Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

νας ληθινά νθρωπος τς κκλησίας

Γέροντας ἦταν νας ληθινά νθρωπος το Θεο, νας πλήρως καί ληθινά κκλησιαστικοποιημένος πιστός, νας σύγχρονος σιος τς κκλησίας μας. Διά τς συνεπος μυστηριακς καί σκητικς του ζως ντάχθηκε λλά καί διατήρησε τήν νταξή του στό κκλησιαστικό σμα καθ΄ λη του τή ζωή, βιώνοντας μέ διαίτερη νταση τό Μυστήριο το Χριστο καί τς κκλησίας Του.

«Ἐγκεντρισμένος ες τήν καλλιέλαιον» ζησε κκλησιαστικά, μέ τήν πλήρη ννοια τορου. Βίωσε ναν μετρο ρωτα γιά τόν Χριστό Μας, πού φανερωνόταν στήν μεγάλη του γάπη γιά τήν προσευχή, γιά τίς κολουθίες, καί γιά τούς κανόνες, πως ατοί χουν ποθησαυριστε στά βιβλία τς κκλησίας μας (Μέγα ρολόγια, Παρακλητική, Μηναα, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο).

Γέροντας Πορφύριος: πρότυπο αθεντικς ρθόδοξης προσωπικότητας, ρθόδοξης διδασκαλίας καί ν Χριστ ζως.

Ὁ π. Πορφύριος ἔζησε ἐδῶ στή γῆ, μέ μία πόλυτη μπιστοσύνη στή γλυκειά καί πειρη γάπη το Θεο. Μαζί μέ τόν Θεό γάπησε, γάπησε πάρα πολύ καί τά παιδιά το Θεο. Γιαυτό καί ο περισσότερες συμβουλές του δέν εναι θεωρητικές, λλά θεραπευτικές τν ψυχν λων μν, πού μς γάπησε «ν Χριστῷ»περβαλλόντως.

Τό θος του εναι ρθοδοξότατο, τριαδοκεντρικό καί κκλησιαστικό, βιβλικό καί πατερικό, σκητικό καί φιλοκαλικό, ταπεινό καί χαριτωμένο, παιδικό καί πλό, γιο καί φιλόσοφο. Τό δια χαρακτηριστικά χει καί τό δόγμα, θεολογία του, διδαχή του. ποπνέει τήν ντως φιλοσοφία, τήν ληθινή φιλοσοφία, πού εναι ρθόδοξη θεολογία καί ν Χριστ ζωή.

Γέροντας ζοῦσε τόν Θεό μυστικά στήν καρδιά του, σάν να μικρό ταπεινό παιδάκι, ριγμένο στήν γκαλιά το πατέρα του. νοιγόταν πρός τό Φς, διαφορώντας γιά τό σκοτάδι. Προσπαθοῦσε συνεχς, ν’ γαπήσει, λο καί περισσότερο, Ατόν, πού εναι πως λεγε, «τό κρον φετόν», δηλαδή ὅ,τι ἀνώτερο μπορεῖ κάποιος νά ἐπιθυμήσει.

κε, στόν Χριστό, στόν Θεο ρωτα, βρισκε τά πάντα. Γι’ ατό καί φώναζε συνεχς: « Χριστός εναι τό πν»1. Ἦταν, σιος π. Πορφύριος, νας ληθινά θεραπευμένος νθρωπος, γιής ψυχικά καί πνευματικά.

Μελετώντας τή ζωή του, τη θεολογία καί τήν προσωπικότητά του, χουμε να πρότυπο αθεντικς ρθόδοξης χριστιανικς προσωπικότητας καί ζως. μίμησή του θά εναι καί δική μας θεραπεία «ν Χριστησο». Ἀφοῦ μελετήσαμε ἀκροθιγῶς τήν πνευματική του πορεία ἄς δοῦμε τώρα , μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τό πῶς μᾶς διδάσκει καί μᾶς θεραπεύει: α) μέ τά χαριτόβρυτα λόγια του (δόγμα) καί β) μέ τήν ἐξαγιασμένη προσωπικότητά του (ἦθος).

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr


1 Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, ἀπομαγνητοφωνημένη συνομιλία μέ πνευματικά του παιδιά.