Έχω υπ᾿ όψιν μου ανθρώπους που κάνουν την ζωή τους μαρτύριο, γιατί φοβούνται τα πάντα· και είναι Χριστιανοί, βαπτισμένοι, μυρωμένοι, κοινωνούν, διαβάζουν το Ευαγγέλιο, τα έχουν μάθει απ᾿ έξω τα ρητά. Δεν βλέπουν τί δύναμη έχει η Χάρις του Θεού; «Οτιδήποτε θανάσιμο κι αν πιήτε, δεν θα σας βλάψη» , είπε ο Χριστός, και «σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω στα φίδια και στους σκορπιούς χωρίς να παθαίνετε κακό» .

Αν ο άνθρωπος έχη την Χάρη του Θεού, δεν φοβάται τίποτε. Πήγε ένας μοναχός να πάρη νερό από το πηγάδι και, επειδή είδε μέσα μια ασπίδα , έφυγε κατατρομαγμένος, χωρίς να πάρη νερό. «Πάει, Αββά, χαθήκαμε, είπε στον Γέροντά του, μια ασπίδα είναι μέσα στο πηγάδι!». «Καλά, του λέει ο Γέροντας, αν πάνε σ᾿ όλα τα πηγάδια φίδια, τί θα κάνης; θα πεθάνης απ᾿ την δίψα;». «Όπου σταυρός επιφοιτά, του είπε, ουκ ισχύει κακία του σατανά».
Στην ηχογράφηση που ακολουθεί, ο άγιος απαντάει σε θέματα ομολογίας πίστεως και ανατροφής των παιδιών
Ηχητική ομιλία http://www.iskiriaki.com/mp3/01.04.mp3