Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

5)ΚΤΙΣΕΟΛΟΓΙΑ

Κτίση μς μπνεέι. γαπώντας την, βοηθούμαστε στό νά γαπήσουμε τόν Δημιουργό.

Κάποιος τόν ρώτησε: – «Πς μπορομε Παππούλη μου, νά γαπήσουμε τόν Χριστό;»

γάπη μας πρός τόν Χριστό, παιδί μου», πάντησε, «πραγματοποιεται ς ξς: Σηκώνουμε τόν σωτερικό μας αυτό πρός τόν Θεό καί Τόν πικαλούμεθα. Βλέποντας μως τή φύση, τά δένδρα, τά λουλούδια, τά πουλιά, τίς μέλισσες, τά νθη, τή θάλασσα, τά ψάρια, τά στρα, τό φεγγάρι, τόν λιο, καί τά τόσα λλα πέροχα δημιουργήματά Του, στρέφουμε τό νο πρός τόν Θεόν καί δοξάζοντάς Τον μέσα π’ ατά, προσπαθομε νά τά καταλάβουμε πόσο ραα καί θαυμάσια εναι καί γωνιζόμαστε νά τά γαπήσουμε. ταν τά γαπήσουμε λα ατά, τότε γάπη μας νεβαίνει πρός τόν Δημιουργό μας καί τσι πραγματικά καί ληθινά Τόν γαπμε. παραίτητη προϋπόθεση εναι γάπη τν δημιουργημάτων, λλά κόμη περισσότερη πρέπει νά εναι γάπη μας πρός τόν συνάνθρωπό μας. Γι’ ατό πρέπει νά πραγματοποιομε πισκέψεις στά Νοσοκομεα, στίς Φυλακές, στά ρφανοτροφεία, στά Γηροκομεα κ.λ.π. καί γι’ ατό τό σκοπό καί μόνο θά πρέπει νά γίνονται ατές. Τότε γάπη μας εναι ελικρινής»1.

Γέροντας, νας ληθινά θεραπευμένος, «κατά φύσιν καί πέρ φύσιν» νθρωπος.

Ὁ Γέροντας ἔνιωθε τήν κτίση, μιλοῦσε μέ τά πλάσματα το Θεο, μέ τά βράχια, μέ τά πουλιά, ασθανόταν τίς προσευχές, καταλάβαινε τά κελαηδήματα, τά ἀρώματα τῶν λουλουδιῶν, χαιρόταν τά χρώματα, τήν ἁρμονία, πού ὑπάρχει σ’ ὅλο τό σύμπαν. Ἦταν Γέροντας Πορφύριος νας ληθινά φυσιολογικός νθρωπος, πού χαιρόταν τήν Δημιουργία το Θεο καί Τόν δόξαζε -ὅπως καί τώρα – μέ τήν θεραπευμένη του προσωπικότητα.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1 Ἀν. Σ. Τζαβάρα, Ἀναμνήσεις ἀπό τόν γέροντα Πορφύριο, τόν διορατικό καί προορατικό πνευματικό μας πατέρα(στό ἑξῆς: Ἀναμνήσεις ἀπό τόν γέροντα Πορφύριο) .