Α. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ θεία ψυχανάλυση»

Δεῖτε ἐδῶ το B μέρος

 Ἐξωτερικά ἡ Γενική Ἐξομολόγηση, ὅπως τήν περιγράφει ὁ Ὅσιος γέροντας Πορφύριος, μοιάζει μέ τήν ψυχανάλυση. Στήν πραγματικότητα εἶναι κάτι πάρα πολύ ἀνώτερο καί ἀποτελεσματικότερο.

Στήν «κοσμική ψυχανάλυση» γίνεται μία ἀναμόχλευση τοῦ συνειδητοῦ καί τοῦ λεγόμενου ἀσυνειδήτου τοῦ ἀνθρώπου, χωρίς ὅμως δυνατότητα θεραπείας. Εἶναι μία «ἀτέλειωτη κουβέντα» πού δέν ὁδηγεῖ πουθενά, ἀλλά, ἀντίθετα, μπορεῖ καί νά βλάψει.

Διά τῆς «κοσμικῆς ψυχανάλυσης» γίνεται καί ζημία, ἀφοῦ, ὅταν κανείς: α) θυμᾶται τό παρελθόν καί β) ἀσχολεῖται μέ τά ὄνειρα (καί τά δύο αὐτά οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς ἀπαγορεύουν νά τά κάνουμε), δέν κάνει τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά ἀνακατεύει τόν «βοῦρκο» πού ὑπάρχει στήν ψυχή, ὅσο ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀμετανόητος καί ἀνεξομολόγητος. Ὡς ἀποτέλεσμα ἔχουμε τό θόλωμα τῆς ψυχῆς καί τήν ἀνάδοση δυσωδῶν «ψυχικῶν ἀναθυμιάσεων», πού μολύνουν ἀκόμη περισσότερο τόν ἄνθρωπο.

Ἡ Γενική Ἐξομολόγηση ὅμως, ἐπειδή διοχετεύει τήν θεραπευτική Χάρη στήν ψυχή, φθάνοντας μέχρι τό ἔσχατο βάθος της, ἀφοῦ τίποτε γιά τόν Θεό δέν εἶναι ἀπροσπέλαστο, ἐνεργεῖ ὡς μία «θεία ψυχανάλυση καί ψυχοθεραπεία ἀληθινή».

Ὁ θεοφώτιστος Ἅγιος Γέροντας ἀναφέρει τέτοιες περιπτώσεις θεραπείας διά τῆς Γενικῆς Ἐξομολόγησης.

Γιά μία κυρία μέ ψυχολογικές δυσκολίες διηγεῖται: «Πήγαμε ἔξω στόν βράχο, στά Καλλίσια. Καθίσαμε καί ἄρχισε κι ἐκείνη νά μοῦ μιλάει. Τῆς λέω: Νά μοῦ πεῖς ὅ,τι αἰσθάνεσαι. Ἄν σέ ρωτήσω ἐγώ γιά κάτι, νά μοῦ πεῖς. Ἄν δέν σέ ρωτήσω, νά συνεχίσεις νά τά λέεις, ὅπως τά αἰσθάνεσαι. Ὅλ΄ αὐτά πού μοῦ ἔλεγε τά παρακολουθοῦσα ὄχι ἁπλῶς μέ προσοχή, ἀλλά “ἔβλεπα” μέσα στόν ψυχικό της κόσμο τήν ἐπίδραση τῆς προσευχῆς. Τήν παρακολουθοῦσα μέσα στήν ψυχή της κι “ἔβλεπα” ὅτι πήγαινε χάρις μέσα της, ὅπως τήνε κοίταζα ἐγώ. Διότι στόν πνευματικό ὑπάρχει χάρις καί στόν παπά ὑπάρχει χάρις»[24]. «Ὅλοι οἱ πνευματικοί, οἱ ἐξομολόγοι, ἔχουν αὐτήν τήν χάρη», ἔλεγε ὁ Ὅσιος Γέροντας, «καί, ὅταν εὔχονται, τήν ἐκπέμπουν ὡς ἀγωγοί»[25].

συνεχίζεται… 

   Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

  [24] Ὅ. π.σελ. 371.

[25] Ὅ. π.΄,σελ. 372.

 

ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

 

http://hristospanagia3.blogspot.gr/2014/11/blog-post_514.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.                      Κατάθλιψη.γ’ μέρος

 

 

 

101.                      Κατάθλιψη.β» μέρος

 

 

 

102.                      Κατάθλιψη

 

 

 

103.                      Θαυμαστά γεγονότα.θ’μέρος

 

 

 

104.                      Θαυμαστά γεγονότα.η’ μέρος

 

 

 

105.                      Θαυμαστά γεγονότα.ζ’ μέρος

 

 

 

106.                      Θαυμαστά γεγονότα.στ’ μέρος

 

 

 

107.                      Θαυμαστά γεγονότα.ε’ μέρος

 

 

 

108.                      Θαυμαστά γεγονότα.δ’ μέρος

 

 

 

109.                      Θαυμαστά γεγονότα.γ’ μέρος

 

 

 

110.                      Θαυμαστά γεγονότα.β’ μέρος

 

 

 

111.                      Θαυμαστά γεγονότα.α’ μέρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117.                      Γέροντας Πορφύριος:Ὁμιλία του ἰδίου

 

 

 

118.                      Ὁ Γέροντας Πορφύριος τί σοῦ εἶπε;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.                      Ἡ Θεία Χάρη ἀκτινοβολεῖται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.                      Ἡ ὑπακοή καί ὁ Γέροντας Πορφύριος (mp3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168.                      Μὲ τὸ παλιὸ ἢ μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171.                      Εἶχα πολύ ζῆλο γιά τά πνευματικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174.                      Ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188.                      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Β΄)(mp3)

 

 

 

189.                      Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν (Α΄)(mp3)

 

 

 

190.                      Οἱ μετάνοιες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196.                      Ψυχίατρος ἤ Πνευματικός;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203.                      Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο_mp3