Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

(Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ)

γνώσις τοΘεοπό τόν νθρωπο.

Γιά νά γνωρίσουμε τόν Χριστό καί νά φωτισθομε, πρέπει κενος πρτος νά μς γνωρισθεῖ, σύμφωνα μέ τό λόγο τοποστόλου Παύλου1. Βαδίζοντας στ’ χνάρια τν γίων Γραφν Γέροντας διδασκε, τι Θεός δέν μπορε νά γνωσθεπό μς, παρά μόνο τόσο, σο κενος θέλήσει νά μς ποκαλύψει τόν Ἑαυτό Του. Χρησιμοποιώντας τήν καταφατική λλά καί τήν ποφατική θεολογία λεγε, τι Θεός εναι πολύ μυστικός, εναι πρόσιτος λλά εναι καί λάθητος. Δέν κάνει κάτι καί μετά τό διορθώνει.

-Καί πς μς ποκαλύπτεται ὁ Θεός;

-Μέ τό νά μς δίνει τό χάρισμα τς ταπεινώσεως. Χωρίς τήν ταπείνωση δέν εναι δυνατόν νά γνωρίσουμε ,τιδήποτε γιά τόν Θεό. Διότι Θεός γνωρίζεται ταν βιώνεται. Εναι δύνατον μως νά ζήσουμε τόν Ταπεινό Θεό, ν δέν γίνουμε κι μες ταπεινοί. ταπεινός γνωρίζει τά πάντα, πιό σωστά τοποκαλύπτονται τά πάντα. ταπείνωσις εναι τελειότης, ποία δίδεται στόν χριστιανό- πως λέγει ββς σαάκ ὁ Σύρος- μετά τό τέλος τς «πολιτείας»· δηλαδή φολοκληρωθον μέ τήν βοήθεια τῆς Θείας Χάρης, οσκητικοί γνες καί φθάσει πνευματικός γωνιστής στήν πάθεια.

Θεός, λεγε Γέροντας, δέν μπορε νά κατανοηθεπό μς.

Ο βουλές Του εναι νεξιχνίαστες, οσία Του παντελς γνωστη καί πρόσιτη, ονέργειές Του κατάληπτες, λη Του παρξη καλύπτεται πό μιά πειρη μυστικότητα.

σοφία Του εναι πειρη καί διά τοτο ονέργειές Του εναι πάντα τέλειες καί λάθητες.

Ζομε τίς νέργειες το Θεο, «τίς βλέπουμε», «τίς ασθανόμαστε», μετέχουμε σ’ ατές, ταν εμαστε ταπεινοί. Διαφορετικά εμαστε «κωφοί» καί «τυφλοί» καί «ναίσθητοι» πνευματικά. Νομίζουμε τι δέν πάρχει Θεός, τι δέν παρεμβαίνει στή ζωή μας. πραγματικότητα μως εναι πολύ διαφορετική.

Θεός εναι ζωή μας, τό φς μας, ρασίς μας, χαρά καί νάστασίς μας· Θεός εναι τό πν. «ν Ατ ζμεν καί κινούμεθα καί σμέν»2.

Γέροντας θεολογερθόδοξα περί Θεο καί χρησιμοποιε καί τίς τρες θεολογίες:

α) τήν ποφατική ( Θεός εναι «κατάληπτος, πρόσιτος στήν οσία Του λάθητος»),

β) τήν καταφατική ( Θεός εναι «μυστικός»), καί

γ) τή μυστική μπειρική θεολογία (διά τς ταπεινωσεως «ζομε τόν Θεό»).

ζωή μέ τόν Χριστό εναι μόνη ζωή πού ξίζει νά ζήσει κανείς.

Μέ σπουδές Α΄ Δημοτικο Γέροντας δέ λαθεύει δογματικά, διότι θεολογε, ντας μέτοχος ατς τς κτιστης Θείας Χάρης, ποία εναι νόθευτη πηγή τς αθεντικς θεολογίας λλά καί τς αθεντικς καί «πεπληρωμένης» ζως.

Χριστός εναι «τό πλήρωμα το τά πάντα ν πσι πληρουμένου»3 καί διά τοτο λεγε σιος π. Πορφύριος τι, Χριστός εναι Ζωή.

ζωή το Χριστο, ζωή μέ τόν Χριστό, εναι μόνη ζωή, πού ξίζει νά ζήσει κανείς.

Ατό τό βίωνε πανηγυρικά· γι’ ατο καί διακήρυσσε τι ζωή χωρίς τό Χριστό εναι θάνατος. Ὅποιος ζε μέ τό Χριστό ζε μέσα στόν Παράδεισο, πό ατήν δ τή ζωή.

Παράδεισος δέν βιοται μόνον μετά τόν θάνατον. Βιοται μέσα στήν καρδιά τονθρώπου. ταν κεπάρχει Χριστός, ταν νθρωπος γαπ Ατόν, τότε νθρωπος ατός, κόμη κι’ ν ζε στήν μόνοια, δέν βλέπει τίποτε ἄλλο, δέν κούει τίποτε διαφορετικό, π.χ. ατοκίνητα, λλους νθρώπους κ.λ.π. ντίθετα συνομιλε καί συνδιάγει κατάπαυστα μέ τόν γαπημένο του Χριστό. Αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι, πού ζεληθινά τήν ντως Ζωή, τόν Χριστό.

πό τόν καθέναξαρτται ν θά ζε τήν «ντως Ζωή» «δ καί τώρα», ν θά προγεύεται τόν «ντως θάνατο», τόν «ἀθάνατο θάνατο», πού εἶναι ὁ χωρισμός πό τό Χριστό, πό τήν Θεία Χάρη. Αὐτόν τόν θάνατο πρέπει νά φοβᾶται ὁ ἄνθρωπος.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Γαλ. 4, 9 «νῦν δέ γνότες Θεόν, μᾶλλον δέ γνωσθέντες ὑπό Θεοῦ».

2Πραξ. 17,28.

3 Ἐφ. 1,23.