Ας εφοδιαστούμε και φέτος με ένα ημερολόγιο τσέπης όπου μπορεί να τυπωθεί και να βρίσκεται στο πορτοφόλι μας. Έχει τις διαστάσεις της ταυτότητάς μας. Αναφέρει τους Αγίους κάθε ημέρας για όλο το χρόνο, αλλά και τις νηστείες αναλυτικά ανά ημέρα – για όσους θέλουν και μπορούν..

Cal 2013 Cal 2013 2

Κατεβάστε το δωρεάν εδώ !!!

Αν το ημερολόγιο ανοίξει σε νέα σελίδα, για να το αποθηκεύσετε
πατήστε το κουμπί με τη δισκέτα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Ημερολόγιο – Αγιολόγιο – Νηστείες 2013 (δωρεάν)