Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ζωή μέσα στήνκκλησία

κκλησία σύμφωνα μέ τόν Γέροντα εναι κτιστη φοδρυτής της, ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός, εναι κτιστος.

Εσερχόμενος νθρωπος ντός Της καί ζώντας σύμφωνα μέ τό Θεο θέλημα, γίνεται καί ατός κατά Χάριν κτιστος.

Τό γιο Βάπτισμα καί τό γιο Χρσμα καθιστοῦν τόν νθρωπο, «δυνάμει» Θεό, ὑποψήφιο Θεό κατά Χάριν1. Ἐάν νθρωπος νταποκριθε στήν Θεία ατή δωρεά διαφυλάσσοντας τόν θησαυρό, τότε γίνεται καί «νεργεί» Θεός, Θεός κατά Χάριν, ἄκτιστος κατά Χάριν.

τρόπος διαφύλαξης τς Θείας Χάρης εναι τήρηση τν ντολν το Θεο. πειδή λοι ονθρωποι «προδόσαμε τήν Χάρη καί δέν φυλάξαμε τόν θησαυρό», δηλαδή τήν καθαρότητα καί τή Θεία Χάρη, πού μς προσπόρισε τό γιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρῖσμα, χρειάζεται νά μετανοήσουμε.Καλούμαστε, νά πενθήσουμε γιά τίς ἁμαρτίες μας, νά τίς μισήσουμε καί νά πράξουμε τίς ἀντίθετες μ’ αὐτές ἀρετές. Ἡ ἐπιστροφή μας αὐτή στόν «Πατρικό οἶκο», θά σημάνει καί τήν ἐπανανακάλυψη τῆς, «μπαζωμένης»2πό τίς μαρτίες, βαπτισματικῆς Θείας Χάρης.

Θά πρέπει, πως λεγε Γέροντας, νά ξεπεράσουμε τό κοσμικό μας φρόνημα, νά πεθάνουμε ς πρός τόν «παλαιό νθρωπο» καί νά γίνουμε νθεοι. Θά πρέπει νά ζομε τήν χριστιανική ζωή γιά τόν Χριστό καί μέ τόν Χριστό συνεχς.

«Παιδιά μου προσέχτε», ἐπεσήμαινε ὁ π. Πορφύριος, «πρέπει νά φροντίσομε νά προσκολληθομε στό Χριστό καί νά γίνομε γιοι καί νά μπομε μέσα στήν κκλησία Του· καί λοι μέσα στήν κκλησία Του νά γίνομε να σμα· λοι δηλαδή ορθόδοξοι χριστιανοί»3. Φαίνεται δ ξεκάθαρα ρθοδοξία το Γέροντα. Δέν μπορες νά μπες στήν «κκλησία Του», ν δέν εσαι ρθόδοξος χριστιανός. Δέν εἶναι δυνατόν νά μπομε στήν κκλησία χωρίς τόν γιασμό πού ρχεται μέ τό γιο Βάπτισμα, τή Μετάνοια καί τήν τήρηση λων τν ντολν.

ν Χριστ ζωή δέν εναι θέμα γκεφαλικς κατανόησης, λλά γιοπνευματικο βιώματος, δηλαδή διδασκαλίας τογίου Πνεύματος καί φαρμογς ατς τς διδασκαλίας· δηλαδή τελικά εναι θέμα ζως ν γί Πνεύματι. Ατή ζωή προσφέρεται στούς ταπεινούς καί στούς χοντας τήν διπλγάπη: πρός τόν Θεό καί πρός τόν συνάνθρωπο.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Ὁ ἄνθρωπος εἶναι «κεκελευσμένος Θεός», εἶναι δημιουργημένος γιά νά γίνει Θεός κατά Χάριν.

2Ἔκφραση τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Παϊσίου.

3Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.