Ἁγίου Σεραφείμ τῆς Βίριτσα

 Μιά μέρα στό σπίτι του μπῆκε ληστής, ὁ ὁποῖος πῆρε ὅτι πιό πολύτιμο ὑπῆρχε καί τά ἔβαλε μέσα σ᾿ ἕνα σάκο. Καθώς ἔβγαινε ἀπό τό σπίτι ὁ σάκος ἄνοιξε καί ὅλο τό περιεχόμενο του ἔπεσε κάτω στό δρόμο. Ὁ ληστής ἄρχισε βιαστικά νά μαζεύει τά πράγματα. Ἐκείνη τήν ὥρα γύρισε ὁ Βασίλειος (π. Σεραφείμ τῆς Βίριτσα). Πλησίασε τόν κακοῦργο καί ἄρχισε νά τόν βοηθᾶ.

Ὅταν τά μάζεψαν ὅλα ὁ Βασίλειος τοῦ ἔδωσε τό σάκο καί τόν ἄφησε νά φύγει. Ἀργότερα ἔλεγε ὅτι ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀκυρώθηκε, ἐπειδή δέν τά ἔκλεψε ἀλλά τοῦ τά ἔκαναν δῶρο.

Ὁ πατήρ Σεραφείμ συχνά ἔλεγε στά πνευματικά του παιδιά:

«Ἔχασες κάτι, μήν λυπᾶσαι.

Βρῆκες, μήν χαίρεσαι ὑπερβολικά ἀλλά πάντα νά εὐχαριστεῖς τόν Θεό….»

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 Ἀπό τό βιβλίο: “Ὁ νεοφανής Ἅγιος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας

Βίος καί θαύματα – Προφητεῖες”

Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν. 

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης