Ἔχουμε χάσει πλέον κάθε ἔννοια Ἱεροῦ καὶ Ὁσίου…» 
 
Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης ( ἀπόσπασμα) 
 
21/03/2021 
 
Σήμερα ποὺ εἶναι ἡ πρώτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία πανηγυρίζει τὴν ἀναστήλωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων. Τὶ σημαίνει ἀναστήλωση; Κρεμάστηκαν πάλι οἱ Εἰκόνες στοὺς στύλους γιατὶ εἴχανε ξεκρεμαστεῖ. Πότε; Τὸν ὄγδοο αἰῶνα. Περίπου 150 χρόνια κράτησε αὐτὴ ἡ μεγάλη αἵρεση τῆς Εἰκονομαχίας καὶ ὁ διωγμὸς τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ποὺ ἐπέμεναν νὰ προσκυνοῦν, νὰ ἀσπάζονται μὲ εὐλάβεια καὶ νὰ τιμοῦν τὶς Ἅγιες Εἰκόνες.
 
Ὑπήρχανε κάποιοι ἄλλοι αἱρετικοὶ ποὺ τὸ ἔπαιζαν-ἐντὸς εἰσαγωγικῶν- «ἔξυπνοι» καὶ «σοφοὶ» καὶ «κουλτουριάρηδες», θὰ λέγαμε, καὶ λέγανε ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται αὐτὸ, νὰ εἰκονίζουμε τὸν Θεὸ, κ.λ.π. Ὅμως ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπέδειξε τὶς πλάνες τους, καὶ ὅτι ὅταν προσκυνοῦμε τὶς Ἅγιες Εἰκόνες, ἡ τιμὴ δὲν πάει στὸ ξῦλο ἤ στὸ μέταλλο ἤ στὸ πλαστικὸ ἤ στὸ τζάμι ἤ στὸ γυαλὶ ἤ στὰ χρώματα ἀλλὰ πηγαίνει στὸ πρωτότυπο. Ὅπως εἶχε πεῖ πρὸ ἀρκετῶν αἰώνων ὁ Ἅγιος Μέγας Βασίλειος, « ἡ τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει». Ὅταν προσκυνοῦμε λοιπὸν καὶ ἀσπαζόμαστε μὲ εὐλάβεια τὶς Ἅγιες Εἰκόνες, ἀσπαζόμαστε τὸ πρωτότυπο. Ὅπως μία μητέρα ποὺ παίρνει ἕνα γράμμα καὶ μία φωτογραφία τοῦ γιοῦ της ἀπὸ μακριὰ, ἀσπάζεται τὴν φωτογραφία καὶ ἔχει τὴν αἴσθηση ὅτι ἀσπάζεται τὸν γιό της καὶ ὄχι τὸ χαρτὶ. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς, προσκυνοῦμε τὶς Ἅγιες Εἰκόνες, καὶ πρέπει νὰ τὶς προσκυνοῦμε καὶ νὰ τὶς ἀσπαζόμαστε.Προσκύνηση καὶ ἀσπασμὸς, μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες, εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ. Δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπόκλιση ἀπὸ μακριὰ, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀσπαζόμαστε, νὰ φιλᾶμε, νὰ ἀκουμπᾶμε τὰ χείλη μας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔλεγε καὶ ὁ Ἅγιος Παῒσιος, ὅτι τὸ τροπάριο «ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν τῶν μὴ προσκυνοὺντων τὴν Εἰκόνα Σου τὴν Σεπτὴν», τὶ ἐννοεῖ αὐτὸ τὸ τροπάριο; Ὅτι αὐτὰ τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν δὲν βγάζουν ἦχο, γι’αὐτὸ εἶναι ἄλαλα, γιατὶ δὲν προσκυνοῦν. Ἐνῷ ἕνας ποὺ προσκυνᾷ, ποὺ ἀσπάζεται, μὲ ἐγκαρδιότητα, μὲ ἀγάπη, βγάζει καὶ ἦχο ὅταν ἀσπάζεται τὴν Ἅγια Εἰκόνα, καὶ ὅταν ἀσπαζόμαστε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. 

 
Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀσπαζόμαστε. Ὅπως ἀκούσαμε στὰ ἀναθέματα, εἶναι ἀναθεματισμένος ὅποιος δὲν ἀσπάζεται τὶς Ἅγιες Εἰκόνες. Ποὺ σημαίνει, εἶναι γιὰ τὴν αἰώνια κόλαση ἄν δὲν μετανοήσει. Εἶναι μέγα ἁμάρτημα καὶ αὐτὸ τὸ ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία μας Ἑβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Ἡ Ἁγία Βασίλισσα Θεοδώρα εἶχε ἕνα σύζυγο ἀσεβῆ, εἰκονομάχο, ὁ ὁποῖος πέθανε πρὶν ἀπ’αὐτὴν, καὶ τὸν εἶδε νὰ κολάζεται καὶ ἔδωσε ἐντολὴ, παρακάλεσε μᾶλλον τοὺς ἱερεῖς, τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς μοναχοὺς νὰ κάνουν προσευχὴ καὶ Θεῖες Λειτουργεῖες γιὰ μιὰ ὁλόκληρη ἑβδομάδα· αὐτὴ τὴν πρώτη ἑβδομάδα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς. Καὶ μετὰ ποὺ τέλειωσε ἡ ἑβδομάδα, εἶδε τὸν σύζυγό της νὰ ἔχει ἀποκατασταθεῖ, νὰ ἔχει συγχωρεθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ. Καὶ ἔτσι ὅρισε αὐτὴν τὴν Κυριακὴ νὰ γίνεται ἡ εὐσεβὴς λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καὶ νὰ πανηγυρίζουμε τὴν Ὀρθοδοξία μας. 
 
Οἱ Ἅγιες Εἰκόνες εἶναι ἕνα παράθυρο στὸν οὐρανὸ. Εἶναι σὰν νὰ βλέπουμε, σὰν ἀπὸ ἕνα παράθυρο, τὸν Χριστό μας, τὴν Παναγία μας, τοὺς Ἁγίους μας, στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στὸν Παράδεισο, ἐκεῖ ποὺ εἶναι. Γι’αὐτὸ πρέπει νὰ τὶς τιμοῦμε. Καὶ ξαναλέω, ὅποιος δὲν τὶς τιμᾷ καὶ δὲν τὶς ἀσπάζεται, γιατὶ φοβᾶται τώρα τὸν κοροΐδοϊὸ ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, αὐτὸς φεύγει ἐκτὸς Ἐκκλησίας ἄρα ἐκτὸς σωτηρίας· ἔχει τὰ ἀναθέματα τῶν Ἁγίων Πατέρων. 
 
Καί ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς κάνω καὶ μιὰ ἐνημέρωση καὶ διαμαρτυρία ποὺ ἦρθε στὰ χέρια μου, καὶ ἀπευθύνεται στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, πρόεδρο τῆς Βιοηθικῆς, ποὺ ἔχει σχἐση μὲ αὐτὰ τὰ ἐμβόλια τὰ περίφημα, τὰ ὁποῖα κάποιοι τὰ ἔκαναν, κάποιοι σκέφτονται νὰ τὰ κάνουν, ἀλλὰ δὲν εἶναι καθόλου σωστὸ γιὰ πολλοὺς λόγους· ἀλλὰ κυρίως καὶ πρωτίστως διότι τίθεται μέγα ἠθικὸ θέμα. Καὶ ἔχω αὐτὴν τὴν μελέτη ποὺ ἔκαναν ἐπιστήμονες ἰατροὶ, ἄνθρωποι δηλαδὴ ὑπεύθυνοι, πάνω σ’αὐτὸ τὸ θέμα, καὶ μᾶς λέγουν τὰ ἑξῆς: ὅτι ὅλα τὰ ἐμβόλια αὐτὰ ποὺ κυκλοφοροῦν, ποὺ δὲν εἶναι ἐμβόλια στὴν πραγματικότητα, γιατὶ ἐμβόλιο στὴν Ἰατρικὴ ξέρουμε τὶ σημαίνει· εἶναι κάτι ποὺ περιέχει μέσα τὸν ἰὸ εἴτε ἐξασθενημένο εἴτε στοιχεῖα τοῦ ἰοῦ. Αὐτὸ δὲν ἔχει τέτοια πράγματα, κακῶς λέγεται ἐμβόλιο. 
 
Λένε λοιπὸν οἱ ἐπιστήμονες σχετικὰ μὲ τὴ χρησιμοποίηση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ παρασκευὴ ἐμβολίων, φαρμάκων, καλλυντικῶν καὶ ἐνισχυτικῶν γεύσης. Οἱ κυτταρικὲς σειρὲς ἀπὸ τὰ ἔμβρυα τὰ ὁποῖα ἐκτρώνονται, χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὲς ἐφαρμογὲς, δυστυχῶς. Καὶ δὲν εἶναι κάτι τυχαῖο, δὲν παίρνουνε κυτταρικὲς σειρὲς ἀπὸ νεκρὰ ἔμβρυα ποὺ ἀποβάλλουν οἱ γυναῖκες, γιατὶ εἶναι ἄχρηστα· εἶναι ἄχρηστες οἱ σειρὲς αὐτὲς. Παίρνουνε ἀπὸ γυναῖκες οἱ ὁποῖες ἀποβάλλουν, κάνουν ἔκτρωση, ποὺ σκοτώνουν δηλαδὴ τὰ παιδιά τους, καὶ ἀμέσως τὶς καταψύχουν, αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ παίρνουν ἀπὸ τὸ ἔμβρυο- γιατὶ ἀλλοιῶς δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν- καὶ μετὰ τὰ χρησιμοποιοῦν μὲ διάφορους τρόπους, ἔτσι, παρεμβαίνουν μὲ ὑλικὰ διάφορα, μὲ οὐσίες, γιὰ νὰ μὴ νεκρωθοῦν αὐτὰ τὰ κύτταρα ὅταν τὰ ἀποψύχουν. Καὶ τὰ χρησιμοποιοῦνε δυστυχῶς καὶ γιὰ τὴν παρασκευὴ αὐτῶν τῶν ἐμβολίων· ὅλα τὰ ἐμβόλια ποὺ κυκλοφοροῦν, ἔχουν τέτοιες κυτταρικὲς σειρές. 
 
Λένε, λοιπὸν, οἱ ἐπιστήμονες μὲ ἀφορμὴ ἀφ’ἑνὸς μὲν τὴν ἐπισήμανση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ, ὁ ὁποῖος τόνισε αὐτὸ τὸ θέμα καὶ τὸ πρόβαλε, ὅτι εἶναι ἀποτρόπαιο, ὅτι εἶναι μίασμα, ὅτι εἶναι μεῖζον ἠθικὸ πρόβλημα αὐτὸ, τὸ νὰ μετέχουν χριστιανοὶ σ’αὐτὴ τὴ διαδικασία καὶ νὰ γίνονται ἔτσι συνένοχοι φόνου, συνένοχοι ἔκτρωσης· καὶ ἀφ’ἑτέρου τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου μὲ θέμα τὰ ἠθικὰ διλλήματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴ χρησιμοποίηση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν διαφόρων τύπων ἐμβολίων γιὰ τὸν covid- 19. 
 
Θέλουμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἔντονη ἀνησυχία μας, λένε οἱ ἐπιστήμονες, γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ μεῖζον αὐτὸ ζήτημα θεωρήθηκε ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἀλλὰ ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία, ὡς ἔλασσον. Αὐτὸ συμπεραίνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει περάσει διάστημα δύο μηνῶν περίπου καὶ καμμιὰ ἐπίσημη ἀπάντηση δὲν δόθηκε ἀκόμα δημοσίως στὶς ἐνστάσεις τῶν ἀνωτέρω ἀναφορῶν, τοῦ π. Καρπαθίου δηλαδὴ καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Κυθήρων, ἐνῷ οἱ ἐμβολιασμοὶ τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας συνεχίζονται κανονικὰ, ἀφοῦ καὶ κάποιοι ἐκ τῶν ἀρχιερέων ἔδωσαν πρῶτοι τὸ παράδειγμα. 
 
Θά πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἡ ζήτηση καὶ χρησιμοποίηση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα ὅλο καὶ αὐξάνεται. Καὶ ἀφορᾶ ὄχι μόνο τὴν ἀνάπτυξη ἐμβολίων καὶ φαρμάκων ἀλλὰ καὶ τὴ «βελτίωση»-ἐντὸς εἰσαγωγικῶν ἡ λέξη- τῶν προϊόντων ὀμορφιᾶς –καλλυντικῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν ἐνισχυτικῶν γεύσης, ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴ βιομηχανία τροφίμων καὶ ἀναψυκτικῶν, τὰ προϊόντα τῶν ὁποῖων ἀφθονοῦν. Ὑπάρχουνε κατάλογοι-λίστες ποὺ ἔχουν τέτοια δηλαδὴ κομμάτια, στοιχεῖα ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβρυα, δῆθεν γιὰ νὰ βελτιώσουν τὴ γεύση αὐτῶν τῶν προϊόντων. 
 
Ὁ ἀκριβὴς ἀριθμὸς τῶν ἐμβρύων ποὺ ἀναλώνονται γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ γιὰ τὴν παρασκευὴ ὅλων τῶν παραπάνω προϊόντων παραμένει ἄγνωστος. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ διευκρινιστεῖ ὅτι γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις χρησιμοποιοῦνται κύτταρα καὶ ἱστοὶ ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα καὶ ὄχι ἀπὸ ἔμβρυα ποὺ ἀποβάλλονται χωρὶς τὴ θέληση τῆς μητέρας, δηλαδὴ τὶς αὐτόματες ἀποβολὲς. Καὶ αὐτὸ διότι τὰ ἔμβρυα τῶν αὐτομάτων ἀποβολῶν θεωροῦνται ἀκατάλληλα λόγῳ τοῦ ὅτι σὲ μεγάλο ποσοστὸ ἔχουν συνυπάρχουσα νοσηρότητα, ὅπως χρωμοσωματικὲς ἀνωμαλίες, ἰογενεῖς λοιμώξεις καὶ νηστικὴ ἀνοξία, ποὺ ὀφείλεται στὸ μεγάλο χρονικὸ διάστημα ποὺ μεσολαβεῖ ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ ἐμβρύου μέχρι τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴν μήτρα. 
 
Ἡ διαπίστωση τῆς κατάστασης αὐτῆς θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει προκαλέσει τὴν ὀδύνη καὶ τὴ φρίκη τῆς πολιτισμένης κοινωνίας μας. Ὅμως ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ἔχει σκοτίσει τὸν νοῦ τῶν περισσοτέρων. Ἔχουμε τὴν ἀπαίτηση ὡστόσο τοὐλάχιστον ἡ Ἱεραρχία νὰ ἀντισταθεῖ μὲ σθένος στὴν μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο συμμετοχὴ στὸ ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων· νὰ ἐνημερώσει τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. 
 
Ἐν τούτοις, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ νέα ἐμβόλια, στὶς 13/01/2021, διαβάσαμε τὴν ἀνακοίνωση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ΔΙΣ, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι παρακολουθεῖ στενὰ ἡ ΔΙΣ τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν μέσῳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία μὲ συνεχεῖς ἀναφορές της, ἐνημερώνει τὸ Συνοδικὸ Σῶμα γιὰ ὅλες τὶς ἐξελίξεις. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ὅτι κατόπιν γενομένης ἔρευνας, τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid- 19 ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν πατρίδα μας δὲν ἀπαιτοῦν τὴ χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους. 
 
Εἰλικρινά, λένε οἱ ἐπιστήμονες, ἀποροῦμε πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ἔρευνα ποὺ ἔκανε ἡ ἁρμόδια ἐπιτροπὴ νὰ μὴν ὁδήγησε τοὐλάχιστον στὶς ἐλεύθερα προσβάσιμες στὸ διαδίκτυο ἔγκυρες πληροφορίες ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι γιὰ τὴν παρασκευὴ καὶ τῶν τριῶν ἐμβολίων ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν πατρίδα μας μέχρι σήμερα, χρησιμοποιοῦνται εἴτε σὲ στάδιο τῆς παραγωγῆς τους εἴτε σὲ στάδιο τῶν ἐπιβεβαιωτικῶν ἐλέγχων τους- ἀναγκαῖα στάδια γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ παραγωγὴ- κυτταρικὲς σειρὲς ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα. Τόσο δηλαδὴ τῆς Pfizer/ Biontech ὅσο καὶ τῆς Moderna ἀλλὰ καὶ τῆς AstraZeneca/ University of Oxford, ὅλα αὐτὰ τὰ ἐμβόλια ἔχουν τέτοιες κυτταρικὲς σειρές. 
 
Ἐπίσης, μὲ ἰδιαίτερη θλίψη ἀκούσαμε δέκα ἡμέρες ἀργότερα τὸν πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, νὰ δηλώνει στὰ πλαίσια μιᾶς ἱερατικῆς σύναξης στὶς 24/01/2021, ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας, κάνοντας μιὰ πολύ βιαστικὴ μελέτη-γιατὶ δὲν εἶχε πολλὰ περιθώρια χρόνου-ἀπεφάνθη ὅτι ἡ χρήση τῶν κυτταρικῶν σειρῶν «δὲν προσκρούει σὲ κάποιο ἠθικὸ ἐμπόδιο γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἡ σκοπιμότητα ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἔκτρωση, ἀλλὰ εἶναι ἐντελῶς ἀνεξάρτητο γεγονὸς τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο». 
 
Δηλαδή, ὅπως καταλαβαίνουμε, ἐπειδὴ ἡ ἔκτρωση γίνεται μὲ μόνο σκοπὸ τὴ δολοφονία του καὶ ὄχι τὴ μετέπειτα ἐκμετάλλευσή του, ἔχουμε δύο πράξεις ἀνεξάρτητες ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ ἑπομένως δὲν ἐγείρεται κανένα ἠθικὸ ζήτημα γιὰ τὴ δεύτερη. Ὅμως οἱ δύο πράξεις τῆς ἔκτρωσης καὶ τῆς χρήσης τῶν κυττάρων τοῦ δολοφονηθέντος ἐμβρύου, σαφῶς καὶ δὲν εἶναι ἀνεξάρτητες. Διότι ταὐτόχρονα μὲ τὴν ἔκτρωση γίνεται καὶ ἡ κατάλληλη συλλογὴ καὶ συντήρηση τοῦ ἐμβρύου, μὲ σκοπὸ τὴ χρησιμοποίησή του σὲ δεύτερο χρόνο. Τὴν ἴδια στιγμὴ γίνεται ἡ ἔκτρωση καὶ ἡ συλλογὴ. Πῶς εἶναι ἀνεξάρτητες οἱ πράξεις; 
 
Δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται, ἡ βεβιασμένη μελέτη τοῦ θέματος λόγῳ περιορισμένου χρόνου, ὁδήγησε σὲ λάθος συμπεράσματα. Ἐλπίζοντας ὅτι ἡ κρίση τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βιοηθικῆς, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Νικολάου, θὰ εἶναι τελικὰ σύμφωνη μὲ τὴν γνώμη τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, περιμένουμε τὴν ἐπανατοποθέτησή της, καὶ τὴν ἀνόθευτη καὶ δυναμικὴ ἔκφραση τῆς Ὀρθόδοξης θέσης πάνω στὸ μεῖζον αὐτὸ θέμα. 
 
Ἐπιπλέον, θὰ πρέπει νὰ θυμόμαστε ὅτι σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὁποιοδήποτε ἐπίτευγμα, ὅσο μεγάλο κι ἄν εἶναι, ἀκόμα κι ἄν λύνει ἄλυτα προβλήματα, ἄν ἔχει σχέση μὲ κάποια ἁμαρτία δὲν γίνεται ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὸν Θεὸ. Κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, «τὸ καλὸν οὐ καλὸν ὅταν μὴ καλῶς γένηται»· δηλαδὴ, τὸ καλὸ γιὰ νὰ εἶναι ὄντως καλὸ, θὰ πρέπει νὰ γίνεται καλῶς. Δηλαδὴ, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἔχει καμμιὰ σχέση μὲ ὁποιαδήποτε ἁμαρτία. Ἀκόμα καὶ αὐτοὶ οἱ διεφθαρμένοι Φαρισαῖοι, δὲν δέχτηκαν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῦ Ἰούδα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος· «οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον· οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι», γιατὶ εἶναι τιμὴ αἵματος. Τὰ εἰσέπραξε αὐτὸς ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἠθικὸς αὐτουργὸς τοῦ φόνου, τὴ Σταύρωση Χριστοῦ. Δηλαδὴ, τὰ χρήματα αὐτὰ ἄν καὶ ἦταν δικά τους, γιατὶ αὐτοὶ τὰ εἶχαν δώσει στὸν Ἰούδα, ἐπειδὴ προέρχονταν πλέον ἀπὸ μισθὸ ἀδικίας, τὰ θεώρησαν μολυσμένα· καὶ σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, δὲν τὰ ἔκαναν ἀποδεκτὰ γιὰ νὰ τὰ βάλουν στὸ ταμεῖον τους. Ἔτσι μολυσμένα εἶναι καὶ αὐτὰ ὅλα τὰ ἐμβόλια γιατὶ χρησιμοποιοῦνε σειρὲς ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν φονευθεῖ μὲ τόσο ἀπάνθρωπο τρόπο. 
 
Εἶναι λοιπὸν δυνατὸν ὁ Θεὸς, λένε οἱ ἐπιστήμονες, νὰ ἀποδεχθεῖ καὶ νὰ εὐλογήσει τὶς ὅποιες προσπάθειες γιὰ τὴν βελτίωση τῆς ὑγείας τοῦ σώματός μας-ποὺ κι αὐτὸ εἶναι ἐρώτημα βέβαια μὲ αὐτὰ τὰ ἐμβόλια- καὶ μᾶλλον ἐπιδείνωση ἔχουμε καὶ ὄχι βελτίωση. Εἶναι ὅμως, ἄς ποῦμε, ὅτι κάνουνε κάποιες χρήσεις καλὲς, ἔχουνε κάποιες χρήσεις καλὲς αὐτὰ τὰ προϊόντα ποὺ χρησιμοποιοῦν κυτταρικὲς σειρὲς, καὶ γενικὰ, ἐπιτρέπεται νὰ κάνουμε, νὰ προσπαθοῦμε νὰ βελτιώσουμε τὴν ὑγεία μας μὲ προσπάθειες, ὅταν αὐτὲς ἔχουν σχέση μὲ μία ἀπὸ τὶς εἰδεχθέστερες ἁμαρτίες, δηλαδὴ τὴ δολοφονία ἀθώων πλασμάτων Του; Πλασμάτων τοῦ Θεοῦ; Ὅταν δηλαδὴ, χρησιμοποιοῦνται τὰ κύτταρα τῶν ἐκτρωθέντων ἐμβρύων σὲ κάποιο στάδιο τῆς παραγωγῆς τῶν ἐμβολίων; Ἀδύνατον. 
 
Ἄμεσα, λοιπὸν, θὰ πρέπει νὰ καταδικαστεῖ ἡ χρησιμοποίησή τους, τόσο στὴ βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικῶν, ὅσο καὶ στὴν ἔρευνα γιὰ τὴν παρασκευὴ φαρμάκων/ ἐμβολίων, καὶ ἡ ἀντικατάστασή τους μὲ ἄλλες ἐναλλακτικὲς λύσεις ποὺ ἤδη ὑπάρχουν, ὑπάρχουνε λύσεις. Ἀντίθετα, θὰ πρέπει μὲ κάθε τρόπο νὰ στηριχθεῖ ἡ μητρότητα ὥστε νὰ περιοριστοῦν οἱ ἐκτρώσεις ποὺ βαρύνουν ἀφάνταστα τὴν πατρίδα μας ἀλλὰ καὶ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Καὶ αὐτὰ τὰ λένε ἐπιστήμονες, ἰατροὶ. Θά ’πρεπε νὰ τὰ ποῦν ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καὶ θεολόγοι. 
 
Ἄν συνεχιστεῖ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, δὲν θὰ ἀργήσει νἀ ἔρθει ἡ δίκαιη τιμωρία τῶν ἐνόχων ἀλλὰ καὶ ὅλων ὅσων συνηγοροῦν σὲ αὐτὸ μὲ τὴ σιωπή τους. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς, ἀκούγοντας τὴ συνείδησή μας, σᾶς ἐνημερώνουμε, μαζὶ μὲ αὐτὴ τὴν ὁμάδα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐπιστημόνων. Καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν καὶ παραπομπὲς ἀπὸ ἔγκυρα περιοδικὰ καὶ μελέτες ποὺ τεκμηριώνουν ὅλα αὐτὰ ποὺ λένε. 
 
Νομίζω εἶναι ἀντιληπτὸ σὲ ὅλους. Ἴσως κάποιοι δὲν ξέρουνε· θὰ πῶ πολὺ λίγα γι’ αὐτὸ τὸ θέμα ποὺ λέγεται κυτταρικὴ σειρὰ νὰ τὸ ξέρουμε. Τὶ σημαίνει κυτταρικὴ σειρὰ; Ἄσχετα ἄν αὐτὴ περιέχεται στὸ τελικὸ προϊὸν, ὅπως στὴν AstraZeneca καὶ Johnson & Johnson ἤ χρησιμοποιήθηκε μόνο γιὰ τὴ δοκιμὴ τοῦ ἐμβολίου· δηλαδὴ, ἄν δουλεύει, στὴν περίπτωση τῆς Pfeizer καὶ τῆς Moderna. Τὸ ζήτημα εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο, μὲ τὴν ἁμαρτωλὴ ἀφαίρεση ὀργάνων γιὰ μεταμόσχευση. Γιατὶ ὅταν παίρνεις καὶ κύτταρα, π.χ. ἦπαρ ἤ καρδιὰ, φονεύεις αὐτὸν ποὺ τὰ παίρνεις. Ἄν εἶναι νεκρὸς ὁ δότης εἶναι ἄχρηστα τὰ ὄργανά του. Εἶναι ζωντανὸς· ἔτσι καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ τῶν κυτταρικῶν σειρῶν. Γι’ αὐτὸ γίνεται ἄμεσα, μὲ τὸ ποὺ γίνεται ἡ ἔκτρωση, ἀμέσως παίρνουν καὶ τὴν κυτταρικὴ σειρὰ. Ἀλλοιῶς εἶναι ἄχρηστα τὰ κύτταρα. 
 
Μιά κυτταρικὴ σειρὰ συντίθεται ἀπὸ τὰ κύτταρα ἑνὸς ἐμβρύου ποὺ ἐκτρώθηκε. Τὰ κύτταρα αὐτἀ δἐν εἶναι νεκρὰ, ὅπως λέχθηκε λανθασμένα ἤ σκόπιμα, ὁ Θεὸς ξέρει, ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Βιοηθικῆς. Γι’αὐτὸ μετὰ τὴν ἀφαίρεσή τους ἀπὸ τὸ ἔμβρυο, σπεύδουν νὰ τὰ ψύξουν· γιὰ νὰ ἀνασταλεῖ προσωρινὰ ἡ ζωή τους. Γι’αὐτὸ τὰ καταψύχουν. Δηλαδὴ, ἡ ἀέναη αὐτοδιαίρεσή τους, ποὺ τελεῖται σύμφωνα μὲ τὸ ἐγγενές τους λογισμικὸ ποὺ τοὺς δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ. Ἔτσι εἶναι ταγμένο ἀπὸ τὸν Θεὸ, νὰ διαιροῦνται συνέχεια αὐτὰ τὰ κύτταρα, καὶ νὰ δημιουργηθεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἔτσι, νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ διάπλαση τοῦ ἐμβρύου. 
 
Γι’αὐτὸ μετὰ τὴν ἀφαίρεσή τους λοιπὸν, γιὰ νὰ σταματήσουν αὐτὴ τὴν αὐτοδιαίρεση, τὰ ψύχουν. Ὅταν τὰ ἀποψύχουν, αὐτὰ συνεχίζουν τὴν αὐτοδιαίρεσή τους, δηλαδὴ εἶναι ὁλοζώντανα. Ἄν τὰ ἀφήσουν ἔτσι, ὕστερα ἀπὸ κάποιες διαιρέσεις ἐπέρχεται ὁ θάνατος. Φεύγει ἡ ἀνθρώπινη ψυχή τους καὶ σταματάει ἡ διαίρεση. Γιὰ νὰ μὴ συμβεῖ αὐτὸ, παρεμβαίνουν μὲ διάφορα ὑλικὰ, χημικὰ, γενετικὰ, κ.λ.π., καὶ ἐπιβάλλοντας εἰδικὲς συνθῆκες περιβάλλοντος πάνω στὰ ζωντανὰ αὐτὰ κύτταρα, ἀποτρέπουν τὸν φυσιολογικὸ θάνατό τους, καὶ κάνουν πάλι ἀέναη τὴ διαίρεσή τους. Μὲ ἄλλα λόγια, τὰ κάνουν καρκινικὰ. Τὰ καρκινικὰ κύτταρα εἶναι τὰ κύτταρα τὰ ὁποῖα ἔχουνε κατὰ κάποιο τρόπο «τρελλαθεῖ»-ἐντὸς εἰσαγωγικῶν- καὶ συνέχεια πολλαπλασιάζονται. Ἔτσι φτιάχνουν κι αὐτὰ τὰ κύτταρα ποὺ παίρνουν ἀπ’ τὰ ἔμβρυα· μὲ φάρμακα τὰ κάνουν καρκινικὰ. 
 
Μέ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιτυγχάνουν πολυάριθμες αὐτοδιαιρέσεις αὐτῶν τῶν ἀνθρωπίνων κυττάρων, καὶ αὐτὸ εἶναι μία κυτταρικὴ σειρὰ. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι σὲ αὐτὲς τὶς σειρὲς, δὲν χάνεται ἐντελῶς τὸ DNA τοῦ ἐμβρύου, ἀκόμα καὶ ἄν τὶς τροποποιήσουν κάπως γενετικὰ. Ὅπως στὴ μεταμόσχευση τῶν ὀργάνων, ὅπου ὁ δότης πρέπει νὰ εἶναι ζωντανὸς, νὰ χτυπᾶ ἡ καρδιά του, καὶ τότε τοῦ παίρνουν τὰ ὄργανα, ἔτσι καὶ αὐτὰ τὰ κύτταρα πρέπει νὰ εἶναι ζωντανὰ γιὰ νὰ εἶναι χρήσιμα. 
 
Ὕστερα ἀπ’αὐτὸν τὸν βανδαλισμὸ, τὴ φθορὰ, τὸν καρκινισμὸ, καὶ τὴ σκύλευση τῶν κυττάρων τοῦ ἐκτρωθέντος ἐμβρύου γιὰ νὰ παραχθοῦν οἱ κυτταρικὲς σειρὲς, ἄς σκεφθεῖ ὁ καθένας μας καὶ ἄς κρίνει ἄν εἶναι ἠθικὰ νόμιμο, ὅπως ἐλέχθη ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Βιοηθικῆς, τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱεραρχίας, καὶ ἄν ὅλα αὐτὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὴν πίστη καὶ τὴ διαδασκαλία τοῦ Κυρίου μας. Καὶ ἄν ἕνας Χριστιανὸς πρέπει ἤ ὄχι νὰ κάνει ἕνα ἐμβόλιο ποὺ χρησιμοποιεῖ προϊόντα ἐκτρώσεων. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἐκ τοῦ περισσοῦ. 
 
Γιά τὴν Ἐκκλησία μας, τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, «ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἄνθρωπος ἐξ ἄκρας συλλήψεως», ἡ ἀκριβὴς φράση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ. Δηλαδὴ, ἀκόμα καὶ τὸ πρῶτο κύτταρο, τὸ ζυγωτὸ, εἶναι ἄνθρωπος. Τὰ πειράματα, συνεπῶς, πάνω σὲ κύτταρα ἐμβρύων, εἶναι πάνω σὲ ζωντανὸ ἄνθρωπο. Καὶ ἡ καταστροφή τους μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, φόνος. Καὶ ἀπὸ πολὺ πιὸ πρὶν ὁ Μέγας Βασίλειος εἶχε ξεκαθαρίσει τὴν κατάσταση ὥστε ὅλοι οἱ πιστοὶ, καὶ ἐμεῖς σήμερα, νὰ μὴν ἔχουμε καθόλου ἀμφιβολίες ἤ νὰ μὴν προσφεύγουμε σὲ ὑπεκφυγὲς καὶ νὰ εἰσάγουμε πλαγίως ἀλλοιώσεις τῆς πίστης μας. 
 
Λέει ὁ Μέγας Βασίλειος, «ἡ φθείρασα κατ’ ἐπίδευσιν φόνου, δίκην ὑπέχει». Ἡ φθείρασα, αὐτὴ ποὺ κατέστρεψε τὸ ἔμβρυό της ἐπίτηδες, ἔχει, ὑπέχει δίκην φόνου. Καταλογίζεται καὶ δίνει λόγο ὡς φονεύς. 
 
«Ἀκριβολογία ἐκ μεμορφωμένου καὶ ἀνεξεικονίστου παρ’ἡμῖν οὐκ ἔστιν». Δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἀκριβολογία, λέει, σὲ ἐμᾶς, γιὰ τὸ ἔμβρυο τὸ ὁποῖο εἶναι ἐξεικονισμένο καὶ ἐκμεμορφωμένο ἤ ἀνεξεικόνιστο. Γιατὶ λένε μερικοὶ, ὅταν τὸ ἔμβρυο ἔχει ἐξεικονιστεῖ, δηλαδὴ ἔχει πάρει τὴ μορφὴ τὴν ἀνθρώπινη, τότε ἔχει ψυχὴ. Ὄχι, δὲν εἶναι σωστὸ. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς συλλήψεως τὸ ἔμβρυο εἶναι ἄνθρωπος, ἔχει ψυχή. 
 
Αὐτά εἶναι καὶ τὰ ὑπόλοιπα περιττεύουν. Γι’αὐτὸ νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς δίνει μετάνοια, σὲ ὅλους μας, καὶ κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν ὀρθὴ ὁδὸ. Νὰ σταματήσει αὐτὸς ὁ κανιβαλισμὸς, αὐτὴ ἡ ἀνθρωποφαγία. 
 
Ἔχουμε χάσει πλέον κάθε ἔννοια Ἱεροῦ καὶ Ὁσίου. Καὶ σήμερα ποὺ εἶναι Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ πάρουμε δυνάμεις ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ τὶς Ἅγιες Μητέρες μας. Μερικῶν τὰ ὀνόματα τὰ μνημονεύσαμε, καὶ εἶναι πολὺ συγκινητικὸ πῶς οἱ ἄνθρωποι 2.000 χρόνια ἔδωσαν τὰ πάντα γιὰ νὰ φυλάξουν αὐτὴν τὴν πίστη ἀνόθευτη· τὴν Ὀρθοδοξία μας ἀνόθευτη. Καὶ ἐμεῖς τώρα τὴν προδίδουμε, τὴν ξεπουλᾶμε γιὰ μερικὰ ἀργύρια, ποὺ δίνουνε οἱ διεθνεῖς λέσχες τῶν σιωνιστῶν καὶ τῶν ἄλλων σατανιστῶν. 
 
Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει ὅλους, νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ἔχουμε καλὴ ὑπόλοιπη Μεγάλη Σαρακοστὴ, καὶ μὲ τὸ καλὸ νὰ γιορτάσουμε τὴ λαμπροφόρο τοῦ Κυρίου μας Ἀνάσταση. 
 
Δι’εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 
Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.