ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
 
ΠΡΩΤΑ, ἀγαπητοί, πρέπει νὰ μάθουμε νὰ λέμε συνέχεια, νὰ βάλουμε στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ μᾶς τρεῖς λέξεις: ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ! Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο φάρμακο σωτηρίας! Ἔστω καὶ μία φορὰ τὴ μέρα ἂν λέγεται μὲ πίστη, νὰ ξέρουμε, ὅτι Ο ΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ! καὶ ὄχι μόνο πάντα ὁ Θεὸς θὰ ἔχει γιά μας, ἀλλὰ ἀποκτοῦμε καὶ φτερὰ πνευματικά, γιὰ νὰ ξεφεύγουμε ἀπὸ τὰ δύσκολα ποὺ θὰ ἔρθουν γρήγορα!!! Ἂν λέμε ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ, λέμε ἀλήθεια καὶ θὰ ἔχουμε ὅ,τι ζητοῦμε!
 
 
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ