σχόλιο Γ.Θ : Στό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, στό Νότιο ἄκρο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐγγυήτριας πού συναντάμε στόν βίο τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.

ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2014/04/blog-post_2400.html#more