Αποτέλεσμα εικόνας για ὁ Παπουλάκος

Μόνο ὅσοι δέ διάβασαν τή «Διακήρυξη περί Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας» μονάχα αὐτοί δέν κατάλαβαν πώς τήν εἶχε γράψει ὁ ἴδιος ὁ σατανᾶς μέ τό χέρι τοῦ Φαρμακίδη… Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀνακηρύσσοντας ἀρχηγό της τό Βασιλέα, ὥριζε κεφαλή της ἕναν λαϊκό κι ἕναν ἀλλόθρησκο. Αὐτός ἀποθέτει σέ πενταμελῆ σύνοδο τήν ἄσκηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐξουσίας, αὐτός τή διορίζει κι αὐτός τήν παύει αὐτή τή σύνοδο ἄν δέν τ᾿ ἀρέσει κι αὐτός εἶναι ὁ κυρίαρχος κι ὁ ἀρχηγός τῆς ἐκκλησίας.

Φλόγες βγάζαν τά μάτια τοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου κι ἔτρεμεν ἡ φωνή καί τά χέρια του.Κι αὐτοί οἱ ἀλλόθρησκοι Βαυαροί συνέχισε στόν ἴδιο τόνο ὁ Κοσμᾶς, γιά νάχουνε πισθάγκονα δεμένους αὐτούς τούς συνοδικούς ὑπηρέτες τους, μή λάχει κι ἀνταρτέψουν, τούς βάλανε καί δραγάτη, τό Βασιλικό ἐπίτροπο, πού δίχως τήν ἔγκριση καί τήν ὑπογραφή του καμιά πράξη τους δέν ἔχει κῦρος. Τέτοια σίδερα καί τέτοιες καδένες οὔτε ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής δέν εἶχε νά δείξει ὁ κόσμος. Θά τρίζουν στόν τάφο του τά κόκκαλα τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, γι᾿ αὐτό τό κατάντημα τῆς ὀρθοδοξίας. Κι αὐτά τ᾿ ἀσήκωτα δεσμά, κι αὐτό τό σκλάβωμα τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ σ᾿ ἕναν λαϊκόν ἄρχοντα, ὀνομαστήκαν ἀπό τό Φαρμακίδη Ἀ ν ε ξ α ρ τη σ ί α καί Α ὐ τ ο κέ φ α λ ο . Τόν πείραζεν ἡ ἐξάρτηση τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας ἀπό τό ὀρθόδοξο οἰκουμενικό πατριαρχεῖο καί δέν τόν πειράζει τό σκλάβωμά της στούς Βαυαρούς καί στή λαϊκή ἐξουσία. Αὐτή ἡ Διακήρυξη εἶναι τό ἐπίσημο συμφωνητικό πού ὑπόγραψε τό ἔθνος μέ τό σατανά, γιά τόν ἀφανισμό τῆς ὀρθοδοξίας…. Ὁ Χριστοφόρος βουβός σιγόκλαιγε καί πότιζε μέ δάκρυα τά σανίδια τοῦ κελιοῦ καί τό ράσο του.

Δέν φτάνει νά πονοῦμε καί νά κλαῖμε, Χριστοφόρε, φώναξεν ὁ Κοσμᾶς. Ἡ καινούργια ἐπιδρομή εἶναι χειρότερη ἀπό τοῦ Ἰμπραήμ. Κεῖνος σκότωνε κορμιά κι ἀφάνιζε τό βιός μας, ἀλλά αὐτοί σκοτώνουν τίς ψυχές μας. Ὅ,τι ἱερό φυλάξαμε τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς ποδοπατιέται, ὅ,τι μᾶς κράτησε ὄρθιους, σάν ἀσάλευτο ἀντιστήλι, γκρεμίζεται. Σέ τέτοιο γιουροῦσι, τοῦ σατανᾶ, κάθε ὑποταγή εἶναι ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, ἄρνηση τῆς πίστης καί παράδοση στό διάβολο. Παραδίνουμε τόν ἀγώνα τοῦ εἰκοσιένα, τό αἷμα πού χύθηκε στό Μεσολόγγι, στ᾿ Ἀρκάδι, στήν Τριπολιτσά, στά Δερβενάκια, στά Ψαρά….

συνεχίζεται….

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

Ἀπό τό “Φυλάδιο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἀφυπνιστικές πικρές ἀλήθειες” σταχυολογημένες ἀπό τό βιβλίο ὁ Παπουλάκος τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ”

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων  ἀπό τά φυλλάδιά της.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/