Τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου

Ἡ γέννησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Ἑορτή, ἀγαπητοίμου, ἑορτὴμεγάλη, ποὺ ἀνήκει στὶς θεομητορικὲς ἑορτές. Σήμερα εἶναι τὸ Γενέσιον, δηλαδὴ ἡ γέννησι, τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τί γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ ἱερὰ βιβλία, ἀπὸ τὴν παράδοσι;

Ὑπῆρχε ἕνα εὐσεβὲς ἀνδρόγυνο, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα. Πίστευαν καὶ λάτρευαν τὸΘεὸ καὶ ἐκτελοῦσαν τὶς ἅγιες ἐντολές του. Δὲν εἶχαν ὅμως παιδιά. Ἡ Ἄννα ἦταν στεῖρα· ἄγονη ὅπως ὁ βράχος, ὅπως τὸ μάρμαρο. Μπορεῖ ποτὲ ἀπὸ τὸ μάρμαρο νὰ φυτρώσῃ ῥόδο; ἄλλο τόσο, φυσικῶς, ἀπὸ τὴ μήτρα ἐκείνη ἦταν δυνατὸν νὰ προέλθῃ παιδί. Ὄχι δὲ μόνο στεῖρα, ἀλλὰ καὶ προχωρημένη στὰ χρόνια ἦταν, γριὰ πλέον. Εἶχε φτάσει στὴν ἡλικία ποὺ οἱ γυναῖκες δὲν γεννοῦν πιά.

http://aktines.blogspot.gr/2015/09/blog-post_79.html

(