Γράφει ὁ Παῦλος Σαββίδης, Θεολόγος Καθηγητὴς
Τὰ συνειδητὰ ὄγανα τοῦ ἀντιχρίστου ποὺ κατευθύνονται ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ  κέντρα τῶν Βρυξελῶν,  μᾶς ἐπιβάλουν τὴν κατάργηση τῆς ἑορτῆς τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καὶ πιστεύω, ἔστω καὶ μὲ λίγη δόση καχυποψίας, πὼς σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ στήσιμο τῆς πολεμικῆς ἐναντίον τῆς ὀρθοδοξίας μας δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀμέτοχά τα ὄργανα τοῦ Βατικανοῦ, ποὺ πάντοτε συμπλέουν μὲ τοὺς εὐρωπαίους ἑταίρους μας. Ἄλλωστε ἡ “ἱστορικὴ” πλέον ἐπιστολὴ τῶν σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου, δὲν ἀφήνουν οὔτε ἐλάχιστα περιθώρια ἀμφισβήτησης τῆς ἀνθελληνικῆς των ἐκστρατείας καὶ πολεμικῆς.
Ὅμως τὸ ἐρώτημα-παραπονο  ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους ἐμπλεκομένους ὑπευθύνους, καὶ τοῦ ὁποίου  τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα  ζητᾶ ἄμεσα τὴν ἀπάντηση, εἶναι τὸ ἑξῆς : “Ποιὰ εἶναι ἡ μέχρι τώρα ἐπίσημη θέση-ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἢ ἔστω ἡ μεμονωμένη ἔκφραση ἀντίθεσης τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν;”
Ὁ πρὸ ὀλίγου προσκυνητὴς τοῦ Ἁγίου ὄρους  πρωθυπουργὸς κ. Σαμαρὰς ἔχει λάβει γνώση τοῦ ζητήματος; Καὶ σὲ ποιὲς ἐπείγουσες ἐνέργειες -ἔστω τελευταίας στιγμῆς- μπορεῖ νὰ ματαιώση ἀκόμα ἕνα ἀντορθόδοξο ἀνουσιούργημα; Οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοί, ποὺ μᾶς ἔδωσαν δείγματα γραφῆς εἶναι μᾶλλον ἀνίκανοι καὶ….

θρασύδειλοι. Βέβαια ἡ κύρια εὐθύνη πέφτει καὶ στοὺς ἐμπορικοὺς συλλόγους ὅπου γι’ αὐτοὺς τὰ λίγα προδοτικὰ εὐραργύρια ἔχουν τὴν πρώτη θέση στὴ ζωή τους. 
Ἐξυπακούεται πὼς ὁ ὀρθόδοξος λαός μας εἴτε ὡς ἔμποροι, θὰ ἔχουν κλειστά τα καταστήματά τους, εἴτε ὡς πελάτες ἐκείνη τὴν ἡμέρα θὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὶς ὁποιεσδήποτε ἀγορές. 
Νομίζω στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ περνᾶ τὸ ἔθνος μας, δὲν ἔχουμε ἄλλα περιθώρια νὰ παροργίζουμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀλλὰ νὰ ζητήσουμε τὸ ἔλεος καὶ τὴ μακροθυμία Του.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/06/blog-post_6.html#more