώ δείχνει πολλή φιλοστοργία και την αναθέτει στον μαθητή που ιδιαιτέρως τον αγαπούσε.Πάλι κρύβει τον εαυτό του ο Ιωάννης από μετριοφροσύνη· διότι εάν ήθελε να καυχηθεί, θα εξέθετε και την αιτία για την οποία τον αγαπούσε ο Κύριος· και διότι ήταν εύλογο αυτή η αιτία να είναι σπουδαία και θαυμαστή.

Γιατί όμως τίποτε άλλο δεν λέγει στον Ιωάννη, ούτε τον παρηγορεί που ήταν λυπημένος; Διότι δεν ήταν καιρός για λόγους παρηγορίας. Εξάλλου δεν ήταν μικρό πράγμα το να τιμηθεί αυτός με τέτοια τιμή και να λάβει τον μισθό της παραμονής του κοντά στον Κύριο, τη στιγμή που βρισκόταν επάνω στον Σταυρό[και ενώ οι άλλοι μαθητές φοβισμένοι είχαν είτε κρυφτεί είτε διασκορπιστεί είτε παρακολουθούσαν από μακριά].Εσύ όμως πρόσεχε πώς ενώ ήταν σταυρωμένος, όλα τα έκανε ατάραχος, συνομιλώντας με τον μαθητή για τη μητέρα Του, εκπληρώνοντας προφητείες και παρέχοντας καλές ελπίδες σωτηρίας στον ληστή· και όμως, τουλάχιστον πριν σταυρωθεί, φαίνεται να περιρρέεται από ιδρώτα, να αγωνιά, να φοβείται. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, τέλος πάντων; Καθόλου δεν είναι απορίας άξιο,καθόλου δεν είναι ασαφές· διότι στη δεύτερη περίπτωση φάνηκε η αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως, ενώ στην πρώτη εδώ περίπτωση γινόταν εμφανής η υπεροχή της θεϊκής δυνάμεώς Του. Εξάλλου ωστόσο, και εμάς μας διδάσκει με αυτά τα δύο, και αν ακόμη θορυβοποιούμαστε και ταρασσόμαστε μπροστά σε δεινά που μας βρίσκουν, να μην τα αποφεύγουμε, και όταν εισέλθουμε στον αγώνα ως μία δοκιμασία, όλα να τα θεωρούμε ευχερέστατα και εύκολα και με θάρρος να αναλαμβάνουμε αυτόν τον αγώνα, προτιμώντας αντί της παρούσης την μέλλουσα ζωή.

«εστήκεισαν δ παρ τ σταυρ το ησο μήτηρ ατο κα δελφ τς μητρς ατο, Μαρία το Κλωπ κα Μαρία Μαγδαληνή»(:Είχαν σταθεί δε πλησίον στον σταυρό του Ιησού η μητέρα Του και η αδελφή της μητέρας Του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλωπά και η Μαρία η Μαγδαληνή)»[Ιω.19,25]. Το ασθενέστερο φύλο φάνηκε τότε ανδρειότερο· τόσο πολύ πλέον μεταβάλλονταν όλα. Ο ίδιος δε ο Κύριος αναθέτοντας τη μητέρα Του στον μαθητή Του, λέγει: «Ιδού, ο υιός σου». Πώπω μέγεθος τιμής! Με πόσο μεγάλη τιμή τίμησε τον μαθητή! Διότι, επειδή ο Ίδιος έφευγε πλέον από αυτόν τον κόσμο, παρέδωσε τη φροντίδα της στο μαθητή Του, διότι επειδή όπως ήταν φυσικό ως Μητέρα Του να πονάει και να επιζητεί την προστασία, εύλογα εμπιστεύεται αυτήν σε εκείνον τον μαθητή που ιδιαιτέρως αγαπούσε. Σε αυτόν λέει: «Ιδού η μητέρα σου». Αυτά δε τα έλεγε, για να τους συνδέσει στην αγάπη· κάτι που βέβαια όταν το αντιλήφθηκε ο μαθητής, «λαβεν ατν ες τ δια».

Γιατί όμως δε μνημόνευσε καμία άλλη γυναίκα, παρά το ότι βέβαια και άλλη βρισκόταν εκεί; Για να μας διδάξει να απονέμουμε κάτι περισσότερο στις μητέρες μας· διότι όπως όταν οι γονείς αντιτίθενται σε πνευματικά ζητήματα, δεν πρέπει ούτε να τους γνωρίζουμε, έτσι και όταν δε μας εμποδίζουν σε τίποτε, πρέπει να απονέμουμε σε αυτούς όλη την πρέπουσα τιμή, και απέναντι των άλλων να θέτουμε αυτούς σε πρώτη μοίρα, διότι μας γέννησαν,μας ανέθρεψαν και υπέστησαν μύρια δεινά. Έτσι και του αιρεσιάρχη Μαρκίωνος την αναισχυντία αποστομώνει[ μεγάλος αιρετικός του 2ου αιώνος,οπαδός του Γνωστικισμού· δίδασκε, μεταξύ άλλων,ότι ο Χριστός δε γεννήθηκε πράγματι εκ της Μαρίας],διότι εάν δεν γεννήθηκε κατά σάρκα,ούτε μητέρα είχε, για ποιο λόγο δείχνει τόση πρόνοια μόνο γι’αυτήν;

«Μετ τοτο εδς ησος τι πάντα δη τετέλεσται(:Έπειτα από το συμβάν αυτό ο Ιησούς, αφού γνώρισε καθαρότατα ότι όλα όσα είχαν προείπει οι προφήτες και όσα άλλα είχε προαποφασίσει η αγαθότητα και η δικαιοσύνη του Θεού εκπληρώθηκαν τελείως)», δηλαδή ότι δε λείπει τίποτε που να μην έχει εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο της θείας οικονομίας( διότι με όλα φρόντιζε να δείξει τον θάνατο αυτόν ως κάτι το πρωτοφανές, εφόσον το παν εξαρτιόταν από την εξουσία Εκείνου που πέθαινε, και προηγουμένως δεν επερχόταν ο θάνατος στο σώμα, παρά μόνο έως ότου ήθελε Εκείνος, ήθελε δε να αποθάνει μετά την εκπλήρωση των πάντων· για τον λόγο αυτό και έλεγε: « οδες αρει ατν π᾿ μο, λλ᾿ γ τίθημι ατν π᾿ μαυτο· ξουσίαν χω θεναι ατήν, κα ξουσίαν χω πάλιν λαβεν ατήν· ταύτην τν ντολν λαβον παρ το πατρός μου(:Κανείς δεν έχει την δύναμη να μου αφαιρέσει την ζωή. Αλλά εγώ από τον εαυτό μου και την θέλησή μου θυσιάζω αυτήν. Έχω εξουσία να προσφέρω την ζωή μου, και έχω εξουσία να την πάρω πάλι πίσω. Αυτήν την εντολή και την εξουσία έχω λάβει και ως άνθρωπος από τον Πατέρα μου)»[Ιω.10,18]), γνωρίζοντας λοιπόν ότι τα πάντα είχαν εκπληρωθεί, λέγει «διψ», εκπληρώνοντας εδώ και πάλι μια άλλη σχετική προφητεία[ Ψαλμ. 68,22: «κα δωκαν ες τ βρμά μου χολν κα ες τν δίψαν μου πότισάν με ξος(:Όταν δε πείνασα, μου έδωκαν αντί φαγητού χολή, και όταν δίψασα, μου έδωκαν να πιω ξίδι)». Εσύ όμως σε παρακαλώ, σκέψου την βδελυγμία των όσων παρευρίσκονταν εκεί διότι και αν ακόμη έχουμε απείρους εχθρούς και πάθαμε από αυτούς ανεπανόρθωτα κακά, βλέποντάς τους να θανατώνονται, τους λυπούμαστε, αυτοί όμως ούτε έτσι κατευνάστηκε η εμπάθειά τους για Αυτόν, ούτε ηρέμησαν κάπως με τα όσα έβλεπαν να γίνονται, αλλά εξαγριώνονταν περισσότερο και επαύξαναν την ειρωνεία και προσφέροντας σε Αυτόν ξύδι με ένα σφουγγάρι( Ιω.19,29: «σκεος ον κειτο ξους μεστόν· ο δ πλήσαντες σπόγγον ξους κα σσώπ περιθέντες προσήνεγκαν ατο τ στόματι(:Βρισκόταν κάτω εκεί ένα δοχείο γεμάτο ξύδι. Αυτοί δε που άκουσαν τον λόγο του Ιησού, βούτηξαν ένα σφουγγάρι στο δοχείο αυτό, το γέμισαν ξύδι και αφού το έβαλαν ανάμεσα σε ένα κλωνάρι υσσώπου, το έφεραν κοντά στο στόμα Του)»), αυτό Του έδιναν να πιει, όπως το προσφέρουν αυτό στους καταδίκους, διότι και το ύσσωπο για τον σκοπό αυτό παρέχεται.

«τε ον λαβε τ ξος ησος επε, τετέλεσται, κα κλίνας τν κεφαλν παρέδωκε τ πνεμα(:Όταν, λοιπόν, ο Ιησούς πήρε το ξύδι, είπε: “όλα έχουν πλέον τελειώσει· το άγιο σχέδιο του Θεού και όλες οι προφητείες έχουν εκπληρωθεί. Η σωτηρία των ανθρώπων είναι πλέον γεγονός βεβαιότατο”. Και αφού έκλινε την κεφαλή, παρέδωσε μόνος Του, με την εξουσία που είχε, το πνεύμα στον Πατέρα)»[Ιω.19,30].Είδες ότι όλα τα κάνει ατάραχος και με εξουσία και κύρος; Και αυτό το φανερώνει και αυτό που ακολουθεί. Όταν δηλαδή όλα τακτοποιήθηκαν, «κλίνας τν κεφαλν»(διότι το κεφάλι δεν είχε διαπεραστεί με καρφιά, όπως το υπόλοιπο σώμα), «παρέδωκε τ πνεμα», δηλαδή εξέπνευσε. Και όμως, η τελευταία εκπνοή δεν αφήνεται μετά την κλίση της κεφαλής, εδώ όμως συνέβη το αντίθετο· διότι δεν έκλινε την κεφαλή επειδή εξέπνευσε, πράγμα που συμβαίνει με εμάς, αλλά αφού πρώτα έκλινε την κεφαλή, τότε εξέπνευσε· με όλα αυτά έδειξε ο ευαγγελιστής ότι ο Ιησούς ήταν Κύριος του παντός.

Αλλά οι Ιουδαίοι πάλι, «ο διυλίζοντες τν κώνωπα, τν δ κάμηλον καταπίνοντες»[Ματθ.23,24],ενώ διέπραξαν ένα τόσο μεγάλο τόλμημα, εξετάζουν με ακρίβεια το ποια ημέρα της εβδομάδας ήταν. Πιο συγκεκριμένα:« Ο ον ουδαοι, να μ μείν π το σταυρο τ σώματα ν τ σαββάτ, πε παρασκευ ν· ν γρ μεγάλη μέρα κείνη το σαββάτου· ρώτησαν τν Πιλτον να κατεαγσιν ατν τ σκέλη, κα ρθσιν. λθον ον ο στρατιται, κα το μν πρώτου κατέαξαν τ σκέλη κα το λλου το συσταυρωθέντος ατ· π δ τν ησον λθόντες ς εδον ατν δη τεθνηκότα, ο κατέαξαν ατο τ σκέλη, λλ᾿ ες τν στρατιωτν λόγχ ατο τν πλευρν νυξε, κα εθέως ξλθεν αμα κα δωρ(:Οι Ιουδαίοι, φρόντισαν εν τω μεταξύ να μη μείνουν επάνω στον σταυρό τα σώματα των κρεμασθέντων κατά την διάρκεια του Σαββάτου. Διότι η ημέρα αυτή της σταυρώσεως ήταν ημέρα προπαρασκευής για το Πάσχα που θα γιόρταζαν την επόμενη ημέρα. Ήταν δε μεγάλη και επίσημη η ημέρα εκείνη του Σαββάτου, που θα άρχιζε αμέσως μόλις βασίλευε ο ήλιος, διότι συνέπιπτε με την πρώτη ημέρα του πάσχα. Παρεκάλεσαν, λοιπόν, τον Πιλάτο να σπάσουν οι στρατιώτες τα σκέλη των σταυρωθέντων, για να συντομευθεί έτσι ο θάνατός τους, και να τους πάρουν από εκεί πριν δύσει ο ήλιος, για να μη βεβηλωθεί η εορτή του πάσχα. Ήρθαν πράγματι οι στρατιώτες στον Γολγοθά κατά διαταγή του Πιλάτου και του μεν πρώτου ληστή έσπασαν τα σκέλη, όπως επίσης και του άλλου, που είχε σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήλθαν στον Ιησού, επειδή είδαν, ότι Αυτός είχε ήδη πεθάνει, δεν Του έσπασαν τα σκέλη, αλλά ένας στρατιώτης, για κάθε ενδεχόμενο, Του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη· και αμέσως έτρεξε από εκεί αίμα και νερό καθαρό, πράγμα παράδοξο και πρωτοφανές για ένα νεκρό)»[Ιω.19,31-34].

Βλέπεις πόσο ισχυρή είναι η αλήθεια; Με εκείνα που εκείνοι διαπράττουν, με αυτά εκπληρώνεται η προφητεία· καθόσον με αυτές τις ενέργειες εκείνων, άλλη μία προφητεία εκπληρώνεται· διότι αφού ήλθαν οι στρατιώτες, των μεν δύο ληστών έθραυσαν τα σκέλη, του Χριστού όμως όχι. Ωστόσο αυτοί, για να ευχαριστήσουν τους Ιουδαίους, τρύπησαν την πλευρά Του με τη λόγχη και, αν και νεκρό πλέον το σώμα, το εξύβριζαν. Ω, πόσο μιαρή και επικατάρατη ήταν η προαίρεσή τους!… Όμως μη θορυβηθείς, ούτε να γίνεις κατηφής από αυτό, αγαπητέ· διότι εκείνα που εκείνοι έπρατταν από την κακή τους πρόθεση, αυτά απέβαιναν προς όφελος της αλήθειας· καθόσον και γι’ αυτήν την ενέργειά τους υπήρχε προφητεία που έλεγε: «ψονται ες ν ξεκέντησαν(:Θα στρέψουν τα βλέμματά τους προς εκείνον, τον οποίο ελόγχισαν)»[Ζαχ.12,10].Και όχι μόνο αυτό, αλλά το τόλμημα αυτό έγινε απόδειξη ενίσχυσης της πίστεως σε εκείνους που δεν επρόκειτο να πιστέψουν, όπως δηλαδή στον Θωμά και όσους έδειξαν παρόμοια δυσπιστία.

Συγχρόνως με αυτό διενεργείτο και ένα απόρρητο μυστήριο· διότι από τη λογχισμένη πλευρά του Ιησού, «ξλθεν αμα κα δωρ». Αυτές δε οι πηγές αίματος και ύδατος που ανέβλυζαν από το νεκρό σώμα του Ιησού δε δημιουργήθηκαν απλά και ως έτυχε, αλλά επειδή από αυτά τα δύο συστήθηκε η Εκκλησία. Και γνωρίζουν όσοι μετέχουν στα μυστήριά της, ότι δια ύδατος αναγεννώνται μέσω του Βαπτίσματος, δι’ αίματος δε και σαρκός του Ιησού τρέφονται και ενισχύονται μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.Από εδώ λαμβάνουν αρχή τα μυστήρια,ώστε όταν προσέρχεσαι στο φρικτό ποτήριο, να προσέρχεσαι έτσι, έχοντας δηλαδή την επίγνωση ότι πίνεις από αυτήν την ίδια τη λογχισμένη πλευρά του Κυρίου.

«κα ωρακς μεμαρτύρηκε, κα ληθιν ατο στιν μαρτυρία, κκενος οδεν τι ληθ λέγει, να κα μες πιστεύσητε. γένετο γρ τατα, να γραφ πληρωθ, στον ο συντριβήσεται ατο. κα πάλιν τέρα γραφ λέγει· ψονται ες ν ξεκέντησαν(:Αυτό το μέγα και συμβολικό γεγονός, εκείνος που το είδε με τα ίδια του τα μάτια (δηλαδή ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής) το βεβαίωσε κατά τον πλέον επίσημο τρόπο και η μαρτυρία του αυτή είναι απολύτως αληθινή. Και εκείνος γνωρίζει πολύ καλά ότι λέγει την αλήθεια για το θαυμαστό αυτό γεγονός, ώστε και εσείς να πιστέψετε. Διότι έγιναν όλα αυτά, για να εκπληρωθεί η προφητεία της Γραφής: «Δεν θα συντριβεί κανένα από τα οστά Του». Και πάλι άλλη προφητεία της Γραφής λέγει: « Θα ιδούν Εκείνον, τον οποίον ελόγχισαν»)»[Ιω.19,35-37]. Δηλαδή, «δεν το άκουσα από άλλους, αλλά ο ίδιος το είδα με τα μάτια μου,παρευρισκόμενος εκεί,και η μαρτυρία μου είναι αληθινή». Πολύ εύλογα· διότι περιγράφει μία διαπραχθείσα ύβρη· δεν περιγράφει κάτι το θαυμαστό, ώστε να σου δημιουργήσει υποψία η περιγραφή, αλλά ο ίδιος, φράζοντας τα στόματα των αιρετικών και προλέγοντας τα μελλοντικά μυστήρια και διαβλέποντας τον θησαυρό που υπάρχει σε αυτά, περιγράφει με ακρίβεια το συμβάν.

Εκπληρώνεται δε και εκείνη η προφητεία, ότι «στον ο συντριβήσεται ατοῦ(:Δεν θα συντριβή κανένα από τα οστά του)»[Ψαλμ.33,21]. Διότι, αν και ειπώθηκε αυτό, κατά τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, για τον αμνό των Ιουδαίων, όμως στην πραγματικότητα ο τύπος αυτός προειπώθηκε και βρήκε εφαρμογή περισσότερο σε αυτό το γεγονός. Για τον λόγο αυτό ανέφερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και τον προφήτη. Επειδή δηλαδή αναφέροντας συνεχώς τον εαυτό του, ίσως δε φαινόταν ότι είναι αξιόπιστος, αναφέρει τον Μωυσή, λέγοντας ότι, ούτε αυτό συνέβη τυχαία, αλλά προελέχθη ευθύς εξαρχής: «γένετο γρ τατα, να γραφ πληρωθ, στον ο συντριβήσεται ατο»[ Ιω.19,36]. Και πάλι στον προφήτη αποδίδει την αξιοπιστία τω γεγονότων που διηγείται. Αυτά δε τα είπα, λέγει, για να μάθετε ότι είναι μεγάλη η σχέση του τύπου προς την αλήθεια. Βλέπεις πόση φροντίδα καταβάλλει, ώστε να γίνει πιστευτό εκείνο που θεωρείται επονείδιστο και που προξενεί ντροπή; Καθόσον και το να εξυβρίσει ο στρατιώτης το σώμα, ήταν πολύ πιο χειρότερο από το να σταυρωθεί. Αλλά όμως και αυτά, λέγει, τα είπα, και τα είπα μάλιστα με πάρα πολλή προθυμία, «να κα μες πιστεύσητε (:με σκοπό και εσείς να πιστέψετε )». Κανείς λοιπόν να μην απιστεί, ούτε από ντροπή να υποτιμά όσα ανήκουν σε εμάς· διότι εκείνα που θεωρούνται τα κατεξοχήν ατιμωτικά, αυτά αποτελούν το καύχημα των δικών μας αγαθών.

ΠΗΓΕΣ:

  • https://greekdownloads3.files.wordpress.com/2014/08/in-joannem.pdf
  • Ιωάννου του Χρυσοστόμου Άπαντα τα έργα, Υπόμνημα στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, ομιλία ΠΕ΄(επιλεγμένα αποσπάσματα που αφορούν την ερμηνεία της συγκεκριμένης ευαγγελικής περικοπής),Πατερικές εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς»(ΕΠΕ), εκδ. οίκος «Το Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 2011, τόμος 14, σελίδες 663- 679.
  • Βιβλιοθήκη των Ελλήνων, Άπαντα των αγίων Πατέρων, Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα, τόμος 75, σελ.203-213 (ή: 98-103 του PDF).
  • http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html
  • Π.Τρεμπέλα, Η Καινή Διαθήκη με σύντομη ερμηνεία (απόδοση στην κοινή νεοελληνική), εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Ο Σωτήρ», έκδοση τέταρτη, Αθήνα 2014.
  • Η Καινή Διαθήκη, Κείμενον και ερμηνευτική απόδοσις υπό Ιωάννου Κολιτσάρα, εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Η Ζωή», έκδοση τριακοστή τρίτη, Αθήνα 2009.
  • Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους εβδομήκοντα, Κείμενον και σύντομος απόδοσις του νοήματος υπό Ιωάννου Κολιτσάρα, εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Η Ζωή», έκδοση τέταρτη, Αθήνα 2005.
  • http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Biblia/Palaia_Diathikh.htm
  • http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Biblia/Kainh_Diathikh.htm
πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο