Ἡ κατάργηση τοῦ πολέμου καί ἡ παγκόσμια εἰρήνη-ἑνότητα

δέν ἔρχεται μέ τήν Πανθρησκεία ἀλλά μέ τήν Ὀρθοδοξία

πού ἔχει τήν ἀληθινή ἀγάπη

Δέν εἶναι νά πᾶς στόν Τοῦρκο νά τόν σκοτώσεις γιατί εἶναι Τοῦρκος. Ἔ, ἐκεῖνο εἶναι ἀνθρώπινο τό φέρνει ἡ ἀνάγκη. Μά θά πεῖς: «Γιατί νά γίνεται πόλεμος;. Ἅμα κάνουμε αὐτό τό πράγμα κι ἔχουμε μιά θρησκεία, δέν θά μαλώνουμε, δέν θά κάνουμε πολέμους, θά λείψουν ὅλα!» Ἔτσι λένε, μά δέν εἶναι ἔτσι. Τί νά τήν κάνεις; Ἐμεῖς ἐδῶ οἱ Ἕλληνες, ἔχουμε μιά θρησκεία. Εἴμαστε Χριστιανοί. Ἄν ὑπάρχει ἀπό κανένας ξένος, εἶναι λίγοι. Ὅμως, βλέπεις σήμερα πώς ἀλληλοτρωγόμαστε καί ἔχουμε χίλια κόμματα. Κι ἀπό ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, γίνανε καί ἄθεοι καί ξέρω ἐγώ. Μόνο ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ ἑνώνει. Καί πρέπει νά προσευχόμαστε, ὅλοι νά ἔρθουνε σέ αὐτή τήν θρησκεία. Ἔτσι θά γίνει ἡ ἕνωση. Ὄχι μέ τό νά πιστεύεις ὅτι ὅλοι εἴμαστε τό ἴδιο καί ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο. Δέν εἶναι τό ἴδιο. Ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο