Ἡ Γερόντισσα Γαλακτία πολλές φορές, φανερά σέ ὅλους, ἔφευγε ἀπό τό σῶμα της. Ἦταν σάν νεκρή. Ὅταν ἐπανερχόταν, μιλοῦσε ἐνθουσιασμένη γιά τήν ἐπουράνια Θεία Λειτουργία στήν ὁποία μετεῖχε! «Μέ κοινώνησε ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς» ἔλεγε! Συνήθως τά πρωινά, ἐξιστοροῦσε μέ ἐκπληκτική διαύγεια στήν Ριρίκα Χρονάκη καί στήν Ἑλένη Χαλκιαδάκη-Κουλεντάκη πού τήν διακονοῦσαν, τίς ἐμπειρίες της, τά συμβάντα τῆς νύχτας.
Μεταφερόταν στά ἐπουράνια, ζοῦσε μεγάλες καταστάσεις καί προπαντός εἰσερχόταν στόν ἐπουράνιο Ναό. Τό ἴδιο ἔλεγε καί πολλές φορές κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας. Ἔφευγε καί προσέτρεχε σέ βοήθεια ὅπου χρειαζόταν ἤ ζοῦσε ὑπερφυεῖς οὐράνιες καταστάσεις… Ἐμφανίσθηκε ὅσο ζοῦσε ἀκόμη σέ πολλούς… Ἀκόμη καί σέ μιά ἀνάπηρη κοπέλα στόν Καναδᾶ τῆς Ἀμερικῆς. Τήν Κατερίνα.Μάλιστα ἡ κοπέλα διηγεῖται ὅτι ἐξέπεμπε ἀξεπέραστη γαλήνη, ἠρεμία καί ἀγάπη. Καί δέν μποροῦσε νά τήν κοιτάξει ἀπό τό πολύ φῶς… Κάποτε εἶπε στόν π. Ἀντώνιο βραδινή ὥρα πού ἦταν πολλοί παρόντες.
− Πῆγα σέ ἕνα περίλαμπρο ναό. Εἶδα τίς φωταψίες, ἄκουσα τίς μουσικές, τίς ψαλμωδίες… Ὅμως, προχώρησα μέχρι τόν αὔλειο χῶρο… Δέν ἦρθε ἀκόμη ἡ ὥρα, μοῦ εἴπανε, νά μπῶ μέσα ὁριστικά…
− Ποιός ναός ἦταν; Ὁ Ἄη Γιώργης τῆς Πόμπιας;
− Δέν ἔχεις ἰδέα τί σοῦ λέω, ἀπάντησε.
− Ἡ Παναγία ἡ Καλυβιανή;
− Όη δέ γατέχω ἤντα… Δέν συγκρίνονται αὐτά ἐκεῖ πάνω με τα ἐπαέ (μέ τά ἐδῶ). Ἐκεῖ καταλάβαμε ὅτι μιλοῦσε γιά ἐπουράνιες καταστάσεις… Ὁ π.Αντώνιος ἐξήγησε ὅτι ἔβλεπε τήν ἄκτιστη ἀτελεύτητη Θεία Λειτουργία, στόν Ἀχειροποίητο Ναό, πού εἶδε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί περιέγραψε στό Βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης…
Ἄλλοτε πάλι, εἶπε στόν π. Μιχάλη Τυράκη. Ἦταν καί τότε βραδινή ὥρα: «Οἱ καβαλάρηδες (ἔφιπποι εἰκονιζόμενοι μεγαλομάρτυρες Ἅγιοι Γεώργιος, Δημήτριος, Μηνάς, Νικήτας κλπ. πού διαρκῶς εἶχε συντροφιά) παιδί μου τριγυρίζουνε στήν ὡραία Ἐκκλησία πού εἶναι ἐκεῖ πάνω (ἔδειξε τά ἐπουράνια). Ἐκεῖ νά ἀξιωθεῖτε νά λειτουργεῖτε καί ἐσεῖς…»….
 
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/09/blog-post_610.html