Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

κατάργηση το διαβόλου, νυπαρξία τς κόλασης καί πέρβαση το θανάτου.

ργανική νταξη το πιστο στήν κκλησία χει κάποιες πέροχες συνέπειες γιά τή ζωή του. «Καί ταν ατό κατορθώσομε», δίδασκε π. Πορφύριος, «τότε γιά μς πού θά κατορθώσωμε νά μπομε στήν κκλησία δέν πάρχει, γιά μς, οτε θάνατος, οτε κόλασις, οτε διάβολος. Τό λέει μέσα τό Εαγγέλιο. Τό χεις βρεπάρχει λλά δέν τό βρίσκουνε. Πρέπει νά χεις τό πνεμα το Θεο γιά νά τό καταλάβεις».1

«Ἀντικειμενικά» ὑπάρχουν ἀλλά ταν κανείς εναι «ν Χριστ», τά νικ διά το Χριστο, πού ζε μέσα του. Τό γιο Πνεμα εναι πού δηγε τότε, ατόν τόν νθρωπο.«Καί ρχεται λοιπόν», συνέχιζε ὁ Γέροντας, «καί σέ πηγαίνει καί πιστεύεις κριβς πως εναι τι δέν πάρχει θάνατος. Δέν σορέσει ατή θρησκεία;… Πρέπει μες νά πμε κε· σ’ ατό τό σημεο μέ τή χάρη το Θεο, πού θά καταργηθε γιά μς διάβολος καί θάνατος καί κόλασις. Καί μπορομε νά ζομε πειτα μέσα ες τήν χαρά το Θεο καί ποτέ νά μήν σκεπτόμαστε τόν θάνατο. Καί νά ρθεις στό τέλος τς ζως σου καί νά εναι τό πόδι σου μέσα στό λάκκο. Ἐσύ μπορε νά φυτεύεις συκιές, καρυδιές, κυπαρίσσια, νά φτιάνεις περιβόλια γιά τούς συνανθρώπους σου, νά φτιάνεις κκλησίες καί νά χεις τό να ποδάρι μές στό λάκκο. Γιατί τά κάνεις ατά; –πό τήν γάπη. Πιστεύεις τι δέν πάρχει θάνατος καί θέλεις καί τούς συνανθρώπους σου, πού θά λθουν πάλι δ νά βρονε κάτι, νά γίνουνε καλοί, νά μήν γίνουνε κλέφτες καί κλέβουνε νας τόν λλον. Γι’ ατό φυτεύεις καί τά φροτα καί τά καρύδια καί τά σκα. Γι’ ατό φτιάνεις καί κκλησία καί λα. πό γάπη».

Γιά τόν «κόσμο», ατό εναι «τρελλό», φο δέν θά «προλάβεις σύ νά τά χαρες». μως γιά τόν ληθινά κκλησιαστικοποιημένο νθρωπο χαρά δέν εναι «κ το κόσμου τούτου», λλ’ κ τογίου Πνεύματος, πού κατοικε μόνιμα μέσα του, πειδή γαπ2.

Νά μπομε λοι στήν πίγειο κτιστη κκλησία.

Γέροντας θεολογε αθεντικά, ἐκκλησιολογικά ὀρθά, διότι θεολογεν γί Πνεύματι. Εἶναι γεμᾶτος μέ τήν Θεία Χάρη, πού συσσώρευσε ἡ ἄκρα ταπείνωσή του. Σ’ αὐτήν τήν ταπείνωση ἔφθασε μέ τόν συνεχή πνευματικό του ἀγῶνα. «Καί πάντα εχομαι», γράφει στήν πνευματική του διαθήκη, «τά πνευματικά μου παιδιά νά γαπήσουν τόν Θεό, πού εναι τό πν, γιά νά μς ξιώση νά μπομε στήν πίγειο κτιστη κκλησία Του. Γιατί πό δ πρέπει νά ρχίσουμε. γώ πάντα εχα τήν προσπάθεια νά προσεύχομαι καί νά διαβάζω τούς μνους τς κκλησίας, τήν γία Γραφή καί τούς βίους τν γίων μας καί εχομαι καί σες νά κάνετε τό διο. γώ προσπάθησα μέ τή Χάρη το Θεο νά πλησιάσω τόν Θεό καί εχομαι καί σες νά κάνετε τό διο»3. Τώρα εναι στή Βασιλεία Του καί «κτυπώτερον» μετέχει τογαπημένου.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.

2Ὅ. π.

3Ἐπιστολή Γέροντος Πορφυρίου.