Φοβερό εἵναι τό πέλαγος πού διαπλέουμε. 

Φοβερό καί γεμάτο σκοπέλους, δίνες, ὑφάλους, θηρία,
πειρατές, κύματα καί ἀνεμοστρόβιλους.

Σκόπελος εἵναι ὁ ἄγριος κι αἰφνίδιος θυμός.


Δίνη εἵναι ἡ ἀπελπισία πού κυκλώνει τό νοῦ καί
τόν τραβάει στό βυθό τῆς ἀπόγνώσεως.

Ὕφαλος εἵναι ἠ ἄγνοια, πού θεωρεῖ τό κακό γιά καλό.

Θηρίο εἴναι τό βαρύ καί ἄγριο σῶμα.

Πειρατές εἵναι οἱ φοβεροί δαίμονες τῆς κενοδοξίας,
πού ληστεύουν τόν πνευματικό πλοῦτο.

Κύμα εἵναι ἡ κοιλιά, πού μέ τή γαστριμαργία ἐξογκώνεται καί
μᾶς ρίχνει μέ ὁρμή στά σαρκικά πάθη.

Ἀνεμοστρόβιλος εἵναι ἡ ὐπερηφάνεια, πού ἄλλοτε μᾶς ἀνεβάζει στόν οὐρανό
κι ἄλλοτε μᾶς καταποντίζει στήν ἄβυσσο.perierga.gr - Κύματα-ουράνιο τόξο στον Ειρηνικό Ωκεανό!

 

 Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου
ΠΗΓΗ:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο