Να μή προσέχεις στους πολλούς που ακολουθούν την οδό της απωλείας και υπακούουν με τυφλά μάτια στα προστάγματα του διαβόλου. Έχε υπόδειγμα τους Αγίους, οι οποίοι ακολούθησαν ανδρείως την στενή και τεθλιμμένη οδό του Κυρίου και για λίγη υπομονή, για λίγους κόπους και θλίψεις πρόσκαιρες, εδοξάσθησαν, δοξάζονται και θα δοξάζωνται, χαίρουν και θα χαίρονται αιωνίως με τους Αγγέλους και όλους τους Αγίους.Οι δέ αμαρτωλοί οι τις πρόσκαιρες ηδονές επιδιώκοντες και ως χοίροι ακάθαρτοι κυλιόμενοι στον βούρκο της ασελγείας και ακολασίας, ατιμίας πληρούνται και αιωνίου κολάσεως καταξιώνονται.

Όσιος Φιλόθεος Ζερβάκος
https://www.facebook.com/101864971280554/posts/346039986863050/