Γιατί ἡ τόσο μεγάλη κρίση καὶ οἱ τόσο πολλοὶ φόβοι γιὰ τὴν Εὐρώπη; Γιατί ἡ τόση ἀνεργία; Γιατί ἡ Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει μὲ τόσο ἀρνητικὸ τρόπο τὴν οἰκογένεια; Μήπως ἀγνοοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι μέντορες ὅτι ὁ πολιτισμὸς κρίνεται ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ ἀντιμετωπίζει τὴ θεοΐδρυτη οἰκογένεια; Γιατί τόση φειδὼ στὰ ἐπιδόματα τῶν ἀνέργων;
Μήπως τὸ καθῆκον πρὸς τοὺς δοκιμαζόμενους αὐτοὺς ἀδελφούς μας δὲν πηγάζει ἀπὸ τὴ βασικὴ ἀρχὴ ποὺ λέει: Ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα στὰ ἀγαθὰ τοῦ παρόντος κόσμου, διότι ὅλοι ἔχουμε δικαίωμα στὴ ζωὴ καὶ τὴν αὐτοσυντήρηση.
Ἡ ἀπάντηση σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα εἶναι πολὺ ἁπλή:Ἡ Εὐρώπη ἔχει πρὸ πολλοῦ νοθεύσει ἢ καὶ ἀπεμπολήσει τὴν πίστη της στὸν Χριστὸ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου Του. Ὁ Παπισμὸς καὶ οἱ συνεχῶς αὐξανόμενοι Προτεσταντισμοὶ λησμόνησαν ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν πρέπει νὰ στηρίζεται μόνο στὴν οἰκονομία, τὸ χρῆμα, τὸ δίκαιο, τὰ δικαιώματα· ἀλλὰ πρωτίστως στὴν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἄλλωστε ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο οἱ λεγόμενες «ἐκκλησίες» τῆς Εὐρώπης ἀποδέχθηκαν τὴν ὁμοφυλοφιλία, οἱ δὲ κυβερνήσεις της νομιμοποίησαν ἐπίσημα αὐτὴ τὴ βδελυκτὴ στὸν Τρισάγιο Θεὸ ἁμαρτία, φανερώνει τὸν ξεπεσμὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Ἡ δὲ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία ὁμοφυλόφιλοι «ἐπίσκοποι» χειροτονοῦν ὁμοφυλόφιλους ἢ «εὐλογοῦν γάμους» ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν, ὁρισμένες φορὲς ζευγαριῶν παστόρων, ἐξοργίζει κατ’ ἐξοχὴν τὸν Τρισάγιο Θεό. Πέραν αὐτῶν ἡ κατάργηση καὶ αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ γάμου, ποὺ εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπὸ πλευρᾶς ἐκκλησιαστικῆς, καὶ ἡ συμβίωση ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν μὲ μιὰ συμφωνία καὶ μόνο, δηλαδὴ φανερὴ παλλακεία, καὶ μάλιστα ἐκ μέρους ἀρχηγῶν κρατῶν, καὶ τόσα ἄλλα, ἔχουν ἐκτρέψει τὸν πολιτισμό μας σὲ καθαρὴ εἰδωλολατρία.
Μιὰ εἰδωλολατρία ποὺ ὄχι μόνο δὲν σέβεται τὸν Θεό, ἀλλὰ ἀπαξιώνει πλήρως καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο. Ἂς μὴ λησμονοῦμε δὲ ὅτι δυστυχῶς ἡ ὁμοφυλοφιλία εἰσόρμησε ἤδη καὶ στὴν Ἑλλάδα.
Ἡ χριστιανικὴ πίστη, ὅπως μᾶς τὴν παρέδωσαν οἱ θεοκίνητοι Ἀπόστολοι, εἶναι δυστυχῶς ἄγνωστη ἐν πολλοῖς στὸν σύγχρονο Εὐρωπαῖο. Οἱ συνειδητοὶ χριστιανοί, ποὺ εἶναι ἡ κινητήρια δύναμη τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἡ ζωντανὴ ψυχή του, ἀπουσιάζουν. Ὀρθῶς χαρακτηρίσθηκε ἤδη ἀπὸ τὸν Φ. Ντοστογιέβσκι ἡ σύγχρονη Εὐρώπη ὡς ἕνα ἀπέραντο νεκροταφεῖο!
Ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται τὸ δράμα τοῦ σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ἂν μποροῦμε νὰ τὸν ὀνομάζουμε ἀκόμη πολιτισμὸ καὶ ὄχι βαρβαρότητα. Ποιοὶ ἢ μᾶλλον πόσοι ἐκφράζουν σήμερα ἀληθινὰ τὸν γνήσιο χριστιανικὸ εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό; Ποιοὶ καὶ πόσοι στρατεύονται σήμερα στὴν Εὐρώπη γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Καὶ ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς καὶ μόνο μπορεῖ ἡ Εὐρώπη νὰ ἀνακάμψει, νὰ ξεπεράσει τὰ προβλήματά της καὶ νὰ δημιουργήσει ἀληθινὸ πολιτισμό. Ἡ Εὐρώπη «δέρει εἰς ἀέρα», ὅσο συνεχίζει νὰ ἐνεργεῖ διαφορετικά.


Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ

http://aktines.blogspot.gr