Τῶν ἀγαθῶν μας ἔχουμε μόνο τὴ διαχείριση 

Ὁ Γέροντας ἔβλεπε τὴν οὐσία καὶ δὲν ἐπηρεαζόταν ἀπὸ ἐξωτερικοὺς τύπους καὶ ἐπιφανειακὰ οἰκονομικὰ συστήματα. Μιὰ μέρα μοῦ ἔλεγε: «Ξέρεις ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχει κανεὶς μέγαρο καὶ νὰ πάει στὸν Παράδεισο ἢ στὴν κόλαση; Δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἐὰν ἔχουμε λίγα ἢ πολλὰ χρήματα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ θὰ χρησιμοποιήσουμε αὐτὰ ποὺ ἔχουμε. Τὰ χρήματα, τὰ κτήματα καὶ ὅλα τα ὑλικὰ ἀγαθά μας δὲν εἶναι δικά μας· τοῦ Θεοῦ εἶναι. Ἐμεῖς ἔχουμε μόνο τὴ διαχείρισή τους. Πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς ζητήσει λογαριασμὸ καὶ γιὰ τὴν τελευταία δραχμή μας, ἂν τὴ διαθέσαμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του ἢ ὄχι».Νὰ ἐξασφαλίσεις τὰ κτήματά σου Ἔλεγε σὲ φίλο: «Ξέρω ὅτι εἶναι φασαρία νὰ τρέχεις γιὰ νὰ ἐξασφαλίσεις τὰ κτήματά σου, ἀλλὰ τί νὰ κάνεις; Ἂν ἀδιαφορήσεις, θὰ σοῦ τὰ καταπατήσουν οἱ ἄλλοι, κι αὐτὸ εἶναι κακὸ καὶ γιὰ σένα καὶ γιὰ κείνους. Νὰ εἶσαι αὐστηρὸς ἀπέναντί τους». Αὐτὰ τὰ ἔλεγε ὁ Γέροντας, γνωρίζοντας τὴν ἐνδοτικότητα τοῦ χαρακτῆρος τοῦ φίλου, ποὺ ἀκολούθησε ἐν μέρει τὶς συμβουλές του καὶ δὲν ἀπέφυγε ἐντελῶς τὴν ἀδικία εἰς βάρος του.
Ἀπὸ τὸ βιβλίο “Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος Πορφυρίου” ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

Άγιος Πορφύριος http://www.porphyrios.net/%e1%bc%a1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%e1%bf%b6%ce%bd-%e1%bc%80%ce%b3%ce%b1%ce%b8%e1%bf%b6%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%cf%82/