Ἔπαψε ἡ Ἱερᾶ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ) νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς Ἀληθείας;
 
Πορφυρίτης
 
· Στά σωτήρια ἔτη 2009 – 2010, ὑπῆρξε σειρά ἐπιστολῶν οἱ ὁποῖες ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Καθηγητοῦ Δογματικῆς, στό Ἀ.Π.Θ., Δημητρίου Τσελεγγίδη, μέ κοινοποίηση στόν Ἀρχιεπίσκοπο καί σέ ὅλους τούς Ἱεράρχες. Ἀφορμή τῆς (δημόσιας) ἀλληλογραφίας, ἡ θέση τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία μετά τό 1054 εἶναι πλέον διηρημένη»[1]! Ποιά ἡ «τύχη» τῆς κακοδοξίας τοῦ κ. Χρυσοστόμου; Ἄγνωστη!
· Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, σύμφωνα μέ τό Γραφεῖο ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, εἶναι «ἐκφραστής τῆς Μεταπατερικῆς “θεολογίας” περιθωριοποιεῖ καί παραμερίζει τήν αὐθεντία τῶν Πατέρων καί θέτει ἑαυτόν ὑπεράνω αὐτῶν γιά νά προβάλει τίς ἰδικές του θέσεις.»[2]. Στίς 9 Νοεμβρίου 2013, σέ παπική ἡμερίδα, ἀποκάλεσε, «τήν παπική παρασυναγωγή ὡς Εκκλησία» μαζί μέ ἄλλες «κακόδοξες καί αἱρετικές θέσεις καί ἀπόψεις τίς ὁποῖες διετύπωσε μέ τήν εἰσήγησή του», πάντα σύμφωνα μέ τό προαναφερθέν Γραφεῖο. Ἐπιλήφθηκε ἡ Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ. πού ἀγρυπνᾶ ὑπέρ τῶν προβάτων, τῶν σοβαρῶν αὐτῶν καταγγελιῶν; Ἄν ἀκούσατε κάτι, παρακαλῶ εἰδοποιεῖστε με!
 

· Στίς 25 Φεβρουαρίου 2017, ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Πῆχος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς «Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας Πάρου, κατέθεσε ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό κείμενο «Κατάγνωσις ἐτεροδοδασκαλιῶν»[3] μέ σειρά κακοδοξιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Μέχρι τήν σήμερον, «οὐκ ἦν φωνὴ καί οὐκ ἦν ἀκρόασις»!
 
· Στά μέσα Ὀκτωβρίου 2018, ὁ Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος καί ὁ Μητροπολίτης Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, συμπροσευχήθηκαν σέ ἕνα μωαμεθανικό νεκροταφεῖο γιά νεκρό μωαμεθανό, μαζί μέ ἰμάμη τῆς περιοχῆς[4]. Ἡ εἴδηση πού σκανδάλισε πολλούς πιστούς, δέν φάνηκε νά ἀπασχόλησε τήν Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ.
 
· Στίς 20 Ἰανουαρίου 2019, ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, σέ συνέντευξή του στήν ἐκπομπὴ τοῦ κ. Μυλωνᾶ «Ἀπὸ τόπο σὲ τόπο» στὸ κανάλι τῆς Βουλῆς, δήλωσε: «…Θὰ ἀφουγκραστῶ τοὺς χριστιανοὺς τί λένε, ποιὸ θεωροῦν σωστό. Ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ οἱ χριστιανοὶ μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἐγὼ θὰ ὑπερασπιστῶ αὐτὸ ποὺ λένε οἱ χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστιανοὶ μας ἔφτιαξαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔφτιαξε τὸ Εὐαγγέλιο τὴν Ἐκκλησία»[5]! Ἐγκάλεσε κανείς ἀπό τήν Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ. τόν Μητροπολίτη πού ἀρνεῖται τό Εὐαγγέλιο;
 
Ὁ κατάλογος τῶν κακοδοξιῶν τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας δέν ἔχει τέλος. Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ἀποφάσισε ἐνάντια στήν Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ. καί ὀνόμασε τίς αἱρέσεις «Ἐκκλησίες», συντασσόμενος μέ τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, τήν σύγχρονη Ντροπή στήν ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ, ἀπό πολέμιος τῆς ἀντίχριστης Μασονίας, τίμησε ἐσχάτως γνωστό μασόνο. Ὁ Λαρίσης Ἱερώνυμος ἄναψε τή λυχνία τῶν Ἑβραίων. Ὁ Σπάρτης Εὐστάθιος εἶπε ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι ἡ Κεφαλή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπί γῆς. Ὁ Σύρου Δωρόθεος συμετεῖχε σέ χειροτονία αἱρετικοῦ παπικοῦ, φώναξε «ἄξιος» καί τοῦ προσέφερε παπική μίτρα, ὡσάν νά ἔχει ἱερωσύνη. Ὁ Λέρου Παΐσιος συμπροσευχήθηκε μέ αἱρετικούς…
 
Ἀντιθέτως, ἡ Διαρκῆς Ἱερᾶ Σύνοδος κάλεσε σέ ἀπολογία τούς Μητροπολίτες Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶ, διότι …ἑόρτασαν τριήμερον (καί ὄχι διήμερον) τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας[6]! Ὅπως δηλαδή ἀρμόζει στήν ὀρθόδοξη Παράδοσή μας καί ἐντέλλουν οἱ Ἱεροί Κανόνες!
 
Ἀδελφοί, καιρός ὄχι μόνο τοῦ λαλεῖν ἀλλά καί τοῦ πράττειν. Καιρός νά λογοδοτήσουν ὅσοι ἐπίσκοποι ἔχασαν τόν σκοπό τους, ἐρωτοτροποῦν μέ τίς αἱρέσεις καί ἔχουν τό θράσος νά καλοῦν σέ ἀπολογία ὀρθοδόξους ἐπειδή εἶναι… Ὀρθόδοξοι. Πέραν τῆς προσευχῆς καί τῆς μετανοίας ἐκ μέρους τῶν πιστῶν, ἦρθε ὁ καιρός τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τούς αἱρετίζοντες Μητροπολίτες, νά μείνουν δηλαδή, μόνοι τους στίς ἐκκλησίες, καθώς καί τῆς ἔντονης – εἰρηνικῆς διαμαρτυρίας. Ἀπαραίτητη ἡ στήριξη στούς ὀρθοδόξους ἐπισκόπους πού ἀγαποῦν τόν Χριστό! Ὁ Κύριος νά φωτίζει ὅλους μας.
 
 
 
[1] «Ανταπάντηση του Καθηγητή Τσελεγγίδη στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας», https://www.impantokratoros.gr/antapanthsh-tseleggidh.el.aspx
 
[2] «Γραφείο αιρέσεων Ι.Μ. Πειραιώς: Η συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου σε Παπική Ημερίδα.», https://www.impantokratoros.gr/C6343E7B.el.aspx
 
[3] «Αρχιμ. Χρυσόστομος Πήχος Ηγούμενος Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου: Κατάγνωσις Ετεροδιδασκαλιών», https://www.impantokratoros.gr/5B7D31CF.el.aspx
 
[4] «Οι Μητροπολίτες Δράμας και Νεαπόλεως προσευχήθηκαν για τον παππού Τούρκου Επιχειρηματία», https://www.romfea.gr/diafora/24480-oi-mitropolites-dramas-kai-neapoleos-proseuxithikan-gia-ton-pappou-tourkou-epixeirimatia
 
 
[6] «ΔΙΣ: Σε απολογία δύο μητροπολίτες για μη τήρηση των μέτρων το Πάσχα», https://www.dimokratianews.gr/ellada/528976/dis-se-apologia-dyo-mitropolites-gia-mi-tirisi-ton-metron-to-pascha/
 
http://aktines.blogspot.com/2021/07/blog-post_76.ht