Η γερόντισσα κατά τούς χρόνους της διαποιμάνσεως της Μονής, ακολουθώντας την παράδοση των Αγίων Πατέρων οι όποιοι, όπως διασώζεται στις διηγήσεις τών Γεροντικών, «παρέβαλλον άλλήλοις» 

 προς πνευματική οικοδομή, επισκεπτόταν μέ πολύ ζήλο ψυχής σύγχρονες όσιες μορφές της μοναχικής πολιτείας που διακρίνονταν τόσο γιά την θεόπνευστη διδασκαλία τους, όσο καί γιά την αγιότητα τους.
 Μετά το 1967 μέ μοναχές της ή Γερόντισσα επισκέφτηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας, στήν περιοχή Κλεισούρα της Καστοριάς, γιά να λάβη την ευχή καί την ευλογία της Όσιας ασκήτριας Γερόντισσας Σοφίας Χοτοκουρίδου (1883-1974), την όποια προσφάτως ή Ορθόδοξη Εκκλησία μέ πατριαρχική συνοδική πράξι κατέγραψε καί συναρίθμησε στο ‘Αγιολόγιό της ορίζοντας ή μνήμη της να τιμάται την 6η μηνός Μαΐου.

Ή άγια Γερόντισσα Σοφία, ζώσα σε διαρκή επικοινωνία μέ την Παναγία, έπεδίδετο σε υπεράνθρωπη άσκηση, προσποιείτο την διά Χριστόν σαλή καί συμβούλευε όλους όσους την επισκέπτονταν καί ιδιαιτέρως τούς νέους ανθρώπους να προσέχουν τό θέμα της αγνότητας. Γιά όλη αυτήν την εν σκληραγωγία καί ασκήσει ζωή της τό Παράκλητο Άγιο Πνεύμα της δώρισε τά χαρίσματα της διοράσεως, της προοράσεως καί της θαυματουργίας.

Ή άγια Σοφία ύποδέχθηκε μέ πολλή αγάπη την Γερόντισσα καί την νουθέτησε στα θέματα τού πνευματικού αγώνα, άλλά καί της μοναχικής πολιτείας καί της διακονίας των ψυχών πού έρχονται στήν Μονή. Χαρακτηριστικώς συμβούλευσε την Γερόντισσα να προτρέπει όλους τούς ανθρώπους να κάνουν καθαρή εξομολόγηση: «Εσύ έχεις Μοναστήρι καί κοίταξε, θα δώσεις λόγο, αν έρχονται άνθρωποι καί δεν τούς μιλάς γιά να γνωρίσουν τον Χριστό. Θα τούς λες όπως καθαρίζουν τά σπίτια τους, τις γωνιές καί τις τρυπούλες καί βγάζουν τά σκουπίδια, έτσι να καθαρίζουν καί την ψυχή τους. 
Να κάνουν καθαρή εξομολόγηση, να τά βγάζουν, να καθαρίζουν τό σπίτι της ψυχής τους». Γιά να ενίσχυση την πίστη των παρευρισκομένων στήν ευλογημένη εκείνη συνάντηση, όπως συνήθιζε διηγήθηκε την θαυμαστή χειρουργική επέμβαση, που της έκανε ή Παναγία και οι “Άγιοι, τον Σεπτέμβριο του 1967, καί τούς έδειξε μέ την αγία απλότητά της την σταυροειδή ουλή στο σώμα της. Αναχωρώντας ή Γερόντισσα Μακρίνα είχε μία σαλπούλα και της έβαλε μέ ευλάβεια στήν πολύ κυρτωμένη πλάτη της Όσιας, πού αναπαύτηκε καί της ευχήθηκε: «Όπως μέ σκέπασες, έτσι να σε σκεπάσει ό Άγγελός σου καί ή Παναγία μέ την σκέπη Της». Ή Γερόντισσα χρησιμοποιούσε πάντοτε τις διδαχές της άγιας Σοφίας, όταν νουθετούσε τούς ανθρώπους.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ – ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1921/1995
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2013.
https://paraklisi.blogspot.gr/2017/01/blog-post_812.html#more