Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης (1829-1908).

Έπειτα από πρόσκλησι του αρχιεπισκόπου του Χαρκόβου Αμβροσίου ο π. Ιωάννης [ο άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης] λειτούργησε στον καθεδρικό ναό [στο Χάρκοβο]. Συλλειτούργησε μαζί του όλο το ιερατείο της πόλεως.

“Έγινε χαλασμός κόσμου και όχι ιερουργία”, παρατήρησε κάποιος αυτόπτης. Το πλήθος έσπρωχνε τόσο, που οι ψάλτες αναγκάσθηκαν να ψάλλουν μέσα από το Ιερό.
Η μικρή και μεγάλη Είσοδος έγιναν κι αυτές μέσα στο Ιερό μπροστά στην Ωραία Πύλη. Με κόπο κατόρθωσε να βγη ο π. Ιωάννης. Η πλατεία και οι κοντινοί δρόμοι ήσαν κατάμεστοι από κόσμο.
Ύστερα απ’ αυτό δεν μπορούσε να δεχθή να ιερουργήση στους άλλους ναούς που τον καλούσαν.
Δέχθηκε όμως την πρότασι του αρχιεπισκόπου να ψάλη την παράκλησι στην πλατεία του καθεδρικού ναού.
Η συγκέντρωσις του πλήθους ήταν πάλι απερίγραπτη. Ο κόσμος κατέκλυσε και τις στέγες των σπιτιών. Θα είχαν προσέλθει 60.000 πιστοί.
Φυσικά παρόμοιες σκηνές θα έβλεπε κανείς και σ’ όλες τις άλλες πόλεις που επισκεπτόταν ο π. Ιωάννης.
Από το βιβλίο “Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης”, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.
https://paraklisi.blogspot.com/2018/09/60000.html