Ο αγιότατος Όσιος γενικώς ήταν τελείως αντίθετος στις νεοορθόδοξες – νεονικολαϊτικές διδασκαλίες περί ελεύθερων σχέσεων με πρόσχημα την αγάπη. Γνώριζε ότι οι διδασκαλίες αυτές ωθούν τους ανθρώπους και μάλιστα τους νέους στον ερωτισμό, στην ελευθεριότητα, στις σαρκικές αμαρτίες και στις διαστροφές. Δυστυχώς, αυτές οι ιδέες εισβάλλουν στην Εκκλησία ως προοδευτικές, φιλελεύθερες, αντιπουριτανικές, αντιζηλωτικές και εκσυγχρονιστικές. Προωθούνται μέσω κακόδοξων Επισκόπων, « Πνευματικών χωρίς Άγιον Πνεύμα»259, μεγαλοσχήμων αρχιμανδριτών, ιερέων, καθηγητών Πανεπιστημίου, θεολόγων, κ.λ.π.
Ο ορθοδοξότατος Άγιος Πορφύριος δεν ήθελε να ακούσει καθόλου γι’ αυτά260. Κάποτε του έδωσαν ένα από τα κυκλοφορηθέντα βιβλία, που διατύπωνε νεονικολαϊτικές απόψεις. Το μελέτησε λίγο και μόλις αντιλήφθηκε το περιεχόμενό του, το απεστράφη με βδελυγμία λέγοντας: « τι είναι αυτά;!!…»261
Καταλυτική, απολύτως επιβεβαιωτική των ανωτέρω, είναι η σχετική ανακοίνωση-καταπέλτης του Ησυχαστηρίου του Αγίου Πορφυρίου ( Ι. Ησυχαστήριον Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Μήλεσι Αττικής). Σ’αυτήν δηλώνεται ξεκάθαρα η αντίθεση του Αγίου στις νεοορθόδοξες-νεονικολαϊτικές διδασκαλίες περί ηθικής απελευθερώσεως και ελευθέρου έρωτος262. « Φίλοι μας επληροφόρησαν», γράφει η ανακοίνωση του Ησυχαστηρίου του Οσίου, «ότι σε πρόσφατη διάλεξη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ο ομιλητής επεκαλέσθη ότι ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης υποστήριξε τις ιδέες του (δηλ. του ομιλητή) σχετικά με την « ηθικήν απελευθέρωσιν» των νέων από τις επιταγές του Ευαγγελίου και των Αγίων. Από καθήκον έναντι της Αληθείας, η οποία βαναύσως κακοποιείται από τους υποστηρικτές τέτοιων ιδεών, φέρουμε σε γνώση των αδελφών χριστιανών ότι ο Άγιος Πορφύριος δεν απεδέχετο τέτοιες διδασκαλίες, όπως και γίνεται φανερό σαφέστατα από πάρα πολλές συμβουλές του και ιδιαίτερα από τους λόγους του, που περιέχονται στα βιβλία με τίτλο «Το πνεύμα το Ορθόδοξον είναι το αληθές» και «Ο Άγιος Πορφύριος για τα σεμινάρια Ψυχοδυναμικής», αλλά και από μαρτυρίες πολλών συμπολιτών μας, που έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα άλλα βιβλία. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε με απόλυτη υπευθυνότητα τους αδελφούς μας ότι ο Άγιος Πορφύριος καταδίκαζε με ένταση τις διδασκαλίες περί δήθεν ηθικής απελευθερώσεως και ελευθέρου έρωτος, τις οποίες διδάσκουν διάφοροι ψυχολόγοι και Σχολές Ψυχολογίας. Το γεγονός ότι ο Χριστός συγχώρησε τους αμαρτωλούς, που είχαν υποπέσει σε τέτοιας φύσεως αμαρτήματα ,καθόλου δεν σημαίνει ότι ενέκρινε τις αμαρτίες τους, διότι αυτήν την συγχώρεση την έδιδε μόνον όταν προϋπήρχε ειλικρινής μετάνοια και πάντοτε την συνόδευε με την συμβουλή «μηκέτι αμάρτανε».Το ίδιο συνέβαινε και με τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος συγχωρούσε μεν τον μετανοημένο αμαρτωλό, αλλά όμως δεν ενέκρινε σε καμία περίπτωση τα αμαρτήματά του. Είχε μάλιστα διώξει πολλούς οι οποίοι έρχονταν σε εκείνον απλά και μόνο για να υποστηρίζουν κατόπιν ψευδώς ότι είχαν την ευλογία του για τις ιδέες τους και τα έργα τους, ενώ αυτό δεν ήτο καθόλου αληθινό. Επίσης, ο Άγιος Πορφύριος εφιστούσε την προσοχή των πιστών, που προσήρχοντο σε εκείνον για να βοηθηθούν, στο ότι υπήρχαν μεταξύ τους και κάποιοι, οι οποίοι προσεποιούντο ευλάβεια για να «ψαρέψουν» θύματα, μεταξύ των αφελεστέρων εκ των επισκεπτών του»263.
Την ίδια θέση με τον Άγιο Πορφύριο απέναντι στον νεονικολαϊτισμό και την νεοορθοδοξία είχε και ο ορθοδοξότατος και ασκητικότατος Όσιος ΠαΪσιος ο Αγιορείτης. Όταν κάποτε ο Άγιος, ευρισκόμενος στο κελλί του στην Παναγούδα, δέχθηκε την επίσκεψη μαθητών ονομαστού νεονικολαΪτη-νεοορθοδόξου καθηγητού Πανεπιστημίου, τους έδιωξε χωρίς να τους δεχθεί καθόλου σε συνομιλία264.
259. Έτσι αποκαλεί ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος (11ος αι.) όλους όσοι παραποιούν την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων και συνάμα τολμούν να αναλαμβάνουν τον ρόλο του Πνευματικού Πατρός.
260. Ο πατερικότατος και ασκητικότατος Όσιος, όπως ήδη αποδείξαμε, δίδασκε την καταπολέμηση της φιληδονίας,την άσκηση, την περιεκτική εγκράτεια ( στο φαγητό, την σωματική ανάπαυση, κ.λ.π.), τη σωματική δραστηριότητα χάριν της αγάπης προς τον πλησίον, την καταπολέμηση της νωθρότητας που είναι αμαρτία, και τον Θείο έρωτα. Όλα αυτά είναι αντίθετα με τους νεοορθόδοξους- νεονικολαΪτες και τους διαδόχους τους μεταπατερικούς θεολόγους, που επιδοκιμάζουν την άνεση, την απουσία άσκησης, τον προγαμιαίο έρωτα και ανέχονται-δικαιώνουν τις κάθε είδους διαστροφές πριν και μέσα στον Γάμο. Κάποιοι από αυτούς δεν διστάζουν να συκοφαντούν τον Άγιο ότι τάχα επέτρεπε πλήρη ελευθερία συζυγικών σχέσεων μέσα στον Γάμο.
261. Μαρτυρία πνευματικού παιδιού του Οσίου Πορφυρίου (Προσωπική επικοινωνία του γράφοντος).
262. Ο Άγιος Πορφύριος για τις διδασκαλίες περί δήθεν ηθικής απελευθερώσεως και ελευθέρου έρωτος, http;/www.hristospanagia.gr/?p=47113, δημοσιεύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015, Βλ. και την ανακοίνωση στον ιστότοπο του Ησυχαστηρίου: http:/www.porphyrios.net/%E1%BD%81.
263. Άγιος Πορφύριος , http:/www.porphyrios.net.
264. Μαρτυρία ιερέως πνευματικού παιδιού του Οσίου Παϊσίου που τότε φοιτούσε στην Αθωνιάδα Σχολή.

The position of St. Porphyrios regarding free relations

The most holy saint, was in general completely against the neo-orthodox and the neo-nicolaitan teaching regarding free relations under the guise of love. He knew that this teaching pushes people, and especially young people, towards eroticism, towards freedom, carnal transgressions and perversion. Unfortunately, these ideas invade the Church as progressive, liberal, anti-puritan, anti- zealot and modernizing. They are promoted through malicious Bishops, “spiritual without the Holy Spirit”259, through venerable archimandrites, priests, University Professors, theologians, etc.
The most orthodox St. Porphyrios did not want to hear about it at all260. There was a time when he was given one of the published books which expressed neo-nicolaitan views. He took a look at it and as soon as he realized its content, he abhorred it with disgust, saying, “what’s this?!!…” 261
The relevant, damning announcement of the Holy Retreat of St. Porphyrios (Holy Retreat of the Transfiguration of the Saviour at Melesi, Attica), regarding the above, is catalytic and absolutely confirmatory. It most clearly states the Saint’s opposition to neo-orthodox/ neo-nicolaitan teachings on moral liberation and free love262. “We have been informed by friends”, states the announcement of the Retreat, “that in a recent lecture which took place in Athens, the speaker invoked that St. Porphyrios the Kausokalyvites supported his ideas( the speaker’s), regarding the “ moral liberation ”of young people from the precept of the Gospel and of the Saints. Out of duty towards the Truth which is brutally abused by the supporters of such ideas, we let our Christian brothers know that St. Porphyrios did not accept such teachings, as it is clearly evident from his numerous councels and especially from his own words which are contained in the books “ The Orthodox spirit is the truth” and “ St. Porphyrios on the seminars of Psychodynamics”, and also by the testimonies of many fellow citizens, which have been published in various other books. We can assure our brothers with absolute responsibility that St. Porphyrios strongly condemned the teachings about so-called moral liberation and free love, which are taught by various psychologists and Faculties of Psychology. The fact that Christ pardoned the sinners who had fallen into sins of such nature, does not mean at all that He approved of their sins, for He gave His forgiveness only when there was a pre – existing sincere repentance, and He always accompanied it with the councel “ sin no longer”. The same happened with St. Porphyrios, who, on the one hand forgave the repentant sinner, but under no circumstances did he approve of his sins at all. Indeed, he had chased away many who came to him only to falsely claim that they had his blessing for their ideas and deeds, while this was not true at all. Also, St. Porphyrios drew the attention of the faithful who came to him for help, to the fact that there were some among them who pretended to be pious in order “to fish” for victims, among the most naïve of his visitors263.
The most orthodox and most ascetic St. Paisios the Hagiorite held the same position with St. Porphyrios against neo- nicolaitism and neo-orthodoxy. When the Saint once received a visit into his cell at Panagouda, from students of a well known neo-nicolaitan/ neo-orthodox University Professor, he kicked them out without accepting any conversations with them264.
259. This is how St. Symeon the New Theologian (11th A.D.) calls all those who distort the teaching of the Holy Scripture and of the Holy Fathers and who at the same time dare to undertake the role of the Spiritual Father.
260. The most patristic and most ascetic Saint, as we have already proved, taught the fight against lust, practice, inclusive restraint ( in food, physical rest, et. c) , physical activity for the sake of love of neighbor, fighting laziness which is a sin, and the divine love. All these are contrary to the neo-orthodox /neo- nicolaitan and their successors, the post-patristic theologians, who applaud comfort, the absence of practice, pre-marital love, who tolerate and justify all kinds of perversions, before and within marriage. Some of those do not hesitate to slander the Saint, that he allegedly allowed complete freedom of marital relations within marriage.
261. Testimony of a spiritual child of St. Porphyrios ( Personal communication of the writer).
262. St. Porphyrios on the teachings of so-called moral liberation and free love, http:/www.hristospanagia.gr?p=47113, published on October 13, 2015, see the post on the website of the Sanctuary: http:/www.porphyrios.net/%E1%BD%81.
263. St. Porphyrios, http:/www.porphyrios.net.
264. Testimony of a priest, spiritual child of St. Paisios, who was then studying at the Athonias School.