Π. Σάββας 2009-05-19_Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ_Α΄ΜΕΡΟΣ_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 19-05-2009 (Συνάξεις Καλοκαιριοῦ 2009).