΄Οποιος χρησιμοποιήσει τα κείμενα αυτά, ας εύχεται για την δούλη του Θεού Ευφροσύνη, που επί 3 χρόνια μόχθησε για τη δακτυλογράφησή τους.
———
———
———
———
(περί θελήσεως, περί ενεργειών και θελημάτων,
τόμοι δογματικοί, απορίες Θεοδώρου)
———
———
———
———
———
———
———
———
https://paraklisi.blogspot.gr/2017/08/blog-post_555.html