Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

2)ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ

Γέροντας κτός πό μία λάνθαστη χριστολογία-θεολογία, χει καί μιά βαθειά ρθόδοξη νθρωπολογία-σωτηριολογία.

Τήν πρώτη κίνηση, ἔλεγε, τήν κάνει Χριστός. «Δετε πρός με πάντες ο κοπιντες…»1. πειτα, μες ονθρωποι ποδεχόμαστε ατό τό φς μέ τήν γαθή μας προαίρεση, πού τήν κφράζουμε μέ τήν γάπη μας πέναντί Του, μέ τήν γεμάτη λαχτάρα προσευχή μας, καί μέ τήν συμμετοχή μας στά Πανάγια Μυστήρια.

φείλουμε δ νά παρουσιάσουμε μιά καίρια, σο καί λεπτότατη, νθρωπολογική παρατήρηση το π. Πορφυρίου, πού σχετίζεται μέ τήν νθρώπινη βούληση-ατεξούσιο. πεσήμαινε τι γιά νά κάνουμε τό καλό, πρέπει πρτα νά τό πιθυμήσουμε καί νά τό γαπήσουμε. Τό κάθε καλό «νωθέν στι καταβανον, κ το Πατρός τν φώτων»2 .μως, ατό τό καλό γιά νά τό οκειωθομε προσωπικά, πρέπει νά τό θελήσουμε λεύθερα καί νά τό γαπήσουμε. Γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά ὑπάρξει συνεργασία τῆς ἀνθρώπινης βούλησης μέ τήν Θεία Ἐνέργεια.

Τότε Θεός νεργε, μς βοηθε στέλνοντας τήν Θεία Χάρη, ποία καί ργάζεται τελικά τό καλό.

καλλίτερη ντιμετώπιση το κακο εναι περιφρόνηση.

Γιά νά καθαριστομε, δέν πρέπει κυνηγμε το σκοτάδι, λλά νά στρεφόμαστε πρός τό Φς, δηλαδή πρός τόν Χριστό. «Νά»,ἔλεγε ὁ Γέροντας, «θά νάψουμε τό φς καί τά σκοτάδια θά φύγουν μόνα τους. Θά φήσουμε νά κατοικήσει σ’ λη τήν ψυχή μας Χριστός καί τά δαιμόνια θά φύγουν μόνα τους… Στήν ψυχή, πού λος χρος της εναι κατειλημμένος πό τό Χριστό, δέ μπορε νά μπε καί νά κατοικήσει διάβολος, σο κι ν προσπαθήσει, διότι δέν χωράει, δέν πάρχει κενή θέση γι’ ατόν»3.

σωτηριολογία, τρόπος το πνευματικογώνα, πού διδάσκει Γέροντας, εναι θεμελιωμένος γιοπατερικά καί πιβεβαιωμένος μπειρικά στή ζωή τν γίων μας. Τό διάβολο καί τά πάθη πρέπει νά τά περιφρονομε. ψυχή, ἔλεγε, εναι σάν να δωμάτιο. ν τό δωμάτιο τό γεμίσουμε μέ τό καλό, πο νά χωρέσει τό κακό;

Τό κύριο ργο τονθρώπου εναι τό νά μπε στό Φς το Χριστο.

Τό σκοτάδι, τά πάθη, διάβολος, ποικίλη κακία δέν πρέπει νά μς πασχολε. κύρια προσπάθειά μας θά πρέπει νά εναι τό νά βρομε ναν τρόπο νά μπομε μέσα στό φς το Χριστο.

Χριστός, εναι Ατός πού κάνει τά πάντα γιά τη σωτηρία μας. Τό δικό μας ργο, δική μας λάχιστη συμβολή στή σωτηρία μας εναι κατάφαση στή Θεία γάπη, στή Θεία νέργεια, τό «νοιγμα» πρός τόν Θεόν, τό δικό μας «Ναί», πού πρέπει νά εναι σταθερό, διαρκές, γνήσιο καί πλρες.

νας εναι καλύτερος τρόπος, σύμφωνα μέ τό Γέροντα, στε νά μπορομε νά λέμε συνεχς καί σωστά ατό τό «Ναί» πρός τόν Θεό: τό νά Τόν γαπήσουμε, νά ἀποκτήσουμε τόν Θεῖο Ἔρωτα, φήνοντας τά τυπικά. Ἄν Τόν γαπήσουμε τότε κι’ κενος θά ἔλθει, θά μς γαπήσει καί θά μς πλημμυρίσει μέ χαρά, φο εναι πηγή τς γνήσιας καί ναφαίρετης χαρς.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

 

1Ματθ. 11,28.

2 Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Θεία Λειτουργία.

3http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/porphyrios_sayings.htm,Κ. Γιαννι­τσιώ­τη: Κοντά στό γέροντα Πορφύριο.