Αποτέλεσμα εικόνας για apostol petrusΗ ΚΑΚΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ’’

 Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Οι Παπικοί για να στηρίξουν την κακοδοξία του παπικού εξουσιαστικού πρωτείου, παρερμηνεύουν το χωρίο από το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, «συ ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. 16,18). Πως είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι η Εκκλησία του Χριστού στηρίζεται σε ένα άνθρωπο; Αν τον Απόστολο Πέτρο εννοούσε ο Χριστός, θα αναφερόταν απευθείας σ’ αυτόν λέγοντάς του «επί σε οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν». Ο Άγιος Κυπριανός αναφέρει ότι «όλοι οι Απόστολοι ήταν ότι και ο Πέτρος δηλαδή προικισμένοι με την ίδια τιμή και εξουσία*» (De Unitate Ecclesiae).

Όταν ο Ιησούς ήλθεν «εις τα μέρη Καισαρείας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγων· τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον υιόν του ανθρώπου;» (Ματθ. 16,13). Ο Απόστολος Πέτρος του είπε «συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ. 16,16). Μετά από αυτή την ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, ο Ιησούς του είπε «μακάριος ει, Σίμων Βαριωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς. καγώ δε σοι λέγω ότι συ ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. 16,17-18).

Ο λόγος αυτός του Χριστού παρερμηνεύεται από τους Παπικούς, οι οποίοι ταυτίζουν την πέτρα της αληθείας με τον Απόστολο Πέτρο, καθότι η παρερμηνεία αυτή εξυπηρετεί το παπικό εξουσιαστικό πρωτείο.

Αυτή την παρερμηνεία την καταρρίπτει και ο Άγιος Αυγουστίνος. Η αυθαίρετη ταύτιση της πέτρας της αληθείας με τον Απόστολο Πέτρο, καταρρίπτεται και από τα λόγια του Αγίου Αυγουστίνου στο έργο του (Retractationes) « ‘’Συ’’, λέει ο Χριστός, ‘’ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα’’ την οποίαν ομολόγησες λέγοντας ‘’Συ εί ο Χριστός ο Υιός του Θεού’’ , ‘’οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν’’· δηλαδή πάνω σε εμένα τον ίδιο, τον Υιό του Θεού’’» Αγίου Αυγουστίνου, Ομιλία LXXVI, 1)*.

Επίσης στην 5η ομιλία του της Πεντηκοστής λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, «Πάνω σε αυτήν την Πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου· όχι πάνω στον Πέτρο, ο οποίος είσαι εσύ, αλλά στην Πέτρα, την οποίαν ομολόγησες» Αγίου Αυγουστίνου, Ομιλία CCLXX, 2). Στον 124ο Tractatus για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο Άγιος Αυγουστίνος αναφέρει ότι «Πάνω σε αυτήν την Πέτραν την οποίαν ομολόγησες θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου· επειδή ο ίδιος ο Χριστός ήταν η Πέτρα» (Αγίου Αυγουστίνου, Tractatus CXXIV In Ioann.)*.

Η παρερμηνεία όμως στο χωρίο αυτό από το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, συνηγορεί την κακοδοξία του παπικού εξουσιαστικού πρωτείου. Στύλος και εδραίωμα της Εκκλησίας για τον Παπισμό είναι ο Πάπας Ρώμης και όχι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι στύλος και εδραίωμα της Εκκλησίας και όχι ο Πάπας Ρώμης. «Η αλήθεια εστί της Εκκλησίας και στύλος και εδραίωμα» (P.G. 90,93), κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
*Από το σύγγραμμα του Επισκόπου Ναζιανζού Παύλου ντε Μπαγιεστέρ ΄΄Ημεταστροφή μου στην Ορθοδοξία’’

 

http://aktines.blogspot.gr/2016/10/blog-post_300.html