Ὁ ἱερεύς Ἰωάννης Λαφτσίδης ἀπό τό χωριό Βαθύλακκο τελοῦσε σαρανταλείτουργο μαζί μέ τόν ὅσιο. Μία ἡμέρα τοῦ εἶπε ὁ ὅσιος:
«Ἔχετε ἕνα συγγενῆ πού δέν τόν ἔχετε γράψει στά ὀνόματα καί ἀπό μακριά βλέπει τό τραπέζι. Ψάξτε νά τόν βρεῖτε καί νά τόν φέρετε καί αὐτόν στό τραπέζι». Ὁ πατήρ Ἰωάννης τό εἶπε στήν πρεσβυτέρα του.Ἐκείνη σκέφθηκε καί θυμήθηκε τό ὄνομα καί τό προσκόμισαν στόν ὅσιο. Τήν ἑπομένη τόν μνημόνευσε στήν ἁγία πρόθεση καί εἶπε ἱκανοποιημένος στόν π. Ἰωάννη: «Τώρα ἦλθε καί αὐτός στό τραπέζι»!
Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης
 
 
https://proskynitis.blogspot.com/2021/11/blog-post_7.html