Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βίριτσα

Ὁ Γέροντας ἀγαποῦσε πάρα πολύ τήν νεολαία. Τότε οἱ νέοι δέν πήγαιναν σχεδόν καθόλου στήν ἐκκλησία καί ὁ Γέροντας χαιρόταν πάρα πολύ, ὅταν αὐτοί τόν ἐπισκέπτονταν. Ὁ πατήρ Σεραφείμ ἔλεγε ὅτι θά εἶναι πάρα πολύ μεγάλος ὁ ρόλος τῆς νεολαίας στήν μελλοντική ἀναβίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ἔλεγε ἐπίσης ὅτι θά ἔλθει ἡ ἐποχή πού ἡ διαφθορά καί ἡ ἀκολασία μεταξύ τῶν νέων θά φτάσει σέ ἔσχατο σημεῖο. Παρθένοι νέοι σχεδόν δέν θά ὑπάρχουν. Θά βλέπουν τήν ἀτιμωρησία τους καί θά νομίζουν ὅτι ὅλα τούς εἶναι ἐπιτρεπτά γιά νά ἱκανοποιοῦν τίς ἐπιθυμίες τους…. Θά τούς καλέσει, ὅμως, ὁ Θεός καί θά καταλάβουν ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά συνεχίσουν μία τέτοια ζωή καί μέ διάφορους τρόπους θά ὁδηγηθοῦν στόν Θεό. Σέ πολλούς θά ὑπάρχει τάση πρός τήν ἀσκητική ζωή.Αὐτοί πού παλιά ἦταν ἁμαρτωλοί καί οἰνοπότες θά γεμίσουν τίς ἐκκλησίες καί θά αἰσθανθοῦν μεγάλη δίψα γιά τήν πνευματική ζωή. Πολλοί θά γίνουν μοναχοί. Θ᾿ ἀνοίξουν τά μοναστήρια καί οἱ ἐκκλησίες θά εἶναι γεμάτες πιστούς. Θά πᾶνε οἱ νέοι προσκύνημα στούς ἁγίους τόπους. 

Ὡραία θά εἶναι ἐκείνη ἡ ἐποχή. Τό ὅ,τι σήμερα ἁμαρτάνουν πολύ, θά τούς ὁδηγήσει σέ πιό βαθιά μετάνοια. Ὅπως τό κερί πού πρίν σβήσει λάμπει δυνατά καί πετάει σπινθῆρες καί με τό φῶς του φωτίζει τό γύρω σκοτάδι, ἔτσι θά εἶναι καί ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας στήν ἔσχατη ἐποχή. Καί ὁ καιρός αὐτός εἶναι κοντά….

«Μετά τό τέλος τοῦ δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου ὁ Γέροντας σ᾿ ἕνα ἀπό τά πνευματικά του παιδιά ἔλεγε:

«Θά ἔλθει καιρός, ὅταν ἀπό τό ναό τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν στήν Πετρούπολη καί μέχρι τήν λαύρα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου θά γίνει λιτανεία. Ἐσύ θά τήν δεῖς».

Ἐκείνη τήν ἐποχή ἦταν δύσκολο νά τό πιστέψει κανείς καί σήμερα αὐτό ἔγινε πραγματικότητα. Οἱ ὀρθόδοξοι τῆς Ρωσίας θυμοῦνται τήν περιφορά τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ στούς δρόμους τῆς Ἁγίας Πετρούπολης ἀπό τό ναό τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν στήν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέβσκι…..

συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ὁ νεοφανής Ἅγιος τῆς Ρωσικῆς ἐκκλησίας”

Σεραφείμ τῆς Βίριτσα

Βίος – Θαύματα – Προφητεῖες

Τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/