Αν κάνεις ελεημοσύνη, κανένας δεν μπορεί να σου αφαιρέσει το κατόρθωμα. Έχει η ελεημοσύνη σου κατατεθεί στα Ουράνια ταμεία.
Αν κάνεις προσευχές συνεχείς και έντονες, κανείς δεν μπορεί να σου πάρει τον καρπό απ’ αυτές. Έχει ριζωθεί στους Ουρανούς.
Αν κακοποιηθείς και ευεργετήσεις αυτόν που σε κακοποίησε, αν κακολογηθείς και υπομείνεις, αν σε βρίσουν και εσύ απαντήσεις με ωραία λόγια, όλα τα κατορθώματα αυτά επενδύονται στο αιώνιο μέλλον σου.
~ Ιερός Χρυσόστομος ~