Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Βίριτσα

Ἕνα πνευματικό παιδί τοῦ Γέροντα ἡ Αἰκατερίνα, ὅταν ἦταν τριάντα πέντε χρονῶν, ἀρρώστησε βαριά. Ἡ ἀσθένειά της ἦταν θανάσιμη ἀλλά οἱ γιατροί ἐπειδή δέν ἤθελαν νά τήν ἀπογοητεύσουν δέν τῆς τό ἔλεγαν. Ἁπλῶς εἶπαν νά βάλει τά παιδιά της σέ κάποιο ἵδρυμα γιατί ἡ θεραπεία θά διαρκέσει πολύ χρόνο. Τήν ἔστειλαν σέ ἕνα σανατόριο καί τῆς ἔδωσαν νά πίνει κάποια φάρμακα. Πρίν βάλει τά παιδιά της στό ἵδρυμα καί πρίν πάει στό σανατόριο ἡ Αἰκατερίνη πῆγε στόν Γέροντα Σεραφείμ γιά νά πάρει τήν εὐλογία του. Αὐτός τῆς ἔδωσε ἁγιασμό καί ἕνα πρόσφορο καί τῆς εἶπε:

  • Πήγαινε στό σπίτι σου, κόψε τό πρόσφορο σέ μικρά κομματάκια καί κάθε πρωί πρίν πάρεις τό πρωινό σου νά τρῶς ἀπό ἕνα κομμάτι καί νά πίνεις λίγο ἁγιασμό. Τά φάρμακα πού σοῦ ἔδωσαν οἱ γιατροί μήν τά πίνεις καί μήν πᾶς στό σανατόριο.

Ἡ Αἰκατερίνη ἔκανε αὐτό πού τῆς εἶπε ὁ Γέροντας.

Μετά ἀπό μερικές ἑβδομάδες ἡ Αἰκατερίνα πῆγε νά τήν δοῦν οἱ γιατροί. Ὅταν τήν εἶδαν δέν μπόρεσαν νά πιστέψουν στά μάτια τους. Τήν ρώτησαν ποιά φάρμακα ἔπαιρνε. Αὐτή δέν τούς εἶπε τήν ἀλήθεια, γιατί δέν ἤθελε νά βάλει σέ δύσκολη θέση τόν Γέροντα ἀλλά τούς εἶπε ὅτι ἔπαιρνε τά φάρμακα πού τῆς εἶχαν δώσει.

Τότε ὁ γιατρός πού τήν παρακολουθοῦσε τῆς εἶπε εἰλικρινά:

  • Τώρα εἶστε πολύ καλά καί δέν ἔχετε κανένα πρόβλημα, γι᾿ αὐτό τώρα μπορῶ νά σᾶς πῶ. Εἴχατε ἕνα πολύ σοβαρό πρόβλημα στά πνευμόνια σας. Συνήθως οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν τέτοια ἀσθένεια μόνο ἕνας ἀπό τούς ἑκατό ἐπιβιώνει.

Ἀπό τότε ἡ Αἰκατερίνα ποτέ δέν πήγαινε στούς γιατρούς. Προσευχόταν στόν Κύριο καί ἐπισκεπτόταν τακτικά τόν πνευματικό της πατέρα.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ὁ νεοφανής Ἅγιος τῆς Ρωσικῆς ἐκκλησίας”

Σεραφείμ τῆς Βίριτσα

Βίος – Θαύματα – Προφητεῖες

Τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/