Η ΜΑΣΤΙΓΑ
Η ανθρωπότητα αγαπητοί μου, δοκιμάζεται σφόδρα από την μάστιγα του λεγόμενου κοροναϊού. Πολλοί λένε πως αυτή η μάστιγα είναι φτιαγμένη. Δηλαδή, αυτός ο θανατηφόρος ιός έχει κατασκευαστεί από τις σκοτεινές δυνάμεις για να εξυπηρετήσει τον δόλιο σκοπό τους. Εάν δεχτούμε ένα τέτοιο σενάριο, τότε έπαψε ο Χριστός να βασιλεύει επάνω στη γη και αυτό είναι μία μεγάλη βλασφημία! Όλες οι θανατηφόρες επιδημίες αναμφιβόλως προέρχονται από τον διάβολο. Δεν έχει σημασία εάν μία επιδημία προέρχεται απευθείας από τον διάβολο, ενώ μία άλλη είναι κατασκευασμένη από ανθρώπους που υπηρετούν τον διάβολο. Και οι δύο περιπτώσεις είναι ακριβώς το ίδιο, αφού από το ίδιο πνεύμα προέρχονται.
Όμως αγαπητοί μου, μόνον ό,τι παραχωρήσει ο Βασιλέας Χριστός θα βλάψει τους ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο διάβολος με τα όργανά του να ενεργούν με εξουσία επάνω στους ανθρώπους. Εάν γινότανε αυτό, η ανθρώπινη ζωή θα είχε εκλείψει από πολλούς αιώνες επάνω στη γη. Πρέπει να γνωρίζουμε, πως ο διάβολος με τα τυφλά όργανα που τον υπηρετούν και λέγονται άνθρωποι έχουν έτοιμες κατασκευασμένες θανατηφόρες επιδημίες, πολύ πιο ισχυρές από τον κοροναϊό. Όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν θα πλήξει την ανθρωπότητα, εάν δεν τα παραχωρήσει ο Ουράνιος Βασιλεύς Ιησούς Χριστός. Επίσης πρέπει να το κατανοήσουμε καλά, πως ο Χριστός βασιλεύει επάνω στην γη. Με την δική του βασιλική εξουσία λειτουργούν όλα αρμονικά, ουρανός, θάλασσες, ποτάμια, πάσα φύσις. Ο διάβολος, όλην αυτήν την αρμονία που την επιβλέπει ο Χριστός, θα ήθελε να την καταστρέψει αυτοστιγμεί, αν ήταν δυνατόν. Αλλά αυτό το κατορθώνει μόνο με την διαβολική φαντασία του, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Έτσι λοιπόν, ας μην πιστεύουμε απίστευτα σενάρια, ότι η ανθρωπότητα είναι στο έλεος του διαβόλου και των οργάνων του.

Συνεπώς, η μάστιγα του κοροναϊού είναι μια μορφή αφύπνισης που παραχώρησε ο Χριστός, για να επιστρέψουν κοντά Του πολλές ψυχές που είχαν απομακρυνθεί από Αυτόν. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε, πως όταν ο Βασιλιάς του Ισραήλ Προφήτης Δαυίδ αμάρτησε στον Θεό, ο Θεός παραχώρησε μια θανατηφόρα επιδημία και πεθάνανε εβδομήντα χιλιάδες Ισραηλίτες. Τότε ο Βασιλιάς Δαυίδ έκτισε νέο θυσιαστήριο για τον Θεό και έκανε πολλές θυσίες-κοινωνίες και ολοκαυτώματα από βόδια και μοσχάρια, με αποτέλεσμα ο Θεός να σταματήσει αμέσως την θανατηφόρα επιδημία. Υπάρχουν πολλά τέτοιου είδους περιστατικά στην Παλαιά Διαθήκη, που ο Θεός παιδαγωγούσε τον λαό του ποικιλοτρόπως, όταν απομακρυνόταν από Αυτόν.
Τώρα ο λαός του Αγίου Τριαδικού Θεού είναι ο Ορθόδοξος λαός. Με την γέννηση του Χριστού γεννήθηκε η Ορθοδοξία και ολοκληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι αδύνατον να απαριθμήσουμε τις δοκιμασίες, τις συμφορές και όλα τα θανατηφόρα που υπέστη η Αγία Ορθοδοξία μας. Και όλα αυτά ένα μόνο νόημα έχουν, την επιστροφή και την παραμονή μας κοντά στον Χριστό. Διότι αγαπητοί μου, ως άνθρωποι που είμαστε μας αρέσει να ξεχνιόμαστε και προτιμούμε την αμαρτία, που γίνεται πρόξενος χωρισμού μας από τον Χριστό με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να μας θεραπεύσει. Ο φόβος μιας τέτοιας θανατηφόρας επιδημίας, όπως είναι η σημερινή, αναμφιβόλως φέρνει πολλά καλά. Φυσικά θα μπορούσε να μην χρειαζόταν αυτός ο φόβος και τα καλά να έρχονταν με ειρηνικό τρόπο, όμως δυστυχώς λίγοι είναι αυτοί που παραμένουν κοντά στον Χριστό χωρίς να τους χρειάζεται κάποια παίδευσις. Οι δε υπόλοιποι ξεχνιόμαστε εκουσίως και προτιμούμε την αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός ο μόνος Βασιλεύς του ουρανού και της γης ευχόμαστε να σώσει τον λαό Του και όλο τον κόσμο από αυτήν την θανατηφόρα μάστιγα. Αμήν.
Σκήτη Ἁγίου Παντελεήμονος (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου)
Ἅγιον Ὄρος
http://aktines.blogspot.com/2020/03/blog-post_69.html