Α. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ θεία ψυχανάλυση»

Δεῖτε ἐδῶ το Α μέρος

Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπό τήν προσευχή τοῦ Πνευματικοῦ στή διάρκεια τῆς Ἐξομολόγησης καί «ἀκτινοβολεῖται» ἀπό αὐτόν στήν ψυχή τοῦ ἐξομολογουμένου, ἐπουλώνει αὐτές τίς ἀνοιχτές αἱμορροοῦσες πληγές[21].

«Κοιτάζει μέσα στήν ψυχή σου προσευχόμενος ὁ παπάς καί βλέπει πῶς εἶσαι καί σοῦ μεταδίδει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι αὐτό τό κοίταγμα εἶναι πνευματικές “ἀκτίνες” πού σέ ξαλαφρώνουν καί σέ θεραπεύουν· μή νομίσετε ὅτι εἶναι ἀκτίνες φυσικές»[22].

«Ἡ θεία ψυχανάλυση», ὅπως ἀποκαλοῦσε ὁ Ἅγιος Πορφύριος τήν ἀνωτέρω διαδικασία τῆς Γενικῆς ἐξομολόγησης, εἶναι αὐτή, πού ὁδηγεῖ στήν ἀληθινή ψυχοθεραπεία.

Ὁ διορατικός Ἅγιος δίδασκε καί τόν τρόπο, τό «πῶς» γίνεται ἡ γενική Ἐξομολόγηση:

«Μπορεῖ, νά σοῦ πεῖ ὁ πνευματικός: Πῶς θά ἤθελα νά ἤμασταν σ΄ἕνα ἥσυχο μέρος, νά μήν εἶχα ἀσχολίες καί νά μοῦ ἔλεγες τήν ζωή σου ἀπ΄τήν ἀρχή, ἀπό τότε πού αἰσθάνθηκες τόν ἑαυτό σου, ὅλα τά γεγονότα πού θυμᾶσαι καί ποιά ἦταν ἡ ἀντιμετώπισή τους ἀπό σένα, ὄχι μόνο τά δυσάρεστα ἀλλά καί τά εὐχάριστα, ὄχι μόνο τίς ἁμαρτίες ἀλλά καί τά καλά. Καί τίς ἐπιτυχίες καί τίς ἀποτυχίες, ὅλα, ὅλα ὅσα ἀπαρτίζουν τήν ζωή σου»[23].

Ἐξωτερικά ἡ Γενική Ἐξομολόγηση, ὅπως τήν περιγράφει ὁ Ὅσιος, μοιάζει μέ τήν ψυχανάλυση. Στήν πραγματικότητα εἶναι κάτι πάρα πολύ ἀνώτερο καί ἀποτελεσματικότερο.

  συνεχίζεται… 

   Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

 [21] Πρβλ. Βίος καί Λόγοι, Ζ΄,σελ. 371.

[22] Βίος καί Λόγοι, Ζ΄,σελ. 371.

[23] Ὅ. π.΄,σελ. 370.

ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

http://hristospanagia3.blogspot.gr/2014/11/blog-post_514.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.                      Κατάθλιψη.γ’ μέρος

 

101.                      Κατάθλιψη.β” μέρος

 

102.                      Κατάθλιψη

 

103.                      Θαυμαστά γεγονότα.θ’μέρος

 

104.                      Θαυμαστά γεγονότα.η’ μέρος

 

105.                      Θαυμαστά γεγονότα.ζ’ μέρος

 

106.                      Θαυμαστά γεγονότα.στ’ μέρος

 

107.                      Θαυμαστά γεγονότα.ε’ μέρος

 

108.                      Θαυμαστά γεγονότα.δ’ μέρος

 

109.                      Θαυμαστά γεγονότα.γ’ μέρος

 

110.                      Θαυμαστά γεγονότα.β’ μέρος

 

111.                      Θαυμαστά γεγονότα.α’ μέρος

 

 

 

 

 

 

117.                      Γέροντας Πορφύριος:Ὁμιλία του ἰδίου

 

118.                      Ὁ Γέροντας Πορφύριος τί σοῦ εἶπε;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.                      Ἡ Θεία Χάρη ἀκτινοβολεῖται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.                      Ἡ ὑπακοή καί ὁ Γέροντας Πορφύριος (mp3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168.                      Μὲ τὸ παλιὸ ἢ μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο;

 

 

 

171.                      Εἶχα πολύ ζῆλο γιά τά πνευματικά

 

 

 

174.                      Ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188.                      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Β΄)(mp3)

 

189.                      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Α΄)(mp3)

 

190.                      Οἱ μετάνοιες

 

 

 

 

 

 

196.                      Ψυχίατρος ἤ Πνευματικός;

 

 

 

 

 

 

 

203.                      Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3