Ερώτηση
Αν κάποιος από τους Πατέρες οδοιπορήσει μαζί μου και κατά την πορεία ζητά επίμονα να κρατήσει αυτό που βαστάζω εγώ, αλλά δεν πρέπει, ούτε οικοδομεί κάτι τέτοιο όσους μας βλέπουν, διότι είναι μεγαλύτερος μου, τι να κάνω;

Απόκριση Ιωάννου
Βάλε μετάνοια με ταπείνωση, ζητώντας να ευλογήσει να συνεχίσεις να το κρατάς εσύ. Και αν δεν υποχωρήσει, βάλε για δεύτερη φορά μετάνοια και πες του: Συγχώρεσε με για τον Κύριο( που δεν υπακούω), αλλά δεν μπορούμε να περπατήσουμε μαζί, διότι θα σκανδαλίζουμε όσους μας βλέπουν. Αν όμως, και μετά τη δεύτερη μετάνοια, εκείνος συνεχίσει να επιμένει, τότε να υποχωρήσεις εσύ, ώστε να σταματήσει η φιλόνικη συζήτηση, διότι η διατήρηση της φιλονικίας είναι έργο διαβολικό.
_____________________________________
Βαρσανουφίου και Ιωάννου κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά (ερωταποκρίσεις) τόμος Γ΄ φμ΄ 540, σελ.14-17, εκδόσεις “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ”
https://wra9.blogspot.com/2020/02/blog-post_66.html