Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ζητᾶς ἀπό τόν Κύριο νά σέ βοηθήσει νά Τόν ἀγαπήσεις μέ μιάν ἀγάπη δυνατή σάν τό θάνατο, «ἕως θανάτου». Ἄς ὑποθέσουμε τώρα πώς Κύριος ἐπιτρέπει νά σ᾿ ἐπισκεφτεῖ μιά φοβερή ἀρρώστια, πού μπορεῖ νά σέ φέρει κοντά στό θάνατο. Τότε μή γογγύσεις ἐναντίον τοῦ Θεοῦ ἀλλά νά τήν ὑπομείνεις μέ καρτερία καί γενναιότητα, εὐχαριστώντας τόν Κύριο γιά τήν πατρική Του ἐπίσκεψη. Αὐτό θά ἀποδείξει πώς ἀγάπη σου γιά τό Θεό εἶναι δυνατή σάν τό θάνατο. Ἀκόμα καί στούς χειρότερους καί πιό βίαιους σπασμούς τῆς ἀρρώστιας σου, νά ἐμπιστεύεσαι τό Θεό.Ἐκεῖνος ἔχει τή δύναμη νά σέ σώσει ὄχι μόνο ἀπό τά δεινά τῆς ἀσθένειας μά κι ἀπό τόν ἴδιο τό θάνατο, ἐάν τό κρίνει σκόπιμο.

Μή λυπᾶσαι καί μή παραχαϊδεύεις τό φθαρτό σῶμα σου. Παράδωσέ το ὁλοκληρωτικά καί μ᾿ ὅλη σου τή θέληση στόν Κύριο, ὅπως Ἀβραάμ ἦταν ἕτοιμος νά θυσιάσει τόν υἱό του, ὅταν τοῦ τό ζήτησε Κύριος. Δέν πρέπει νά χάσεις τήν πίστη σου στήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, οὕτε νά σέ πιάσει ἀπόγνωση, οὔτε νά κατηγορήσεις ἀνόητα τό Θεό ὅτι εἶναι ἄδικος ἐπειδή σέ δοκιμάζει τόσο σκληρά. Ἔτσι θά προσφέρεις θυσία εὐπρόσδεκτη στό Θεό, ὅπως πρόσφεραν Ἀβραάμ κι οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες.

 

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων  ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://www.hristospanagia.gr/